การจัดการผู้ใช้ SCIM สำหรับองค์กรของคุณ

หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบยืนยันโดเมนและตั้งค่าการยืนยันตัวตน SAML ให้กับองค์กรแล้ว คุณจะสามารถสร้างโทเค็น API ของ SCIM ได้

ฟีเจอร์

การส่งโทเค็น API ของ SCIM ให้กับผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ผ่านผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนได้:

 • สร้างผู้ใช้
 • ปิดใช้งานผู้ใช้

ข้อกำหนด

คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันโดเมนและสร้างการกำหนดค่า SAML ก่อนจึงจะสามารถตั้งค่าการจัดการผู้ใช้ SCIM ได้ โดยคุณจะสามารถจัดการได้เฉพาะผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนที่คุณได้ตรวจสอบยืนยันแล้วเท่านั้น

กำหนดค่าการจัดการผู้ใช้ SCIM

 1. ในส่วน Shopify admin สำหรับองค์กรของคุณ ให้ไปที่ผู้ใช้≫ความปลอดภัย
 2. ในส่วนการผสานการทำงาน SCIM ให้คลิกที่ “สร้างโทเค็น API
 3. คลิกที่ “คัดลอก” เพื่อคัดลอกโทเค็นที่สร้างขึ้นไปยังคลิปบอร์ด
 4. ใส่โทเค็นไปยังผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวของคุณ ขั้นตอนสำหรับการเพิ่มโทเค็นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวที่คุณใช้

หลังจากที่คุณเพิ่มโทเค็น API ไปยังผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้ผ่านบริการดังกล่าวได้ แต่การดำเนินการส่วนนี้อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าสู่ระบบ Shopify ของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะภายใน Shopify ของผู้ใช้รายนั้นๆ และผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนของคุณ

ผลกระทบของการสร้างผู้ใช้ในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน
สถานะผู้ใช้ ผลกระทบภายใน Shopify
ผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วในองค์กรของคุณ หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน ผู้ใช้รายดังกล่าวก็จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้การยืนยันตัวตน SAML หากข้อความทั้งหมดต่อไปนี้เป็นจริง:

 • มีผู้ใช้รายดังกล่าวอยู่แล้วใน Shopify
 • มีผู้ใช้รายดังกล่าวอยู่แล้วในองค์กรของคุณ
 • คุณเลือกการบังคับใช้แบบผู้ใช้ที่ระบุ
ลักษณะพิเศษของการลบการเข้าถึงของผู้ใช้ผ่านผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวของคุณขึ้นอยู่กับ สถานะของผู้ใช้ หากคุณลบสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ไปยัง Shopify โดยใช้ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวของคุณระบบจะถูกระงับในองค์กรของคุณ หากคุณลบผู้ใช้ออกโดยใช้ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวของคุณอย่างถาวรพวกเขาอาจถูกลบออกจากองค์กรของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวของคุณ
ผู้ใช้อยู่ใน Shopify แต่ไม่อยู่ในองค์กรของคุณ หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน ระบบก็จะเพิ่มผู้ใช้รายดังกล่าวไปยังองค์กร อีกทั้งจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้การยืนยันตัวตน SAML ด้วยเช่นกัน หากข้อความทั้งหมดต่อไปนี้เป็นจริง:

 • มีผู้ใช้รายดังกล่าวอยู่แล้วใน Shopify
 • ไม่มีผู้ใช้รายดังกล่าวอยู่ในองค์กรที่เฉพาะเจาะจงของคุณ
 • คุณเลือกการบังคับใช้แบบ “จำเป็น” หรือ “ผู้ใช้ที่ระบุ
ไม่มีผู้ใช้ใน Shopify หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน ระบบก็จะเพิ่มผู้ใช้รายดังกล่าวไปยังองค์กร อีกทั้งจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้การยืนยันตัวตน SAML ด้วยเช่นกัน หากข้อความทั้งหมดต่อไปนี้เป็นจริง:

 • ไม่มีผู้ใช้รายดังกล่าวใน Shopify
 • คุณเลือกการบังคับใช้แบบ “จำเป็น” หรือ “ผู้ใช้ที่ระบุ
เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ Shopify admin สำหรับองค์กรเป็นครั้งแรก ผู้ใช้รายดังกล่าวก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้ผ่านผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน ไม่ใช่ผ่านหน้าการเข้าสู่ระบบ Shopify แต่อย่างใด

หลังจากเพิ่มโทเค็น API เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้รายใหม่ที่ไม่เคยอยู่ใน Shopify ผ่านผู้ให้ข้อมูลระบุตัวตนหรือผู้ดูแลองค์กรของคุณ ระบบจะตั้งค่าผู้ใช้ใหม่ของคุณเป็น สถานะรอดำเนินการ หากผู้ใช้ของคุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ SAML พวกเขาจะยังคงอยู่ในสถานะรอดำเนินการจนกว่าจะเข้าสู่ระบบโดยใช้ผู้ให้ข้อมูลระบุตัวตนของคุณ

การลบการผสานการทำงาน SCIM ออก

หากไม่ต้องใช้การผสานการทำงาน SCIM อีกต่อไป คุณก็สามารถลบออกได้ ทั้งนี้การดำเนินการนี้ไม่สามารถเลิกทำได้ ส่วนในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการผสานการทำงานดังกล่าวอีกครั้ง คุณก็จะต้องสร้างโทเค็น API ขึ้นมาใหม่

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin สำหรับองค์กรของคุณ ให้ไปที่ผู้ใช้≫ความปลอดภัย
 2. ในส่วนการผสานการทำงาน SCIM ให้คลิกที่ ... ด้านข้างโทเค็น API
 3. คลิกที่ลบโทเค็น

ข้อกำจัด

คุณไม่สามารถลบเจ้าของร้านและเจ้าขององค์กรออกผ่านผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน โดยจะต้องโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของทั้งสองประเภทนี้ก่อนจึงจะลบผู้ใช้ออกได้ หากต้องการเปลี่ยนเจ้าของร้าน คุณสามารถดำเนินการได้จากส่วน Shopify admin หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนเจ้าขององค์กร โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Plus

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี