การรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

หากคุณได้ตรวจสอบยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนของคุณแล้ว คุณสามารถรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นให้ผู้ใช้ในองค์กรที่ถูกล็อกออกจากบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาได้ สามารถรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีอีเมลที่เชื่อมโยงกับโดเมนของคุณที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณได้ตรวจสอบยืนยันโดเมน example.com แล้วผู้ใช้สองรายในองค์กรของคุณ คือ โจนาธานและเลสลี ได้ถูกล็อกออกจากบัญชีผู้ใช้ของพวกเขา เลสลีใช้อีเมล leslie@example.com เนื่องจากอีเมลดังกล่าวนั้นเป็นอีเมลที่ใช้โดเมนซึ่งคุณได้ตรวจสอบยืนยันแล้ว คุณจึงสามารถรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นของเลสลีได้ ทว่าโจนาธานใช้อีเมล jonathan@gmail.com ซึ่งเป็นอีเมลที่ใช้โดเมนสาธารณะที่องค์กรของคุณไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นของโจนาธานได้ หากต้องการรับสิทธิ์เข้าถึงอีกครั้ง โจนาธานจะต้องป้อนรหัสการกู้คืน หรือหากไม่มีรหัสการกู้คืน เขาจะต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

การรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

การรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงการจัดการผู้ใช้

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify admin สำหรับองค์กรของคุณ ให้ไปที่ “ผู้ใช้
  2. คลิกที่ชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
  3. ในส่วนการรักษาความปลอดภัย ให้คลิก “รีเซ็ตการยืนยันตัวตน
  4. ยืนยันข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ
  5. คลิก “รีเซ็ต

หลังจากที่คุณได้รีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นของผู้ใช้แล้ว ระบบจะแจ้งให้ตั้งค่าวิธีการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นใหม่หากองค์กรกำหนดให้ต้องใช้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี