การสร้างข้อความด้วย Shopify Magic

คุณสามารถใช้การสร้างข้อความอัตโนมัติเพื่อช่วยเร่งกระบวนการเขียนของคุณให้เร็วขึ้นในบางพื้นที่ของ Shopify Shopify Magic จะอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อสร้างข้อเสนอแนะนำสำหรับเนื้อหาต่างๆ เช่น คำอธิบายสินค้า หัวเรื่องของอีเมล และส่วนหัวในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

มีวิธีการทำงานอย่างไร

การสร้างข้อความอัตโนมัติใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อประมวลผลและเข้าใจภาษาของมนุษย์ LLM ทำงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลข้อความจํานวนมาก เช่น หนังสือ บทความ และเว็บเพจ และใช้อัลกอริทึมเชิงสถิติเพื่อเรียนรู้รูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างคำและวลีต่างๆ LLM สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น การตอบคําถาม การแปลภาษา สรุปข้อความ และสร้างเนื้อหาต้นฉบับ

จุดที่คุณสามารถใช้การสร้างข้อความอัตโนมัติได้

คุณสามารถสร้างคำแนะนำข้อความในสิ่งต่อไปนี้ของร้านค้าของคุณ:

ข้อควรพิจารณาเมื่อใช้การสร้างข้อความอัตโนมัติ

แม้ว่าการสร้างข้อความอัตโนมัติอาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่พึงจดจำสิ่งต่อไปนี้:

  • ข้อความทั้งหมดที่สร้างโดย LLM ไม่ใช่ข้อความที่มีคุณภาพเท่ากันเสมอไป บางครั้ง LLM ก็สร้างผลลัพธ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง ไม่สมเหตุสมผล หรือไม่เหมาะสม โปรดตรวจสอบผลลัพธ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและตรงตามมาตรฐานของคุณ คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อความที่สร้างทั้งหมดก่อนที่จะเผยแพร่
  • LLM ทำงานโดยไร้ซึ่งอคติตามข้อมูลที่โปรแกรมได้เรียนรู้ หากข้อมูลที่ใช้ในการฝึก LLM เป็นข้อมูลที่มีอคติ ข้อความที่สร้างก็อาจมีอคติด้วย สำหรับคำอธิบายสินค้าที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือมีอคติที่ถูกสร้างขึ้นได้โดยใช้การควบคุมความคิดเห็นที่มาพร้อมกับฟีเจอร์นี้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี