รอ

การรอจะสั่งให้หน่วงเวลาการดำเนินการหรือเงื่อนไขถัดไปในขั้นตอนการทำงานไว้ก่อนจนกว่าจะล่วงเลยช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อระบบดำเนินการมาถึงขั้นตอนที่มีการรอ ทุกขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนการทำงานจะถูกหน่วงเวลาไว้จนกว่าจะหมดเวลารอ

การแก้ไขขั้นตอนการทำงานที่ใช้การรออาจส่งผลที่คุณไม่คาดคิด ก่อนที่คุณจะแก้ไขขั้นตอนการทำงานที่มีการดำเนินการนี้ ให้พิจารณาว่ามีขั้นตอนการทํางานที่ใช้งานในสถานะรออยู่หรือไม่ ซึ่งทำได้โดยดูที่หน้ากิจกรรม หากขั้นตอนการทำงานที่มีการรอถูกทริกเกอร์และมีการรออยู่ สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

  • หากคุณแก้ไขขั้นตอนการทำงานให้เปลี่ยนเงื่อนไขหรือการดำเนินการหลังจากช่วงที่รอ เมื่อมีการดำเนินการต่อ ระบบจะใช้ขั้นตอนการทำงานเวอร์ชันที่อัปเดตแล้วแทนเวอร์ชันเดิม
  • หากคุณปิดใช้งานหรือลบขั้นตอนทํางาน ขั้นตอนการทํางานที่ใช้งานอยู่ในสถานะรอจะถูกหยุดลง และจะมีการเครื่องหมายว่ายกเลิกแล้ว

ช่อง

การรอจะมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการรอ
ช่อง คำอธิบาย
ต้องรอนานเท่าใด ระยะเวลาที่จะหน่วงก่อนที่ขั้นตอนการทำงานจะขยับไปยังขั้นต่อไป ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ค่าหน่วงเวลาจะตั้งไว้ที่ 0 วินาที หากต้องการตั้งค่าการหน่วงเวลา ให้ทำดังนี้:
  • ป้อนระยะเวลาที่จะหน่วง โดยใช้จํานวนเต็มหรือทศนิยมก็ได้ เช่น 2.5
  • เลือกระยะที่จะหน่วงเวลา

ทริกเกอร์

การรอนั้นใช้งานได้ในทุกขั้นตอนการทำงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่รอ 1 วันก่อนส่งอีเมล

สำหรับขั้นตอนการทำงานในตัวอย่างนี้ มีการใช้การรอเพื่อหน่วงเวลาของการดำเนินการและเงื่อนไขที่เหลือในขั้นตอนการทำงานจนกว่าเวลาจะผ่านไป 1 วัน หลังจาก 1 วันไปแล้ว หากยังไม่ได้จัดการคำสั่งซื้อ ระบบจะส่งอีเมลไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี