การส่งข้อความในขั้นตอนการทำงาน

สร้างขั้นตอนการทำงานที่ส่งข้อความให้แก่คุณหรือพนักงานของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างขั้นตอนการทำงานที่ส่งอีเมลให้แก่คุณเมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง

หากต้องการส่งข้อความในขั้นตอนการทำงาน ให้เลือกการดำเนินการที่ส่งข้อความ พาร์ทเนอร์สามารถสร้างการดำเนินการนี้หรือการดำเนินการต่อไปนี้ได้:

  • ส่งอีเมล: ใช้การดำเนินการนี้เพื่อส่งอีเมล อีเมลเหล่านี้ถูกส่งโดยอัตโนมัติจาก flow@shopify.com หากคุณมีปัญหาในการรับอีเมลจาก Flow ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณไม่ได้กรองอีเมลจากที่อยู่อีเมลนี้ออก หากต้องการส่งอีเมลให้หลายคน ให้แยกอีเมลของพวกเขาด้วยเครื่องหมายจุลภาค คุณไม่สามารถใช้ตัวแปรเทมเพลตเพื่อปรับแต่งที่อยู่ได้

  • ส่งคำขอ HTTP: เชื่อมต่อขั้นตอนการทำงานของคุณกับเซิร์ฟเวอร์หรือ URL ของเว็บไซต์และส่งคำขอ HTTP

  • ส่งข้อความ Slack: เชื่อมต่อ Flow กับ Slack เพื่อให้คุณส่งข้อความไปยังช่องทาง Slack ของคุณได้ หากต้องการเชื่อมต่อ Flow กับ Slack คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลประจำตัวของ Slack Flow สามารภส่งข้อความไปยังช่องทาง Slack ใดๆ ที่บัญชีผู้ใช้ Slack ของคุณมีสิทธิ์เข้าถึง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ Flow ส่งข้อความไปยังช่องทางส่วนตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ Slack ของคุณมีบทบาทนั้นและมีสิทธิ์อนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้น

เมื่อคุณส่งข้อความ การใส่รายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า คำสั่งซื้อ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องมักจะมีประโยชน์ หากต้องการใส่รายละเอียดเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มตัวแปรเทมเพลตไปยังข้อความของคุณ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี