การส่งคำขอ HTTP ในขั้นตอนการทำงานของคุณ

สร้างขั้นตอนการทำงานที่ส่งคำขอ HTTP ไปยังเซิร์ฟเวอร์, API Endpoint และ URL ของเว็บไซต์ภายนอก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่ส่งข้อความไปยังบริการส่งข้อความหรือที่สร้างสินค้าในแอปการจัดการโครงการ

คำขอ HTTP ของคุณสามารถรองรับวิธีการ HTTP ดังต่อไปนี้

 • รับ - ส่งคำขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
 • ลบ - ลบแหล่งข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์
 • หัว - ดึงส่วนหัวการตอบกลับ HTTP ของเซิร์ฟเวอร์
 • ตัวเลือก - ดึงตัวเลือกและฟีเจอร์ที่เซิร์ฟเวอร์รองรับ
 • แพตช์ - การอัปเดตแหล่งข้อมูลบางส่วนบนเซิร์ฟเวอร์
 • วาง - อัปเดตข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์
 • โพสต์ - สร้างหรือเปลี่ยนแหล่งข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์

รหัสการตอบกลับ

เมื่อ Flow ส่งคำขอ HTTP แล้ว ระบบจะรอให้แอปของคุณตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP เป็นเวลาไม่เกิน 30 วินาที หาก Flow ไม่ได้รับการตอบกลับจากแอปของคุณเมื่อผ่านไปแล้ว30 วินาที ระบบจะเลิกเชื่อมกับแอปของคุณและจะส่งคำขออีกครั้ง

เมื่อได้รับการตอบกลับแล้ว Flow จะประมวลผลรหัสดังต่อไปนี้

วิธีที่ Flow ประมวลผลรหัสสถานะ:
รหัสสถานะ วิธีที่ Flow ประมวลผล
200 ความสำเร็จ Flow ถือว่าแอปของคุณได้ประมวลผลคำขอ POST แล้ว
202 สำเร็จ Flow ถือว่าแอปของคุณได้ยอมรับคำขอ POST แล้ว
ข้อผิดพลาดของไคลเอนต์ 4XX

หากแอปของคุณส่งรหัสสถานะ 429 (คำขอมากเกินไป) โดยไม่มีส่วนหัว Ready-After แล้ว Flow จะส่งคำขอ HTTP (POST) อีกครั้งโดยถี่ยิ่งขึ้นเป็นเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

หากแอปของคุณส่งรหัสสถานะ 429 (คำขอมากเกินไป) ด้วยส่วนหัว Retry-After (ที่ระบุเวลารอดำเนินการ) Flow จะส่งคำขอ HTTP (POST) อีกครั้งเมื่อหมดเวลารอแล้ว (จัดรูปแบบในไม่กี่วินาที)

หากแอปของคุณส่งรหัส 4XX อื่นๆ Flow จะสันนิษฐานว่าการดำเนินการล้มเหลวและจะไม่ส่งคำขอ POST อีกครั้ง

ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ 5XX Flow ส่งคำขอ HTTP (POST) อีกครั้งในโดยถี่ยิ่งขึ้นเป็นเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
รหัสสถานะอื่นๆ หากแอปของคุณส่งคืนรหัสที่ไม่ได้อธิบายไว้ในตารางนี้ Shopify Plus จะถือว่าการดำเนินการล้มเหลวและจะไม่ส่งคำขอ POST อีกครั้ง

ความปลอดภัย

เพื่อให้แน่ใจว่าคำขอ http ของคุณนั้นปลอดภัยที่สุด เราขอแนะนาให้คุณปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:

 • เพิ่ม | url_encode ไปยังตัวแปร liquid ทุกตัวในส่วนเส้นทางของช่องการกําหนดค่า URL ของการกําหนดค่าดำเนินการ HTTP เซิร์ฟเวอร์เว็บที่รับคำร้องต้องรองรับการถอดรหัส URL

ตัวอย่างเช่น ใช้รูปแบบนี้กับตัวแปร liquid ในส่วนเส้นทางของช่องการกําหนดค่า URL การกําหนดค่าการดำเนินการ HTTP:

https://example.com/customer/create?first_name={{ customer.firstName | url_encode }}&last_name={{ customer.lastName | url_encode }}
 • เพิ่ม | url_encode หรือ | json ไปยังตัวแปรเทมเพลตแต่ละตัวที่ใช้ในส่วนเนื้อหาของช่องการกําหนดค่าเนื้อหาการกําหนดค่า HTTP เซิร์ฟเวอร์เว็บที่รับคำร้องต้องรองรับการถอดรหัส URL หรือการถอดรหัส JSON

ตัวอย่างเช่น ใช้ | url_encode ในรูปแบบนี้เมื่อคุณมี Content-Type application/x-www-form-urlencoded header:

{
 "first name": "{{customer.firstName | url_encode}}",
 "last name": "{{customer.lastName | url_encode}}"
}

ใช้ | json รูปแบบนี้เมื่อคุณมี Content-Type application/json header:

{
 "first name": {{customer.firstName | json}},
 "last name": {{customer.lastName | json}}
}

ข้อจำกัด

ระวังอย่าเข้าใจผิดว่าการดำเนินการส่งคำขอ HTTP นี้เป็นการดำเนินการแอปที่สร้างขึ้นด้วยตัวเชื่อมต่อของ Flow เพราะแม้ว่าทั้งสองฟีเจอร์ส่งคำขอ HTTP แต่ก็มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คำขอ HTTP ที่ส่งมาพร้อมกับการดำเนินการนี้จะไม่มี action_run_id อยู่ในส่วนหัว

การดำเนินการนี้ประมวลผลรหัสสถานะ 202 และเข้าใจผิดพลาดไปว่าคำขอได้รับการประมวลผลแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาที่ทราบกันดี

การส่งคำขอ HTTP

 1. คลิกเพิ่มการดำเนินการในขั้นตอนการทำงานของคุณ
 2. เลือกส่งคำขอ HTTP
 3. จากส่วน วิธีการ HTTP ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ดังต่อไปนี้:

  1. เลือกวิธีการ HTTP รายการใดรายการหนึ่ง
  2. ในช่อง URL ให้ป้อน URL ของเซิร์ฟเวอร์
  3. ตัวเลือกเสริม: หาก API ที่คุณส่งผ่านข้อมูลเพื่อที่จะต้องเพิ่มข้อมูลไปยัง URL ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: - หาก API ต้องการข้อมูลในส่วนหัวให้ระบุพารามิเตอร์ในตาราง ส่วนหัว เพื่อส่งต่อไปยัง URL หาก API อนุญาตให้เพิ่มข้อมูลไปยังส่วนหัวหรือเส้นทาง URL ให้เลือกใช้ส่วนหัว ตัวเลือกนี้มีความปลอดภัยมากกว่าการเพิ่มข้อมูลไปยังเส้นทาง URL
  4. หาก API ต้องการข้อมูลในเส้นทาง URL ให้เพิ่มตัวแปรเทมเพลตไปยังส่วนเส้นทางของ URL ส่วนเส้นทางของ URL จะอยู่หลังจากเครื่องหมายทับหน้าสาม ตัวอย่างเช่นใน URL https://shopify.com/{{ order.id | url_encode }} ส่วนของเส้นทางคือ {{ order.id | url_encode }}
 4. ในช่อง ส่วนหัว ให้เพิ่มคู่ค่าคีย์ใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่ม ตัวแปรเทมเพลตไป ยังคีย์หรือไปยังค่าดังกล่าวได้

 5. ในช่องเนื้อหา ให้เพิ่มเนื้อหาที่ต้องการส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อส่งข้อความแล้ว เราแนะนำให้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า คำสั่งซื้อ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องเสริมไปด้วย ซึ่งสามารถทำได้โดยต้องใช้ตัวแปรเทมเพลต

 6. คลิกที่บันทึก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี