การจัดร้านค้าในส่วน Shopify admin สำหรับองค์กรของคุณ

จากส่วนร้านค้าของ Shopify admin สำหรับองค์กร คุณสามารถจัดการร้านค้าทั้งหมดในองค์กรของคุณได้ หากต้องการเข้าถึงร้านค้า คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์เข้าถึงการจัดการร้านค้าในระดับองค์กร

การจัดการร้านค้ามีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  • สร้างร้านค้าใหม่
  • ตรวจสอบรายชื่อและสถานะของร้านค้า

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี