การจัดการองค์กร

เพิ่มเติม: Shopify admin สำหรับองค์กรเป็นฟีเจอร์สำหรับแผน Shopify Plus เท่านั้น

Shopify admin สำหรับองค์กรคือการยกระดับ Shopify admin แบบมาตรฐาน ที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานในฐานะองค์กรได้ นั่นคือการจัดการเครื่องมือที่มีผลต่อร้านค้าหลายแห่งในครั้งเดียว ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงส่วน Shopify admin สำหรับองค์กรสามารถดำเนินการควบคุมผู้ใช้ ร้านค้า และขั้นตอนการทำงานของ Flow ต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรของคุณได้

ฟีเจอร์

ภาพรวม

 • ดูยอดขายรวมและคำสั่งซื้อทั้งหมดของทั้งองค์กร
 • ดูยอดขายรวมและคำสั่งซื้อสำหรับร้านค้าเฉพาะแห่ง
 • เข้าถึงตัววิเคราะห์ข้อมูลของผลการดำเนินงานของร้านค้าเฉพาะแห่ง

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ภาพรวม

ผู้ใช้

 • เพิ่มผู้ใช้ใหม่ไปยังองค์กรของคุณ
 • เปิดใช้งานอีกครั้ง ระงับ หรือลบผู้ใช้จำนวนมาก
 • มอบหรือเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ระดับองค์กร
 • ควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์อนุญาตระดับร้านค้า
 • บังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ผู้ใช้

ร้านค้า

 • ดูและเข้าถึงร้านค้าทั้งหมดในองค์กรของคุณ
 • กรองร้านค้าตามประเภทหรือสถานะ
 • สร้างร้านค้าใหม่และเพิ่มไปยังองค์กรของคุณ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ร้านค้า

Flow

 • สร้างขั้นตอนการทำงานใหม่
 • ตรวจสอบและแก้ไขขั้นตอนการทำงาน
 • เปิดใช้งานขั้นตอนการทำงานในร้านค้าโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอป Flow
 • คัดลอกขั้นตอนการทำงานจากร้านค้าหนึ่งไปยังอีกร้านค้าหนึ่งโดยตรง

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ขั้นตอนการทำงาน

เริ่มต้นใช้งาน Shopify admin สำหรับองค์กร

เจ้าของร้านค้าหลักในองค์กรของคุณถือเป็นเจ้าขององค์กร ซึ่งเจ้าขององค์กรเป็นบุคคลแรกที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึง Shopify admin สำหรับองค์กร โดยผู้ใช้รายนี้จะเริ่มต้นด้วยสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบตามค่าเริ่มต้น

ไม่สามารถลบหรือนำเจ้าขององค์กรออกได้ และเจ้าขององค์กรมีสิทธิ์การเข้าถึงการจัดการผู้ใช้ได้ตลอดเวลา หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปที่ผู้ใช้

การเข้าสู่ระบบ

คุณสามารถเข้าถึง Shopify admin สำหรับองค์กรได้โดยการเข้าสู่ระบบร้านค้าในองค์กรของคุณ หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงระดับองค์กร เมนูการนำทางทั่วไปจะปรากฏที่ด้านซ้ายของเมนูร้านค้าของคุณ เมนูการนำทางทั่วไปช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น ผู้ใช้และร้านค้าอื่นๆ ในองค์กรของคุณได้

การนำทาง

การนำทางทั่วไปจะปรากฏที่ด้านซ้ายของหน้าจอ

ผู้ใช้ในองค์กรจะเห็นเฉพาะรายการเมนูและร้านค้าที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ หากผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงเพียงร้านค้าเดียวและไม่มีสิทธิ์เข้าถึงขององค์กร พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงการนำทางทั่วไปได้

การนำทางทั่วไปจะปรากฏเป็นเมนูแบบเต็มในส่วน ผู้ดูแลองค์กร Shopify สำหรับองค์กรของผู้ขาย Plus หรือเป็นเวอร์ชันย่อในส่วนผู้ดูแล Shopifyของร้านค้า ในเมนูการนำทางทั่วไปเวอร์ชันย่อ ชื่อร้านค้าจะปรากฏเป็นอักษรย่อสองตัวอักษร รหัสร้านค้าจะเป็นอักษรตัวแรกหรืออักษรตัวอื่นๆ ของชื่อร้านค้า ตัวอย่างเช่น

 • Svenshirts - Sv
 • Sven's Shirts - SS
 • Sven's Shirt Depot - SD

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี