ส่งคำขอจัดการคำสั่งซื้อ

การส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อจะเป็นการส่งคอขอเพื่อให้จัดการสินค้าไปยังบริการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่ทริกเกอร์กระบวนการทำงาน การส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อสามารถใช้งานได้เฉพาะกับแอปบริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกเท่านั้น

หากคำสั่งซื้อมีสินค้าที่บริการจัดการคำสั่งซื้อไม่สามารถจัดการได้ Flow จะบันทึกรายการเหล่านั้นไว้ว่าเป็นคำขอที่ไม่สำเร็จ ส่วนในคำสั่งซื้อที่มีสินค้าทั้งที่บริการสามารถจัดการจนเสร็จสิ้นได้และสินค้าที่ไม่สามารถจัดการได้ ระบบจะส่งคำขอไปเฉพาะสินค้าที่สามารถจัดการได้เท่านั้น

ช่อง

การดำเนินการส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อมีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ
ช่อง คำอธิบาย
ข้อความ ข้อความเพิ่มเติมที่จะส่งไปพร้อมกับคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ

ทริกเกอร์

ทริกเกอร์ดังกล่าวได้เพิ่มช่องที่ซ่อนไว้ไปยังการดำเนินการส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ ช่องID คำสั่งซื้อช่องนี้จะระบุคำสั่งซื้อที่ต้องส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อให้ ID คำสั่งซื้อได้รับการตั้งค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การดำเนินการส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อนั้นสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ส่งการจัดการคำสั่งซื้อ เมื่อมีการชำระเงินคำสั่งซื้อแล้ว

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อเมื่อคำสั่งซื้อได้รับการชำระเงิน

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนfulfillmentOrderSubmitFulfillmentRequest

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี