แนวทางปฏิบัติของขั้นตอนการทำงานและข้อจำกัด

ขั้นตอนการทำงานบางอย่างจะทำงานเฉพาะเมื่อตรงตามเงื่อนไขบางอย่างเท่านั้น ตรวจสอบแนวทางและข้อจำกัดของขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอนที่คุณใช้เพื่อให้แน่ใจว่าได้การดำเนินการจะเป็นไปตามที่ต้องการ

การกำหนดเวลาขั้นตอนการทำงาน

โดยปกติแล้วขั้นตอนการทำงานจะทำงานโดยเร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ก็อาจเกิดความล่าช้าระหว่างการเรียกใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการเสร็จสิ้น Flow ไม่สามารถรับประกันได้ว่าขั้นตอนการทำงานจะเริ่มต้นหรือสิ้นสุดเมื่อใด

ขั้นตอนการทำงานของการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ใช้ทริกเกอร์วิเคราะห์ความเสี่ยงของคำสั่งซื้อแล้วเพื่อตรวจสอบระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อ โดยทริกเกอร์นี้จะใช้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Shopify เท่านั้น (ไม่ได้ใช้งานผลลัพธ์จองแอปจากภายนอก) ดูตัวอย่าง

ขั้นตอนการทำงานของการบันทึกหน้าจอการชำระเงิน

ใช้การดำเนินการจัดเก็บการชำระเงินเพื่อจัดเก็บการชำระเงินของคำสั่งซื้อ ร้านค้าของคุณต้องตั้งค่าให้จัดเก็บชำระเงินด้วยตนเองเพื่อให้การดำเนินการนี้ทำงาน โดยไม่มีขั้นตอนการทำงานใดที่หยุดกระบวนการนี้ได้

วิธีการชำระเงินเดียวที่สามารถบันทึกขั้นตอนการทำงานได้คือการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การชำระเงินแบบอื่นๆ เช่น การชำระเงินรูปแบบอื่นหรือชำระเงินด้วยตนเองจะไม่ถูกบันทึกหรือทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วในหน้าคำสั่งซื้อ

การร้องขอขั้นตอนการจัดการสินค้าแบบครบวงจร

ใช้การดำเนินการส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อส่งคำขอจัดการสินค้าเฉพาะรายการโดยบริการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจร คำขอดำเนินการนี้จัดส่งสินค้าแบบครบวงจรสำหรับสินค้าเฉพาะรายการที่มีการจัดการสินค้าคงคลังโดยบริการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจรเท่านั้น การดำเนินการจะล้มเหลวสำหรับสินค้าเฉพาะรายการที่ไม่ได้รับการจัดการโดยบริการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจร

ขั้นตอนการทำงานของการติดตามสินค้าคงคลัง

ใช้ทริกเกอร์เปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าคงคลังแล้วเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง โดยทริกเกอร์นี้ต้องตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • จำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้า
  • จำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าก่อนหน้านี้ - ใช้เงื่อนไขนี้เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการทำงานของคุณจะดำเนินการเป็นครั้งแรกที่สินค้าคงคลังตรงกับเงื่อนไขจำนวนสินค้าคงคลังตัวเลือกสินค้า หากไม่ได้ใช้เงื่อนไขจำนวนก่อนหน้านี้ ขั้นตอนการทำงานของคุณอาจทำงานบ่อยเกินกว่าที่คาดไว้

ตัวอย่างเช่น หากต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าเหลือน้อยกว่า 5 รายการ ให้กำหนดจำนวนสินค้าคงคลังตัวเลือกสินค้าเป็น 5 และกำหนดจำนวนสินค้าคงคลังตัวเลือกสินค้าก่อนหน้านี้เป็น 6 ดูตัวอย่าง

ขั้นตอนการทำงานของการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ใช้การดำเนินการ ยกเลิกคำสั่งซื้อ เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อที่คุณไม่ต้องการจัดการ เช่น คำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การยกเลิกคำสั่งซื้อจะไม่มีดำเนินการเพิ่มเติม เช่น คืนเงินคำสั่งซื้อหรือคืนสินค้ากลับสต็อก แต่คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมได้โดยการเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • คืนเงินสินค้า: คืนเงินค่าบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและอากรให้แก่ลูกค้า
  • คืนเงินการจัดส่ง: คืนเงินค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง
  • คืนสินค้ากลับสต็อก: คืนสินค้าจากคำสั่งซื้อกลับไปยังสินค้าคงคลังของคุณ
  • ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า การเลือกตัวเลือกนี้จะเป็นการส่งอีเมลแจ้งเตือนให้แก่ลูกค้าเมื่อคำสั่งซื้อถูกยกเลิก

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือก คืนสินค้ากลับสต็อก โดยไม่ได้เลือกตัวเลือก คืนเงินสินค้า คุณจะมีตัวเลือกให้เติมสินค้าหากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยการคืนสินค้ากลับสต็อกซ้ำสองครั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดใช้งานตัวเลือกการคืนสินค้ากลับสต็อกเมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อด้วยตนเองแล้ว

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่ใช้การดำเนินการ ยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณเลือกตัวเลือก คืนสินค้ากลับสต็อก เพียงตัวเลือกเดียว ขั้นตอนการทำงานของคุณจะยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับเสื้อยืดเจ็ดตัว แล้วเสื้อยืดทั้งเจ็ดตัวจะถูกส่งกลับไปยังสินค้าคงคลังของคุณโดยอัตโนมัติ

จากนั้น คุณก็คืนเงินคำสั่งซื้อด้วยตนเอง เมื่อดำเนินการคืนเงินคำสั่งซื้อ ตัวเลือก คืนสินค้ากลับสต็อก จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น หากคุณปล่อยให้เลือกตัวเลือกนี้ขณะคืนเงินคำสั่งซื้อ เสื้อยืดอีกเจ็ดตัวจะถูกเพิ่มลงในสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าของคุณ รวมเป็นทั้งหมด 14 ตัว

การทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนการทำงานที่มีผลต่อคำสั่งซื้อจะไม่นำไปใช้เมื่อคำสั่งซื้อยังไม่ชำระเงิน หลังจากคำสั่งซื้อได้รับชำระเงินแล้ว ขั้นตอนการสั่งซื้อของคุณจะเริ่มนำไปใช้

การใช้แท็กในขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงานที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแท็กอาจไม่ทำงานหากมีแท็กมากกว่า 250 รายการที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ สินค้า หรือลูกค้า

ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานด้วยตนเอง

คุณไม่สามารถเริ่มขั้นตอนการทำงานได้ด้วยตนเอง เนื่องจากทั้งหมดนั้นต้องเริ่มต้นด้วยทริกเกอร์จาก Flow หรือจากแอป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี