ทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการของขั้นตอนการทำงาน

ทำความเข้าใจทริกเกอร์ เงื่อนไข และตรรกะการดำเนินการของ Flow เพื่อให้สร้างขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจดำเนินไปอัตโนมัติ

ทริกเกอร์

ทริกเกอร์คือเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้ขั้นตอนการทำงานเริ่มต้น โดยทริกเกอร์อาจเป็นเหตุการณ์ภายใน Shopify หรือเป็นเหตุการณ์ภายในแอปพลิเคชันจากภายนอกก็ได้ คุณไม่สามารถเริ่มขั้นตอนการทำงานได้ด้วยตนเอง แต่ละทริกเกอร์จะมีรายการเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการที่คุณสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการทำงานของคุณ

เงื่อนไข

เงื่อนไข จะเริ่มต้นการดำเนินการเมื่อตรงตามเงื่อนไขบางประการเท่านั้น เงื่อนไขเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของรูปประโยค "ถ้า...แล้ว..." ส่วนเงื่อนไขนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของเหตุการณ์ทริกเกอร์ รวมถึงคุณสมบัติของออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย เช่น คำสั่งซื้อ สินค้า และลูกค้า

เงื่อนไขสามารถตรวจสอบคุณสมบัติง่ายๆ อย่างเช่น "ใช่/ไม่" ได้ ตัวอย่างเช่น ยอดรวมของคำสั่งซื้อเกินจำนวนที่กำหนดใช่หรือไม่ หรือลูกค้ายอมรับการทำการตลาดใช่หรือไม่

นอกจากนี้เงื่อนไขยังสามารถตรวจสอบคุณสมบัติที่ซับซ้อนขึ้นของสตริง หรือฐานสิบได้อีกด้วย คุณสมบัติของสตริงคือตัวเลือกข้อความและคุณสมบัติฐานสิบคือตัวเลข ตัวอย่างเช่น

 • คุณสามารถสร้างเงื่อนไขที่ตรวจสอบสตริงประเทศของคำสั่งซื้อได้โดยใช้ตัวดำเนินการ is any of เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อจากแคนาดา ไอร์แลนด์ หรือชิลี
 • คุณสามารถสร้างเงื่อนไขที่ตรวจสอบคุณสมบัติฐานสิบของจำนวนการซื้อทั้งหมดของลูกค้าในร้านค้าของคุณได้โดยใช้ตัวดำเนินการ greater than or equal to เพื่อดำเนินการกับลูกค้าที่ใช้จ่าย $100 หรือมากกว่า

การดำเนินการ

การดำเนินการคืองานที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุในร้านค้า Shopify และในแอป รวมทั้งยังส่งอีเมล ข้อความใน Slack และโทรติดต่อบริการภายนอกด้วย HTTP WebHook ได้

เมื่อเลือกการดำเนินการสำหรับขั้นตอนการทำงานเพื่อดำเนินการแล้ว ตัวเลือกของคุณจะกรองตามทริกเกอร์ของขั้นตอนการทำงาน

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่มีหลายเงื่อนไข โดยที่แต่ละเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่แตกต่างกัน ลำดับของเงื่อนไขจึงสำคัญ เงื่อนไขจะผ่านการตรวจสอบจากบนลงล่างและจะหยุดลงเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว

การรวมเงื่อนไขและการดำเนินการ

คุณสามารถรวมเงื่อนไขเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเงื่อนไขที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างน้อยหนึ่งรายการ และเมื่อรวมแล้ว เงื่อนไขทั้งหมดจะต้องตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดจึงจะเป็นจริง หากไม่ตรงตามเงื่อนไขใด เงื่อนไขทั้งหมดจะเป็นเท็จ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ลูกค้าต้องยอมรับเอกสารทางการตลาดและราคารวมของคำสั่งซื้อจะต้องมากกว่า 1,000 ดอลลาร์

ตัวอย่างของเงื่อนไขที่รวมกัน

ในทำนองเดียวกัน คุณก็สามารถรวมการดำเนินเข้าด้วยกันเพื่อดำเนินการหลายรายการได้

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้เงื่อนไขหลายประการเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับกลยุทธ์มัดใจลูกค้าหรือไม่ โดยอิงตามจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายในร้านค้า

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานเพื่อแท็กลูกค้าสำหรับกลยุทธ์มัดใจลูกค้า

เงื่อนไขต่อไปนี้ได้รับการตรวจสอบในรูปภาพข้างต้นตามลำดับที่ปรากฏ:

 • หากราคารวมมากกว่า 1,000 ดอลลาร์และลูกค้ายินยอมที่จะรับเอกสารทางการตลาด ให้แท็กลูกค้าด้วยแท็กความภักดีทอง
 • หากราคารวมน้อยกว่า 1,000 ดอลลาร์แต่มากกว่า 500 ดอลลาร์ และลูกค้ายินยอมที่จะรับเอกสารทางการตลาด ให้แท็กลูกค้าด้วยแท็กความภักดีเงิน
 • หากลูกค้าใช้จ่ายมากกว่า 200 ดอลลาร์และยินยอมที่จะยอมรับเอกสารทางการตลาด ให้แท็กด้วยแท็กความภักดีทองแดง

การดำเนินการที่ส่งข้อความ

คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการไปยังขั้นตอนการทำงานใดๆ ก็ได้เพื่อส่งข้อความถึงคุณหรือพนักงานของคุณ

ทริกเกอร์และการอ้างอิงการดำเนินการ

คุณสามารถใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการของ Shopify ต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานของคุณ

ทริกเกอร์และการดำเนินการของคอลเลกชัน

คุณสามารถใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอลเลกชัน

ทริกเกอร์

 • สร้างคอลเลกชันแล้ว
 • ลบคอลเลกชันแล้ว

การดำเนินการ

 • เพิ่มเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • สร้างเมตาฟิลด์คอลเลกชัน
 • สร้าง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง
 • ลบ URL เปลี่ยนเส้นทาง
 • ลบเมตาฟิลด์คอลเลกชัน
 • ลบเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • ส่งอีเมล
 • ส่งคำขอ HTTP

ทริกเกอร์และการดำเนินการของลูกค้า

คุณสามารถใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

ทริกเกอร์

 • สร้างลูกค้าแล้ว
 • ลบลูกค้าแล้ว
 • ปิดใช้ลูกค้าแล้ว
 • เปิดใช้ลูกค้าแล้ว

การดำเนินการ

 • เพิ่มแท็กลูกค้า
 • เพิ่มเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • สร้างเมตาฟิลด์ลูกค้า
 • สร้าง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง
 • ลบ URL เปลี่ยนเส้นทาง
 • ลบเมตาฟิลด์ลูกค้า
 • ลบแท็กลูกค้าออก
 • ลบเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • ส่งอีเมล
 • ส่งคำขอ HTTP
 • อัปเดตบันทึกลูกค้า
  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของบันทึก หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังบันทึกที่มีอยู่แล้ว ในช่องบันทึก ให้ป้อน:{{ customer.note }} The content that you want to add to the note.

ทริกเกอร์และการดำเนินการของการจัดการ

คุณสามารถใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานะการจัดการของคำสั่งซื้อ โดยจะเริ่มเมื่อระบบได้สร้างการจัดการคำสั่งซื้อแล้ว

ทริกเกอร์

 • สร้างการจัดการคำสั่งซื้อแล้ว

การดำเนินการ

 • เพิ่มแท็กลูกค้า
 • เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อ
 • เก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • ยกเลิกคำสั่งซื้อ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยใช้ขั้นตอนการทำงาน
 • จัดเก็บการชำระเงิน
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของการจัดเก็บการชำระเงิน
 • สร้าง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง
 • ลบ URL เปลี่ยนเส้นทาง
 • ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว
 • ลบแท็กลูกค้าออก
 • ลบแท็กคำสั่งซื้อ
 • ส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้ขั้นตอนการทำงาน
 • ส่งอีเมล
 • ส่งคำขอ HTTP
 • เลิกเก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • อัปเดตบันทึกลูกค้า
  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของบันทึก หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังบันทึกที่มีอยู่แล้ว ในช่องบันทึก ให้ป้อน:{{ customer.note }} The content that you want to add to the note.
 • อัปเดตบันทึกคำสั่งซื้อ
  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของบันทึก หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังบันทึกที่มีอยู่แล้ว ในช่องบันทึก ให้ป้อน:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.

ทริกเกอร์และการดำเนินการของกิจกรรมการจัดการ

คุณสามารถใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานะการจัดการของคำสั่งซื้อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการจัดการคำสั่งซื้อที่มีอยู่

ทริกเกอร์

 • สร้างกิจกรรมการจัดการคำสั่งซื้อแล้ว

การดำเนินการ

 • เพิ่มแท็กลูกค้า
 • เพิ่มเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อ
 • เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อ
 • เพิ่มเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • เก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • ยกเลิกคำสั่งซื้อ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยใช้ขั้นตอนการทำงาน
 • จัดเก็บการชำระเงิน
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของการจัดเก็บการชำระเงิน
 • สร้าง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง
 • ลบ URL เปลี่ยนเส้นทาง
 • ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว
 • ลบแท็กลูกค้าออก
 • ลบเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อ
 • ลบแท็กคำสั่งซื้อ
 • ลบเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • ส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้ขั้นตอนการทำงาน
 • ส่งอีเมล
 • ส่งคำขอ HTTP
 • เลิกเก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • อัปเดตบันทึกลูกค้า
  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของบันทึก หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังบันทึกที่มีอยู่แล้ว ในช่องบันทึก ให้ป้อน:{{ customer.note }} The content that you want to add to the note.
 • อัปเดตบันทึกคำสั่งซื้อ
  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของบันทึก หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังบันทึกที่มีอยู่แล้ว ในช่องบันทึก ให้ป้อน:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.

ทริกเกอร์และการดำเนินการของรายการสินค้าคงคลัง

คุณสามารถใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลังในร้านค้าของคุณ

ทริกเกอร์

 • สร้างรายการสินค้าคงคลังแล้ว
 • ลบรายการสินค้าคงคลังแล้ว

การดำเนินการ

 • เพิ่มเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • สร้าง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง
 • ลบ URL เปลี่ยนเส้นทาง
 • ลบเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • ส่งอีเมล
 • ส่งคำขอ HTTP

ทริกเกอร์และการดำเนินการของคำสั่งซื้อ

คุณสามารถใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ

ทริกเกอร์

 • สร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินแล้ว
 • ลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินแล้ว
 • ยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว
 • คำสั่งซื้อที่สร้างขึ้น
  ทริกเกอร์นี้จะทำงานเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อ รวมถึงเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อที่เปลี่ยนมาจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 • ลบคำสั่งซื้อแล้ว
 • จัดการคำสั่งซื้อแล้ว
 • ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อแล้ว
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงของคำสั่งซื้อแล้ว
  ทริกเกอร์และเงื่อนไขนี้ทำงานโดยใช้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Shopify เท่านั้น ไม่สามารถใช้ผลลัพธ์จากแอปการวิเคราะห์การหลอกลวงจากภายนอกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • สร้างธุรกรรมของคำสั่งซื้อแล้ว
 • สร้างการคืนเงินแล้ว

การดำเนินการ

 • เพิ่มแท็กลูกค้า
 • เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
  หลังจากคำสั่งที่ยังไม่ชำระเงินเปลี่ยนมาเป็นคำสั่งซื้อแบบปกติ แท็กเหล่านี้จะกลายเป็นแท็กคำสั่งซื้อ
 • เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อ
 • เพิ่มเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • เก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • ยกเลิกคำสั่งซื้อ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยใช้ขั้นตอนการทำงาน
 • จัดเก็บการชำระเงิน
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของการจัดเก็บการชำระเงิน
 • สร้างเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 • สร้างเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อ
 • สร้าง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง
 • ลบ URL เปลี่ยนเส้นทาง
 • ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว
 • ลบแท็กลูกค้าออก
 • ลบเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 • ลบแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 • ลบเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อ
 • ลบแท็กคำสั่งซื้อ
 • ลบเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • ส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้ขั้นตอนการทำงาน
 • ส่งอีเมล
 • ส่งคำขอ HTTP
 • เลิกเก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • อัปเดตบันทึกลูกค้า
  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของบันทึก หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังบันทึกที่มีอยู่แล้ว ในช่องบันทึก ให้ป้อน: {{ customer.note }} The content that you want to add to the note.
 • อัปเดตหมายเหตุคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของหมายเหตุ หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังบันทึกที่มีอยู่แล้ว ในช่องบันทึก ให้ป้อน:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.
 • อัปเดตบันทึกคำสั่งซื้อ
  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของบันทึก หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังบันทึกที่มีอยู่แล้ว ในช่องบันทึก ให้ป้อน:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.

ทริกเกอร์และการดำเนินการของสินค้า

คุณสามารถใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

ทริกเกอร์

 • เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังแล้ว
  ทริกเกอร์นี้จะทำงานเมื่อระดับสินค้าคงคลังมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับสินค้าที่ Shopify ติดตาม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของการติดตามสินค้าคงคลัง
 • เพิ่มสินค้าไปยังร้านค้าแล้ว
 • ลบสินค้าแล้ว
 • อัปเดตสถานะสินค้าแล้ว
  ทริกเกอร์นี้จะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของสินค้าที่มีอยู่ แต่จะไม่ทำงานในกรณีที่เพิ่มสินค้าใหม่ไปยังร้านค้า
 • สร้างตัวเลือกสินค้าแล้ว
 • ลบตัวเลือกสินค้าแล้ว

การดำเนินการ

 • เพิ่มแท็กสินค้า
 • เพิ่มเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • สร้างเมตาฟิลด์สินค้า
 • สร้างเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้า
 • สร้าง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง
 • ลบ URL เปลี่ยนเส้นทาง
 • ซ่อนสินค้า
 • แสดงสินค้า
 • ลบเมตาฟิลด์สินค้า
 • ลบแท็กสินค้า
 • ลบเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้า
 • ลบเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • ส่งอีเมล
 • ส่งคำขอ HTTP

ทริกเกอร์และการดำเนินการของการทำธุรกรรมการประกวดราคา

คุณสามารถใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการประกวดราคา โดยธุรกรรมการประกวดราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการโอนเงินระหว่างผู้ขายกับลูกค้า

ทริกเกอร์

 • สร้างธุรกรรมของการประกวดราคาแล้ว

การดำเนินการ

 • เพิ่มแท็กลูกค้า
 • เพิ่มเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อ
 • เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อ
 • เพิ่มเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • เก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • ยกเลิกคำสั่งซื้อ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยใช้ขั้นตอนการทำงาน
 • จัดเก็บการชำระเงิน
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของการจัดเก็บการชำระเงิน
 • สร้าง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง
 • ลบ URL เปลี่ยนเส้นทาง
 • ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว
 • ลบแท็กลูกค้าออก
 • ลบเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อ
 • ลบแท็กคำสั่งซื้อ
 • ลบเมตาฟิลด์ร้านค้า
 • ส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้ขั้นตอนการทำงาน
 • ส่งอีเมล
 • ส่งคำขอ HTTP
 • เลิกเก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • อัปเดตบันทึกลูกค้า
  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของบันทึก หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังบันทึกที่มีอยู่แล้ว ในช่องบันทึก ให้ป้อน:{{ customer.note }} The content that you want to add to the note.
 • อัปเดตบันทึกคำสั่งซื้อ
  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของบันทึก หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังบันทึกที่มีอยู่แล้ว ในช่องบันทึก ให้ป้อน:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี