การดูแลควบคุมขั้นตอนการทำงาน

หลังจากขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถดูแลควบคุมประสิทธิภาพและพฤติกรรมได้จากหน้าของขั้นตอนการทำงาน โดยหน้าขั้นตอนการทำงานจะแสดงข้อมูลสรุปขั้นตอนการทำงาน ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบทริกเกอร์ เงื่อนไขและการดำเนินการต่างๆ ได้นอกเหนือไปจากส่วนขั้นตอนการทำงานที่ใช้งาน

ในส่วนขั้นตอนการทำงานที่ใช้งาน คุณสามารถเลือกที่จะแสดงการทำงานของขั้นตอนการทำงานทั้งหมด ทั้งขั้นตอนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นหรือล้มเหลว นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อค้นหาขั้นตอนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > Shopify Flow
 2. คลิกขั้นตอนการทำงานที่คุณต้องการตรวจสอบ
 3. หากคุณได้บันทึก ID ของขั้นตอนการทำงานของขั้นตอนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตรวจสอบในภายหลัง ให้ป้อนหมายเลขดังกล่าวในช่องตัวกรองการทำงาน
 4. หากต้องการกรองสำหรับช่วงวันที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกวันที่ เลือกวันที่เริ่มต้นของคุณจากนั้นเลื่อนลงเพื่อเลือกวันที่สิ้นสุด ข้อมูลของขั้นตอนการทำงานจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดวัน ดังนั้นจึงจะไม่แสดงขั้นตอนการทำงานที่เก่ากว่าเจ็ดวัน
 5. หากต้องการกรองสถานะของขั้นตอนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกสถานะ โดยคุณสามารถกรองด้วย: - ขั้นตอนการทำงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • ขั้นตอนการทำงานที่สำเร็จและดำเนินการ
  • ขั้นตอนการทำงานที่สำเร็จแต่ไม่มีการดำเนินการ
  • ขั้นตอนการทำงานที่ล้มเหลว

โดยอาจเกิดความล่าช้าระหว่างที่เรียกใช้ขั้นตอนการทำงานและขณะที่ผลลัพธ์ปรากฏในส่วน Shopify admin ของคุณ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี