เตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

การดำเนินการจัดเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะจัดเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างให้กับคำสั่งซื้อที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว

ช่อง

การดำเนินการจัดเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งประกอบด้วยช่องข้อมูลต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการ “เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน”
ช่อง คำอธิบาย
บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่จะใช้ในการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบร่าง ระบบจะนำตัวเลือกบรรจุภัณฑ์มาจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่บันทึกไว้ในหน้าการตั้งค่าการจัดส่งและส่งมอบ
น้ำหนักรวม (รวมบรรจุภัณฑ์) น้ำหนักของคำสั่งซื้อที่จะจัดเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งให้ ป้อนน้ำหนักของคำสั่งซื้อและเลือกหน่วยจากรายการต่อไปนี้:
  • ก. - กรัม
  • กก. - กิโลกรัม
  • ออนซ์
  • lbs - ปอนด์
บริการจัดส่ง บริการจัดส่งที่จะใช้เมื่อเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่าง

ทริกเกอร์

ทริกเกอร์จะเพิ่มช่องข้อมูลซ่อนไว้ในการดำเนินการจัดเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง โดยช่องข้อมูลที่มีชื่อว่า ID คำสั่งซื้อ จะระบุคำสั่งซื้อที่พร้อมให้จัดการแล้ว นอกจากนี้ ID คำสั่งซื้อจะมีการกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การดำเนินการจัดเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อที่พร้อมสำหรับการจัดการ

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบได้จัดเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งไว้สำหรับคำสั่งซื้อเมื่อคำสั่งซื้อนั้นพร้อมสำหรับการจัดการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี