เพิ่มเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้า

การดำเนินการเพิ่มเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าจะเพิ่มเมตาฟิลด์ไปยังตัวเลือกสินค้าที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงาน หรืออัปเดตเมตาฟิลด์ที่มีอยู่เดิมในตัวเลือกสินค้านั้นๆ

ช่อง

การดำเนินการเพิ่มเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้ามีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการเพิ่มเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้า
ช่อง คำอธิบาย
เมตาฟิลด์ เนมสเปซ จำเป็นต้องมี เมตาฟิลด์ เนมสเปซ คือคอนเทนเนอร์สำหรับกลุ่มเมตาฟิลด์ การจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ในเนมสเปซจะช่วยป้องกันไม่ให้เมตาฟิลด์ของคุณขัดแย้งกับเมตาฟิลด์อื่นๆ
คีย์ จำเป็นต้องมี คีย์คือตัวระบุสำหรับค่าเมตาฟิลด์
มูลค่า จำเป็นต้องมี ค่าคือข้อมูลที่จะได้รับการจัดเก็บในเมตาฟิลด์ โดยจะได้รับการจัดเก็บเป็นสตริงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเมตาฟิลด์ประเภทใด
ประเภท ประเภทของข้อมูลของค่าเมตาฟิลด์

ทริกเกอร์

ทริกเกอร์ดังกล่าวเพิ่มช่องที่ซ่อนไว้ไปยังการดำเนินการเพิ่มเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้า ช่อง ID สินค้าและID ตัวเลือกสินค้าเหล่านี้จะระบุสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่จะทำการเพิ่มเมตาฟิลด์ ID สินค้าละ ID ตัวเลือกสินค้าจะได้รับการตั้งค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการเพิ่มเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าเมื่อมีปริมาณสินค้าคงคลังเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะเพิ่มเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าไปยังตัวเลือกสินค้าเมื่อปริมาณสินค้าคงคลังเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบอ็อบเจกต์อินพุตอินพุตเมตาฟิลด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี