การจัดการองค์กร

ผู้ดูแลองค์กรของ Shopify คือฟีเจอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Shopify admin มาตรฐาน หากคุณดําเนินกิจการหลายร้านค้า ผู้ดูแลองค์กรของ Shopify จะช่วยให้คุณสามารถดําเนินกิจการในระดับองค์กรแทนในระดับร้านค้าแต่ละแห่งได้

ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงส่วนผู้ดูแลองค์กรของ Shopify จะสามารถปฏิบัติการในร้านค้าหลายแห่งในองค์กรของคุณได้ ซึ่งจะมีผลต่อผู้ใช้ ร้านค้า และขั้นตอนการทำงานของ Shopify

ประโยชน์ของการใช้งานผู้ดูแลองค์กรของ Shopify

ผู้ดูแลองค์กรของ Shopify ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณจัดการองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ของการใช้ Shopify admin สำหรับองค์กร
ฟีเจอร์ คำอธิบาย
ภาพรวมข้อมูลวิเคราะห์ ภาพรวมข้อมูลวิเคราะห์ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:
 • ดูยอดขายและคำสั่งซื้อรวมของทั่วทั้งองค์กร
 • ดูยอดการขายและคำสั่งซื้อรวมจากร้านค้าที่ต้องการ
 • เข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของร้านค้าเฉพาะแห่ง
การจัดการ Shopify Flow การจัดการ Shopify Flow ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:
 • สร้างขั้นตอนการทำงานใหม่
 • ตรวจสอบและแก้ไขขั้นตอนการทำงาน
 • เปิดใช้ขั้นตอนการทำงานในร้านค้าโดยไม่ต้องติดตั้งแอป Flow
 • คัดลอกขั้นตอนการทำงานจากร้านค้าหนึ่งไปยังอีกร้านค้าหนึ่งโดยตรง
การจัดการผู้ใช้ การจัดการผู้ใช้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:
 • เพิ่มผู้ใช้ใหม่ไปยังองค์กรของคุณ
 • เปิดใช้งานอีกครั้ง ระงับ หรือลบผู้ใช้จำนวนมากในครั้งเดียว
 • กำหนดหรือลบสิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ระดับองค์กร
 • ควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์อนุญาตระดับร้านค้า
 • สร้างบทบาทที่ผสานการเข้าถึงระดับองค์กรและสิทธิ์อนุญาตระดับร้านค้า และกำหนดบทบาทให้แก่ผู้ใช้
 • บังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
การจัดการร้านค้า การจัดการร้านค้าทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
 • ดูและเข้าถึงร้านค้าทั้งหมดในองค์กรของคุณ
 • กรองร้านค้าตามประเภทหรือสถานะ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี