การรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

หากคุณได้ตรวจสอบยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนของคุณแล้ว คุณสามารถรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นให้ผู้ใช้ในองค์กรที่ถูกล็อกออกจากบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาได้ สามารถรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีอีเมลที่เชื่อมโยงกับโดเมนของคุณที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณได้ตรวจสอบยืนยันโดเมน example.com แล้วมีผู้ใช้สองรายในองค์กรของคุณนั่นคือ โจนาธานและเลสลี ถูกล็อกออกจากบัญชีผู้ใช้ของพวกเขา เลสลีใช้ที่อยู่อีเมล leslie@example.com เนื่องจากเป็นอีเมลที่ใช้โดเมนที่คุณได้ตรวจสอบยืนยันแล้ว จึงสามารถรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นของเลสลีได้ ส่วนโจนาธานใช้อีเมล jonathan@gmail.com ซึ่งเป็นอีเมลที่ใช้โดเมนสาธารณะที่องค์กรไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นของโจนาธานเป็นค่าเริ่มต้นได้ หากต้องการรับสิทธิ์เข้าถึงอีกครั้ง โจนาธานจะต้องป้อนรหัสการกู้คืน หรือหากไม่มีรหัสการกู้คืนให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

การรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

การรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงการจัดการผู้ใช้

ขั้นตอน:

  1. ในผู้ดูแลองค์กรของ Shopify ของคุณ ให้ไปที่ "ผู้ใช้"
  2. คลิกที่ชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
  3. ในส่วนการรักษาความปลอดภัย ให้คลิก "รีเซ็ตการยืนยันตัวตน"
  4. ยืนยันข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ
  5. คลิก "รีเซ็ต"

หลังจากที่คุณได้รีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นของผู้ใช้แล้ว ระบบจะแจ้งให้ตั้งค่าวิธีการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นใหม่หากองค์กรกำหนดให้ต้องใช้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี