การตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณ

การตรวจสอบยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนของคุณ คือกระบวนการที่ช่วยให้คุณพิสูจน์สิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนอีเมลที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ในองค์กรของคุณ หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนแล้ว คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ความปลอดภัยดังต่อไปนี้ได้:

 • การยืนยันตัวตน SAML
 • การจัดการผู้ใช้ SCIM
 • การรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

ก่อนที่คุณจะตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณ

พิจารณางานต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณ

ตั้งค่ามาตรการความปลอดภัยชั่วคราว

การตรวจสอบยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนขององค์กรเป็นกระบวนการที่อาจใช้เวลาสองสามวัน หากคุณวางแผนที่จะตั้งค่าการยืนยันตัวตน SAML หรือการจัดการผู้ใช้ SCIM ให้ลองตั้งค่าวิธีการยืนยันตัวตนอื่นในระหว่างนี้ เช่น ต้องใช้ยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

ตรวจสอบโดเมนของคุณ

โดเมนจะเชื่อมโยงกับองค์กรเพียงองค์กรเดียว ใช้โดเมนที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะขององค์กรคุณเพื่อตรวจสอบยืนยันโดเมน หากคุณตรวจสอบยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนที่องค์กรอื่นใช้งาน องค์กรอื่นๆ จะไม่สามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนนั้นอีกต่อไป

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าองค์กรของคุณเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานใช้ Shopify เหมือนกัน คุณก็อาจมีผู้ใช้ที่มีการเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลจากบริษัทของคุณ รวมถึงผู้ใช้ที่มีการเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลจากบริษัทแม่ หากคุณตั้งค่าการตรวจสอบยืนยันโดเมนที่บริษัทย่อยและบริษัทแม่ของคุณใช้ร่วมกัน บริษัทย่อยอื่นที่ใช้งาน Shopify จะไม่สามารถใช้โดเมนของบริษัทแม่ได้ ในกรณีนี้ คุณควรใช้โดเมนที่ลงทะเบียนเป็นของบริษัทย่อยของคุณเท่านั้น

หากคุณมีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับโดเมนที่องค์กรอื่นต้องใช้ใน Shopify โปรดอย่าอ้างสิทธิ์โดเมนดังกล่าว คำขอตรวจสอบยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของในสถานการณ์ข้างต้นจะถูกตรวจสอบแบบแมนนวล และมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธ

คุณไม่สามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนเปิดให้สาธารณะทั่วไปใช้งาน เช่น gmail.com

การตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณ

ในการตรวจสอบยืนยันโดเมนจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงการจัดการผู้ใช้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin สำหรับองค์กรของคุณ ให้ไปที่ผู้ใช้≫ความปลอดภัย
 2. ในส่วนการตรวจสอบยืนยันโดเมน ให้คลิกเพิ่มโดเมน
 3. ป้อนชื่อโดเมนของคุณ จากนั้นคลิก “ถัดไป
 4. คลิกที่ปุ่ม “คัดลอก” เพื่อคัดลอกค่า TXT
 5. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ที่คุณสมัครไว้กับผู้ให้บริการโดเมน แล้ววางค่า TXT ที่คุณคัดลอกไว้
 6. คลิก “ส่งขอการตรวจสอบยืนยัน

โดเมนอยู่ในสถานะรอการตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณอาจใช้เวลาสองสามวัน หลังจากที่กระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ สถานะโดเมนของคุณจะได้รับการอัปเดตเป็น “ตรวจสอบยืนยันแล้ว” หรือ “ไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน” และคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนพร้อมข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณคิดว่าการที่โดเมนของคุณถูกปฏิเสธเป็นเพราะข้อผิดพลาด หรือหากคุณประสบปัญหาในการตรวจสอบยืนยันโดเมน โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ Shopify Plus ของคุณ

หากคุณวางแผนที่จะใช้การยืนยันตัวตน SAML กับผู้ใช้ในองค์กรของคุณ คุณสามารถเริ่มตั้งค่าการกําหนดค่า SAML ได้แลยโดยไม่ต้องรอจนกว่าโดเมนจะได้รับการตรวจสอบยืนยัน

การเพิ่มระเบียน TXT

ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DNS ของคุณนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ให้บริการ โดยทั่วไปแล้ว คุณควรสามารถเข้าถึงระเบียน TXT ได้โดยค้นหาการตั้งค่า DNS, พื้นที่จัดการโดเมน, การกําหนดค่า DNS หรืออะไรที่ใกล้เคียงกัน

การเพิ่มระเบียน TXT ไปยังโดเมน Shopify

หากคุณซื้อโดเมนจาก Shopify ให้เพิ่มระเบียน TXT ในส่วนโดเมนของ Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน
 3. คลิกการตั้งค่า DNS
 4. คลิก “เพิ่มระเบียนแบบกำหนเอง” จากนั้นเลือกประเภทระเบียน
 5. ในช่องชื่อ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณตรวจสอบยืนยันโดเมนหลัก ให้ป้อน @
  • หากคุณกำลังตรวจสอบยืนยันโดเมนย่อย ให้ป้อนชื่อโดเมนย่อยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากโดเมนย่อยของคุณคือ retail.domain@example.com ให้ป้อน retail
 6. ในช่องค่า TXT ให้ป้อนค่า TXT ที่คัดลอกจากส่วนผู้ดูแลระบบ

 7. คลิกยืนยัน

การเพิ่มระเบียน TXT ไปยังโดเมนจากภายนอก

ขั้นตอนการเพิ่มระเบียน TXT ไปยังการตั้งค่า DNS จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโดเมน โดยทั่วไปแล้ว คุณควรสามารถเข้าถึงระเบียน TXT ได้โดยค้นหาการตั้งค่า DNS, พื้นที่จัดการโดเมน, การกําหนดค่า DNS หรือรายการที่คล้ายกัน

ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางอย่างของผู้ให้บริการโดเมนบางราย หากผู้ให้บริการโดเมนของคุณไม่ปรากฏในรายการนี้ หรือหากคุณไม่สามารถเพิ่มระเบียน TXT ได้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

ตัวอย่างรายการโฮสต์ของโดเมนจากภายนอก
1&1 IONOS 123 Reg Bluehost
Domain.com Enom GoDaddy
โดเมน Google OVH Namecheap
Network Solutions ลงทะเบียน Blacknight Solutions
HostGator

เพิ่มระเบียน TXT ลงใน 1&1 IONOS

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ 1&1 IONOS ของคุณ
 2. ในส่วนโดเมนของคุณ ให้คลิก “จัดการโดเมน
 3. คลิก “DNS
 4. คลิก “TXT
 5. ป้อน @ ลงในช่องชื่อโฮสต์
 6. ในช่องค่า ให้ป้อนค่า TXT ที่คุณคัดลอกจาก Shopify admin
 7. คลิกที่บันทึก

เพิ่มระเบียน TXT ลงใน 123 Reg

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Reg 123 ของคุณ
 2. คลิก “แผงควบคุม
 3. เลือกชื่อโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยันจากเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก “จัดการ
 4. คลิก “จัดการ DNS” ในส่วนการตั้งค่าขั้นสูงของโดเมน
 5. คลิกแท็บ DNS ขั้นสูง
 6. เลือก TXT/SPF จากเมนูดรอปดาวน์
 7. ป้อน @ ลงในช่องชื่อโฮสต์
 8. ในช่อง TXT ปลายทาง ให้ป้อนค่า TXT ที่คุณคัดลอกจากส่วน Shopify admin
 9. คลิก “เพิ่ม

เพิ่มระเบียน TXT ไปยัง Bluehost

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Bluehost ของคุณ
 2. คลิกแท็บ “โดเมน
 3. ถัดจากชื่อโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน ให้คลิก “จัดการ” จากนั้นเลือก “DNS
 4. ถัดจากส่วน TXT(Text) ให้คลิกที่ “เพิ่มระเบียน
 5. ในช่อง Host Record ให้ป้อน @
 6. ป้อนค่า TXT ที่คุณคัดลอกมาจากส่วน Shopify admin ลงในช่องค่า TXT
 7. คลิกที่บันทึก

เพิ่มระเบียน TXT ไปยัง Domain.com

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Domain.com ของคุณ
 2. คลิก “จัดการ” ในชื่อโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน
 3. คลิก “DNS & Nameservers
 4. คลิก “ระเบียน DNS
 5. คลิก “เพิ่มระเบียน DNS
 6. คลิกที่ปุ่มถัดจาก TXT
 7. ป้อน @ ลงในช่องชื่อ
 8. ป้อนค่า TXT ที่คุณคัดลอกมาจากส่วน Shopify admin ลงในช่องเนื้อหา
 9. คลิกที่บันทึก

เพิ่มระเบียน TXT ลงใน Enom

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Enom ของคุณ
 2. คลิก “โดเมน
 3. คลิก “โดเมนของฉัน
 4. คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน
 5. คลิก “ระเบียนโฮสต์
 6. คลิก “แถวใหม่
 7. ป้อน @ ลงในช่องชื่อโฮสต์
 8. ในเมนูดรอปดาวน์ประเภทระเบียน ให้เลือก TXT
 9. ป้อนค่า TXT ที่คุณคัดลอกมาจากส่วน Shopify admin ลงในช่องที่อยู่
 10. คลิกที่บันทึก

เพิ่มระเบียน TXT ไปยัง GoDaddy

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ GoDaddy ของคุณ
 2. ในหน้าสินค้าของฉัน ให้คลิก “DNS” ที่ด้านข้างชื่อโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน
 3. คลิกที่เพิ่ม
 4. จากรายการประเภท ให้เลือก TXT
 5. ป้อน @ ลงในช่องโฮสต์
 6. ป้อนค่า TXT ที่คุณคัดลอกมาจากส่วน Shopify admin ลงในช่องค่า TXT
 7. คลิกที่บันทึก

เพิ่มระเบียน TXT ลงใน Google Domains

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Google Domains ของคุณ
 2. คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน
 3. คลิกปุ่มเมนู
 4. คลิก “DNS
 5. ไปที่ส่วนระเบียนแหล่งที่มาแบบกำหนดเอง
 6. ป้อน @ ลงในช่องชื่อ
 7. ในเมนูประเภท ให้เลือก “TXT
 8. ป้อนค่า TXT ที่คุณคัดลอกมาจากส่วน Shopify admin ลงในช่องข้อความ
 9. คลิกที่เพิ่ม

เพิ่มระเบียน TXT ไปยัง OVH

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ OVH ของคุณ
 2. ในส่วนสินค้าและบริการของฉัน ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน
 3. คลิก “เพิ่มรายการ
 4. เลือก TXT เป็นประเภทระเบียน
 5. ในช่องค่า ให้ป้อนค่า TXT ที่คุณคัดลอกจาก Shopify admin
 6. คลิกถัดไป
 7. คลิกยืนยัน

เพิ่มระเบียน TXT ลงใน Namecheap

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Namecheap ของคุณ
 2. ถัดจากโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน ให้คลิกที่ “จัดการ
 3. คลิก “DNS ขั้นสูง
 4. ในส่วนระเบียนโอสต์ ให้คลิก “เพิ่มระเบียนใหม่
 5. เลือก TXT เป็นประเภทระเบียน
 6. ป้อน @ ลงในช่องโฮสต์
 7. ในช่องค่า ให้ป้อนค่า TXT ที่คุณคัดลอกจาก Shopify admin
 8. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

เพิ่มระเบียน TXT ไปยัง Network Solutions

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Network Solutions ของคุณ
 2. ในส่วนชื่อโดเมนของฉัน ให้คลิก “แก้ไข DNS
 3. คลิก “เปลี่ยนจุดโดเมน
 4. เลือก DNS ขั้นสูง แล้วคลิก “ดำเนินการต่อ
 5. ในส่วนข้อความ (ระเบียน TXT) ให้คลิก “แก้ไขระเบียน TXT
 6. ในช่องโฮสต์ช่องแรกที่ว่างเปล่า ให้ป้อน @
 7. ป้อนค่า TXT ที่คุณคัดลอกมาจากส่วน Shopify admin ลงในช่องข้อความ
 8. คลิก ดำเนินการต่อ
 9. คลิกที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มระเบียน TXT ลงใน Register

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Register ของคุณ
 2. ในส่วนผลิตภัณฑ์และบริการของฉัน ให้คลิก “ชื่อโดเมนของฉัน
 3. ในส่วนจัดการของโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน ให้คลิก “แก้ไขระเบียน DNS ขั้นสูง
 4. ในส่วนอัปเดต DNS ขั้นสูง ให้คลิก “แก้ไขระเบียน TXT
 5. ในระเบียนที่โฮสต์ถูกตั้งค่าเป็น @ ให้ป้อนค่า TXT ที่คัดลอกจากส่วนผู้ดูแลระบบลงในช่องข้อความ
 6. คลิก ดำเนินการต่อ
 7. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มระเบียน TXT ลงใน Blacknight Solutions

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Blacknight ของคุณ
 2. ในหน้าเว็บไซต์ ให้คลิกโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน
 3. คลิก “DNS
 4. คลิก “ระเบียน DNS
 5. คลิก “เพิ่มระเบียน DNS ใหม่
 6. เลือก “TXT” จากในเมนูดรอปดาวน์
 7. ป้อนค่า TXT ที่คุณคัดลอกมาจากส่วน Shopify admin ลงในช่องข้อมูล

เพิ่มระเบียน TXT ไปยัง HostGator

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ HostGator ของคุณ
 2. คลิก “เปิดใช้งาน cPanel
 3. ในส่วนโดเมน ให้คลิก “ตัวแก้ไขโซนขั้นสูง
 4. เลือก “TXT” ที่อยู่ในประเภท
 5. ในช่องชื่อ ให้ป้อนชื่อโดเมนของคุณ
 6. ป้อนค่า TXT ที่คุณคัดลอกมาจากส่วน Shopify admin ลงในช่องข้อมูล TXT
 7. คลิก “เพิ่มระเบียน

หลังจากที่ตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณแล้ว

หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนแล้ว ระเบียน TXT จะถูกตรวจสอบอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณยังเป็นเจ้าของโดเมนอยู่

หากระเบียน TXT หายไปจากโดเมนของคุณเป็นเวลา 30 วัน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งให้คุณเพิ่มอีกครั้ง หากไม่ได้เพิ่มระเบียน TXT ไปยังโดเมนของคุณภายใน 10 วันนับจากได้รับอีเมล สถานะโดเมนจะเปลี่ยนเป็น “ไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน” คุณจะไม่จะไม่สามารถใช้งานการยืนยันตัวตน SAML และการรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นได้หากโดเมนของคุณไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน

ลบโดเมน

หากคุณไม่ต้องการใช้โดเมนอีกต่อไป หรือหากคุณได้เพิ่มโดเมนใหม่โดยผิดพลาด คุณสามารถลบออกได้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีผู้ใช้ที่ใช้การยืนยันตัวตน SAML ที่มี ID Shopify หรืออีเมลที่เชื่อมโยงกับโดเมนที่จะถูกลบออก
 2. ตรวจสอบยืนยันว่าไม่ได้ตั้งค่าการยืนยันตัวตน SAML เป็น “จำเป็น
 3. ในส่วน Shopify admin สำหรับองค์กรของคุณ ให้ไปที่ผู้ใช้≫ความปลอดภัย
 4. ในส่วนการตรวจสอบยืนยันโดเมน ให้คลิกไอคอนลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี