หน้าภาพรวม

เพิ่มเติม: หน้าภาพรวมของ Shopify admin สำหรับองค์กรเป็นฟีเจอร์ของแผน Shopify Plus เท่านั้น

แผน Shopify Plus กำลังเริ่มดำเนินการปรับปรุงกับร้านค้าหลายแห่ง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2020 เจ้าของร้านค้าในองค์กรของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ดูแลระบบองค์กร Shopify ที่พร้อมให้บริการ

หน้าภาพรวมจะมีข้อมูลวิเคราะห์ระดับสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของร้านค้าในองค์กรของคุณ

ภาพรวม

สิ่งที่ผู้ใช้เห็นในหน้านี้จะขึ้นอยู่กับระดับสิทธิ์เข้าถึงที่คุณมอบให้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงภาพรวมจะสามารถดูเกณฑ์ชี้วัดและแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วในร้านค้าทั้งหมดของคุณ ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้จะไม่สามารถดูหน้านี้ได้

เกณฑ์ชี้วัดที่แสดงบนหน้าภาพรวมจะเป็นข้อมูลของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยเวลาจะอิงกับเขตเวลาปัจจุบันในเบราว์เซอร์ของคุณ แต่เวลาในส่วนตัววิเคราะห์ข้อมูลใน Shopify admin จะอิงกับข้อมูลวันปัจจุบันและใช้เขตเวลาของร้านค้า โปรดพิจารณาถึงความแตกต่างนี้หากต้องการเปรียบเทียบเกณฑ์ชี้วัดในภาพรวมกับข้อมูลที่อยู่ใน Shopify admin

ส่วนตัววิเคราะห์ข้อมูล

หน้าภาพรวมแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้: หนึ่งคือส่วนแสดงข้อมูลที่รวมกันสำหรับร้านค้าทั้งหมดในองค์กรของคุณ สองคือส่วนแสดงข้อมูลสำหรับร้านค้าที่เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าทั้งหมด

ส่วนตัววิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงข้อมูลจากทั่วทุกร้านค้าในองค์กรของคุณจะปรากฏที่ด้านบน รวมทั้งแสดงบนหน้าภาพรวมทั้งหมด โดยจะแสดงข้อมูลสองประเภทดังนี้:

 • ยอดขายรวม - ยอดขายรวมทั้งหมดจากร้านค้าในองค์กรของคุณ ค่านี้คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

  ยอดขายรวม = ยอดขายทั้งหมด (ไม่รวมยอดขายบัตรของขวัญ) - ส่วนลด - การคืนสินค้าที่คิดเป็นเงิน + ภาษี + ค่าจัดส่ง

  เนื่องจากค่าติดลบเช่นส่วนลดและผลตอบแทนจะรวมอยู่ในการคำนวณนี้ คุณจึงอาจได้ยอดรวมที่ติดลบ ตัวอย่างเช่น หากมีการคืนสินค้ามากกว่ายอดขายในกรอบเวลาที่แสดง จำนวนยอดขายรวมของกรอบเวลานั้นจะเป็นค่าติดลบ

 • คำสั่งซื้อทั้งหมด - จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดจากร้านค้าในองค์กรของคุณ คำสั่งซื้อในส่วนนี้ไม่รวมคำสั่งซื้อที่ประกอบด้วยบัตรของขวัญเท่านั้น

ตามค่าเริ่มต้นระบบจะกำหนดสกุลเงินที่แสดงในส่วนนี้ให้เป็นสกุลเงินของร้านค้าในองค์กรที่มียอดขายสูงสุดของคุณ หากต้องการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ให้คลิกที่ไอคอนเหนือส่วนคำสั่งซื้อทั้งหมด แล้วจึงเลือกสกุลเงินที่ต้องการ

รายละเอียดร้านค้า

ส่วนรายละเอียดร้านค้าจะแสดงไทล์สำหรับร้านค้าทั้งหมดในองค์กรของคุณโดยจัดเรียงตามตัวอักษร หากมีร้านค้ามากกว่าหกแห่งในองค์กร คุณก็สามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างหน้าได้ด้วยปุ่มลูกศรที่ด้านล่างของหน้าจอ

ไทล์ร้านค้าแต่ละไทล์จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

 • ยอดขายรวม - ยอดขายรวมทั้งหมดจากร้านค้า ค่านี้คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

  ยอดขายรวม = ยอดขายทั้งหมด (ไม่รวมยอดขายบัตรของขวัญ) - ส่วนลด - การคืนสินค้าที่คิดเป็นเงิน + ภาษี + ค่าจัดส่ง

  เนื่องจากค่าติดลบเช่นส่วนลดและผลตอบแทนจะรวมอยู่ในการคำนวณนี้ คุณจึงอาจได้ยอดรวมที่ติดลบ ตัวอย่างเช่น หากมีการคืนสินค้ามากกว่ายอดขายในกรอบเวลาที่แสดง จำนวนยอดขายรวมของกรอบเวลานั้นจะเป็นค่าติดลบ

 • ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม - จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าในร้านค้าคุณ คำสั่งซื้อในส่วนนี้ไม่ได้รวมคำสั่งซื้อที่ใช้บัตรของขวัญเพียงอย่างเดียว

 • มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย - มูลค่าโดยเฉลี่ยของคำสั่งซื้อสำหรับช่วงเวลาดังกล่าว ค่านี้คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้: Total sales / Total orders

สกุลเงินที่แสดงในไทล์ร้านค้าคือสกุลเงินของร้านค้า คุณสามารถดูการแปลงเป็นสกุลเงินที่ใช้ได้ในส่วนร้านค้าทั้งหมดโดยวางเมาส์เหนือมูลค่ายอดขายรวม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถคลิกที่ ยอดขายรวม ยอดรวมคำสั่งซื้อ หรือ มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย เพื่อดูรายงานในส่วน Shopify admin ของร้านค้า หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานเหล่านี้ ให้ดูที่ รายงานยอดขาย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี