เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังแล้ว

ทริกเกอร์เปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังแล้วจะเริ่มทำงานเมื่อมีการสั่งซื้อที่ลดจำนวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่จากสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

การดำเนินการ

โดยสามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มการทำงานของทริกเกอร์เปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังแล้วได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะเผยแพร่สินค้าเมื่อสินค้าคงคลังมีการเปลี่ยนแปลงจากน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เป็นมากกว่าศูนย์

ในขั้นตอนการทำงานตัวอย่าง ระบบจะเผยแพร่สินค้าเมื่อปริมาณสินค้าคงคลังของสินค้าเปลี่ยนจากน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เป็นมากกว่าศูนย์

การทดสอบทริกเกอร์เปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าคงคลังแล้ว

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ โปรดเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังของสินค้า

รายละเอียด API

ทริกเกอร์ เปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าคงคลังแล้ว จะอนุญาตให้มีการดำเนินการกับ ออบเจ็กต์ใน API Graphql ของ Productได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี