ลูกค้าเข้าร่วมกลุ่ม

ทริกเกอร์ ลูกค้าเข้าร่วมกลุ่ม จะเริ่มขั้นตอนการทำงานเมื่อลูกค้าเข้าร่วมกลุ่ม

การดำเนินการ

โดยสามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ ลูกค้าเข้าร่วมกลุ่ม ได้

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ส่งอีเมลให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าได้เข้าร่วมกลุ่ม “ลูกค้าที่มีวันเกิดวันนี้”

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะส่งอีเมลให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าได้เข้าร่วมกลุ่ม “ลูกค้าที่มีวันเกิดวันนี้

การทดสอบทริกเกอร์ “ลูกค้าเข้าร่วมกลุ่ม”

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ ให้เพิ่มหรือนําเข้าลูกค้าไปยังร้านค้า Shopify จากนั้น ให้สร้างกลุ่มเพื่อกรองรายการและกำหนดเป้าหมายเป็นลูกค้าเฉพาะราย

รายละเอียด API

การใช้ทริกเกอร์ ลูกค้าเข้าร่วมกลุ่ม จะอนุญาตให้มีการดำเนินการด้วยอ็อบเจกต์ใน GraphQL API ของลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี