การจัดการความปลอดภัยของผู้ใช้สำหรับองค์กรของคุณ

จากผู้ใช้ > ความปลอดภัยในส่วนผู้ดูแลองค์กรของ Shopify คุณจะสามารถจัดการควบคุมได้ว่าผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ทำอะไรบ้างภายในองค์กร โดยการจัดการความปลอดภัยนั้นได้แก่หน้าที่ดังต่อไปนี้

  • เพิ่มหรือลบโดเมนที่ตรวจสอบยืนยันแล้ว
  • ตั้งค่าการยืนยันตัวตน SAML สำหรับผู้ใช้ของคุณ
  • เลือกระดับในการบังคับใช้ SAML ตามที่คุณต้องการ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี