เงื่อนไขใน Flow ใหม่

ใน Flow ใหม่ เงื่อนไขจะเป็นตัวกำหนดว่าการดำเนินการจะเกิดขึ้นหลังจากทริกเกอร์เริ่มขั้นตอนการทำงานหรือไม่ ขณะที่คุณตั้งเงื่อนไข คุณต้องเลือกค่าที่ได้จากข้อมูลในร้านค้าของคุณ ซึ่งก็คือตัวดำเนินการตรรกะ และกำหนดค่าที่จะให้ตรวจสอบด้วยตนเอง

ประเภทของข้อมูลที่ใช้กับ Flow

ค่าแรกในทุกเงื่อนไขของ Flow คือข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้าของคุณ และเป็นค่าที่ได้จาก API ผู้ดูแลระบบ GraphQL

Flow รองรับประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ทศนิยม: ค่าทศนิยมคือตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ตัวอย่างเช่น 4.25
  • จํานวนเต็ม: ค่าจํานวนเต็มคือจํานวนเต็มที่ไม่มีจุดทศนิยม ตัวอย่างเช่น 42
  • วันที่: ค่าวันที่คือตัวเลขที่แสดงวันที่ ตัวอย่างเช่น 01012021
  • สตริง: ค่าสตริงคือข้อความ ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่มีผลต่อการเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสตริง
  • บูลีน: ค่าบูลีนจะเป็นจริงหรือเท็จ
  • Enum: ค่า Enum คือชุดข้อมูลที่อนุญาตให้ตัวแปรเป็นชุดของค่าคงที่ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

ตัวดำเนินการตรรกะที่ใช้ใน Flow

ตัวดำเนินการตรรกะจะกำหนดวิธีการใช้งานเงื่อนไขของคุณ เงื่อนไขสามารถตรวจสอบคุณสมบัติอย่างง่ายได้ เช่น ยอดรวมของคำสั่งซื้อสูงกว่าจำนวนที่กำหนดใช่หรือไม่ หรือลูกค้ายอมรับการทำการตลาดใช่หรือไม่ นอกจากนี้ ตัวดำเนินการตรรกะยังสามารถตรวจสอบคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

Flow สามารถใช้ตัวดำเนินการต่อไปนี้ได้:

เท่ากับ

เท่ากับเปรียบเทียบค่าต่างๆ เพื่อดูว่าเหมือนกันหรือไม่ ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการกู้คืนค่าสำหรับ order.currentTotalDiscountsSet.shopMoney.amount จากข้อมูลร้านค้าของคุณและเปรียบเทียบกับค่าที่สองอย่าง 50

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ

หากค่าแรกเท่ากับ 50 แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

ไม่เท่ากับ

ไม่เท่ากับเปรียบเทียบค่าต่างๆ เพื่อดูว่าค่าเหล่านั้นเหมือนกันหรือไม่ ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการกู้คืนค่าสำหรับ order.currentTotalDiscountsSet.shopMoney.amount จากข้อมูลร้านค้าของคุณและเปรียบเทียบกับค่าที่สองอย่าง 50

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ

หากค่าแรกเท่ากับ 93 แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

มากกว่าและมากกว่าหรือเท่ากับ

มากกว่าและมากกว่าหรือเท่ากับเปรียบเทียบค่าต่างๆ เพื่อดูว่าค่าแรกมากกว่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการกู้คืนค่าสำหรับ order.currentTotalDiscountsSet.shopMoney.amount จากข้อมูลร้านค้าของคุณและเปรียบเทียบกับค่าที่สองอย่าง 50

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ

หากค่าที่ได้จากร้านค้าของคุณคือ 137 แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง เนื่องจาก 137 มากกว่า 50 คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

น้อยกว่าและน้อยกว่าหรือเท่ากับ

น้อยกว่าและน้อยกว่าหรือเท่ากับเปรียบเทียบค่าต่างๆ เพื่อดูว่าค่าแรกน้อยกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการกู้คืนค่าสำหรับ order.currentTotalDiscountsSet.shopMoney.amount จากข้อมูลร้านค้าของคุณและเปรียบเทียบกับค่าที่สองอย่าง 50

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ

หากค่าที่ได้จากร้านค้าของคุณคือ 47 แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง เนื่องจาก 47 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

ข้อใดข้อหนึ่งใน

ข้อใดข้อหนึ่งในเปรียบเทียบค่าต่างๆ ในอาร์เรย์ของข้อมูลเพื่อดูว่าอินพุตค่าแรกมีข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งในอินพุตค่าที่สองใช่หรือไม่ โดยต้องคั่นค่าที่จะทำการตรวจสอบด้วยเครื่องหมายจุลภาค พื้นที่ว่างรอบเครื่องหมายจุลภาคจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ การใช้ ข้อใดข้อหนึ่งใน ในอาร์เรย์ที่ว่างเปล่าจะทำให้เกิดผลการประเมินเท็จ ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการกู้คืนค่าสำหรับ order.lineitem.product.title จากข้อมูลร้านค้าของคุณและเปรียบเทียบกับชุดค่าที่สอง: pineapple, guava, kiwi

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ

หากค่าที่ได้จากร้านค้าของคุณคือ guava แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง เนื่องจากมี guava อยู่ในอาร์เรย์ pineapple, guava, kiwi คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

ไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งใน

ไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งในเปรียบเทียบค่าต่างๆ ในอาร์เรย์ของข้อมูลเพื่อดูว่าอินพุตค่าแรกไม่มีข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งในอินพุตค่าที่สองใช่หรือไม่ โดยต้องคั่นค่าที่จะทำการตรวจสอบด้วยเครื่องหมายจุลภาค พื้นที่ว่างรอบเครื่องหมายจุลภาคจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการกู้คืนค่าสำหรับ order.lineitem.product.title จากข้อมูลร้านค้าของคุณและเปรียบเทียบกับชุดค่าที่สอง: pineapple, guava, kiwi

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ

หากค่าที่ได้จากร้านค้าของคุณคือ raspberry แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง เนื่องจากไม่มี raspberry อยู่ในอาร์เรย์ pineapple, guava, kiwi คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

มี

มีเปรียบเทียบค่าต่างๆ เพื่อดูว่าข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งในอินพุตค่าแรกมีข้อมูลที่อยู่ในอินพุตค่าที่สองหรือไม่ ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการกู้คืนค่าสำหรับ order.lineitem.product.title จากข้อมูลร้านค้าของคุณและเปรียบเทียบกับค่าที่สองอย่าง scrape

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ

หากค่าที่ได้จากข้อมูลร้านค้าของคุณคือ skyscraper แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง เนื่องจากในสตริง skyscraper มีสตริง scrape อยู่ คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

ไม่มี

ไม่มีเปรียบเทียบค่าต่างๆ เพื่อดูว่าข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งในอินพุตค่าแรกไม่มีข้อมูลที่อยู่ในอินพุตค่าที่สองใช่หรือไม่ ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการกู้คืนค่าสำหรับ order.lineitem.product.title จากข้อมูลร้านค้าของคุณและเปรียบเทียบกับค่าที่สองอย่าง scrape

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ

หากค่าที่ได้จากข้อมูลร้านค้าของคุณคือ scrap-metal แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง เนื่องจากในสตริง skyscraper ไม่มีสตริง scrap-metal อยู่ คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

ขึ้นต้นด้วย

ขึ้นต้นด้วยเปรียบเทียบค่าต่างๆ เพื่อดูว่าค่าแรกขึ้นต้นด้วยข้อมูลในค่าที่สองหรือไม่ ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการกู้คืนค่าสำหรับ order.shippingAddress.country จากข้อมูลร้านค้าของคุณและเปรียบเทียบกับค่าที่สองอย่าง United

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ

หากค่าที่ได้จากร้านค้าของคุณคือ United Kingdom แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง เนื่องจากสตริง United Kingdom ขึ้นต้นด้วยสตริง United คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย

ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยเปรียบเทียบค่าต่างๆ เพื่อดูว่าค่าแรกไม่ได้ขึ้นต้นด้วยข้อมูลในค่าที่สองใช่หรือไม่ ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการกู้คืนค่าสำหรับ order.shippingAddress.country จากข้อมูลร้านค้าของคุณและเปรียบเทียบกับค่าที่สองอย่าง United

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ

หากค่าที่ได้จากร้านค้าของคุณคือ Canada แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง เนื่องจากสตริง United Kingdom ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย Canada คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

ลงท้ายด้วย

ลงท้ายด้วยเปรียบเทียบค่าต่างๆ เพื่อดูว่าค่าแรกลงท้ายด้วยข้อมูลในค่าที่สองหรือไม่ ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการกู้คืนค่าสำหรับ order.lineitems.product.title จากข้อมูลร้านค้าของคุณและเปรียบเทียบกับค่าที่สองอย่าง "ที่เหลืออยู่"

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ

หากค่าที่ได้จากร้านค้าของคุณคือ "ถุงเท้ากีฬาที่เหลืออยู่" แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง เนื่องจากสตริง "ถุงเท้ากีฬาที่เหลืออยู่" ลงท้ายด้วยสตริง "ที่เหลืออยู่" คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

ไม่ได้ลงท้ายด้วย

ไม่ได้ลงท้ายด้วยเปรียบเทียบค่าต่างๆ เพื่อดูว่าค่าแรกไม่ได้ลงท้ายด้วยข้อมูลในค่าที่สองใช่หรือไม่ ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการกู้คืนค่าสำหรับ order.lineitems.product.title จากข้อมูลร้านค้าของคุณและเปรียบเทียบกับค่าที่สองอย่าง "ที่เหลืออยู่"

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ

หากค่าที่ได้จากร้านค้าของคุณคือ "ถุงเท้ากีฬาใหม่" แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง เนื่องจากสตริง "ถุงเท้ากีฬาใหม่" ไม่ได้ลงท้ายด้วยสตริง "ที่เหลืออยู่" คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

ตรงตามเงื่อนไขหลายข้อ

ขณะที่คุณกำหนดเงื่อนไข คุณสามารถตั้งเกณฑ์ต่างๆ และกำหนดได้ว่า Flow จะถือว่าเงื่อนไขเป็นจริง หากตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดหรือหากตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

หากตรงตามเงื่อนไขทุกข้อ

การเลือกหากตรงตามเงื่อนไขทุกข้อจะให้คำตอบเป็นจริง หากเกณฑ์ที่คุณตั้งทุกข้อเป็นจริง

ตัวอย่างเช่น คุณสร้างขั้นตอนการทำงานเพื่อแท็กลูกค้าที่อยู่ในแคนาดาและใช้จ่ายมากกว่า $500 ในคำสั่งซื้อเดียว

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ใช้เงื่อนไข

ขั้นตอนนี้จะแท็กลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าอยู่ในแคนาดาและใช้จ่ายในคำสั่งซื้อเกินกว่า $500 เท่านั้น หากเงื่อนไขเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเท็จ ระบบจะไม่แท็กลูกค้า

หากตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

การเลือกหากตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะให้คำตอบเป็นจริง หากเกณฑ์ที่คุณตั้งข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง

ตัวอย่างเช่น คุณสร้างขั้นตอนการทำงานเพื่อแท็กคำสั่งซื้อที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงหรือปานกลาง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ใช้เงื่อนไข

ขั้นตอนการทำงานจะแท็กคำสั่งซื้อหากมีความเสี่ยงสูงหรือปานกลาง ตราบใดที่เงื่อนไขเหล่านั้นเป็นจริง คำสั่งซื้อจะได้รับการแท็ก

ข้อมูลคงที่และไดนามิกในเงื่อนไข

โดยทั่วไปแล้ว ค่าที่สองในเงื่อนไขจะเป็นค่าคงที่ที่ป้อนด้วยตนเอง ค่านี้จะยังคงเหมือนเดิมทุกครั้งที่ดำเนินขั้นตอนการทำงาน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ค่าไดนามิกได้หากช่องสำหรับค่าที่สองแสดงสัญลักษณ์ </> ค่าไดนามิกจะถูกดึงมาจากข้อมูลร้านค้าของคุณทุกครั้งที่ดำเนินขั้นตอนการทำงาน หากต้องการใช้ค่าไดนามิก ให้คลิกที่สัญลักษณ์ </> และเลือกค่าที่คุณต้องการตรวจสอบ โดยค่าไดนามิกไม่ได้พร้อมใช้งานกับทุกช่อง

ตัวอย่างเช่น คุณต้องสร้างขั้นตอนการทำงานที่จะแท็กคำสั่งซื้อ หากประเทศที่อยู่ในที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคำสั่งซื้อดังกล่าวตรงกับประเทศที่อยู่ในที่อยู่ที่จัดส่ง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะแท็กคำสั่งซื้อที่ใช้ข้อมูล RHS เพื่อตรวจสอบว่าประเทศสำหรับเรียกเก็บเงินและจัดส่งของลูกค้าเหมือนกันหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ ระบบจะทำการดึงทั้งค่าแรกและค่าที่สองมาจากข้อมูลร้านค้าของคุณ แทนที่จะระบุสตริงคงที่เพื่อตรวจสอบค่าที่สองด้วยตนเอง หากประเทศในที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าให้ไว้เป็นประเทศเดียวกันกับในที่อยู่ที่จัดส่งที่ลูกค้าให้ไว้ แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริง และคำสั่งซื้อจะได้รับการแท็ก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี