เข้าถึง Shopify Plus Academy จากส่วนผู้ดูแลองค์กรของคุณ

Shopify Plus Academy เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้ใช้แผน Shopify Plus โดยเฉพาะ โดยคุณสามารถเข้าถึง Shopify Plus Academy ได้จากส่วนผู้ดูแลองค์กรของคุณ

โปรแกรม Shopify Plus Academy ประกอบด้วยหลักสูตรออนไลน์แบบเรียนรู้ด้วยตนเองที่ช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Plus หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซ และการผสานการงานทางเทคนิค โดยคุณสามารถเข้าถึง Shopify Plus Academy ได้จากส่วนผู้ดูแลองค์กรของคุณ

ขั้นตอน

  1. จากส่วน Shopify admin สำหรับองค์กรของคุณ ให้คลิกที่ชื่อผู้ใช้และรูปภาพบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  2. จากรายการแบบดรอปดาวน์ ให้คลิกที่ ”Plus Academy”

  3. หากต้องการเข้าสู่ระบบ ให้ป้อน URL ร้านค้า Shopify Plus ของคุณ จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี