ผู้ใช้

ควบคุมสิ่งที่ผู้คนสามารถดูและดำเนินการได้ในองค์กรของคุณได้โดยการเพิ่มผู้ใช้และให้สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าและฟีเจอร์ขององค์กร

จากหน้าผู้ใช้ ในส่วน Shopify admin สำหรับองค์กร คุณสามารถจัดการสิ่งที่ผู้ใช้สามารถทำได้ในองค์กรของคุณ ได้แก่

 • ทำการเปลี่ยนแปลงภายในร้านค้าที่เฉพาะเจาะจง
 • ทำการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรที่อาจส่งผลต่อร้านค้าของคุณทั้งหมด
 • เปลี่ยนข้อกำหนดด้านความปลอดภัยขององค์กร
 • เพิ่มระงับหรือลบผู้ใช้ออก

สิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือและการบริหาร

หมายเหตุ: สิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือและการบริหารอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างที่สำคัญภายในองค์กรของคุณ ควรมอบสิทธิ์อนุญาตให้กับผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ที่จำเป็นต้องมีสิทธิ์เข้าถึงองค์กรของคุณอย่างครอบคลุมเท่านั้น

สิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือและการบริหารมอบฟีเจอร์แก่ผู้ใช้ในส่วน Shopify admin สำหรับองค์กร ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถทำการเปลี่ยนแปลงร้านค้าทั้งหมดในองค์กรของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลต่อร้านค้าที่ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโดยเฉพาะ

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีร้านค้าสี่แห่งในองค์กรของคุณ ผู้ใช้ในองค์กรของคุณมีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าหนึ่งแห่ง หากคุณอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงขั้นตอนการทำงานในองค์กรของคุณแล้วพวกเขาสามารถสร้างและแก้ไขขั้นตอนการทำงานได้ในร้านค้าทั้งสี่ของคุณ ไม่ใช่เพียงแค่ร้านค้าที่พวกเขามีสิทธิ์เข้าถึง

สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือและการจัดการแตกต่างจากสิทธิ์อนุญาตของร้านค้า สิทธิ์การเข้าถึงบางรายอนุญาตให้ผู้ใช้ทำสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในส่วน Shopify admin ของร้านค้า เช่น สร้างร้านค้าใหม่ ส่วนสิทธิ์การเข้าถึงอื่นๆ จะอนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการในสิ่งที่เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ เช่น สร้างผู้ใช้

สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือและการจัดการรวมถึงสิทธิ์อนุญาตดังต่อไปนี้

คำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือระดับองค์กรต่างๆ
สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือ คำอธิบาย
ภาพรวม

ดูข้อมูลการขายและคำสั่งซื้อ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้สามารถดำเนินการงานต่อไปนี้ได้:

 • ดูข้อมูลการขายและคำสั่งซื้อในร้านค้าทั้งหมด
 • ดูข้อมูลการขายและคำสั่งซื้อจากร้านค้าที่ระบุ
 • เข้าถึงรายงานโดยละเอียดในส่วน Shopify admin ของร้านค้า

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้สามารถดูข้อมูลในหน้า ภาพรวม สำหรับร้านค้าทั้งหมดในองค์กรได้โดยไม่ต้องเข้าถึงร้านค้าที่ระบุ หากต้องการดูรายงานโดยละเอียดในส่วน Shopify admin ของร้านค้า ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตของ รายงาน ในร้านค้านั้น

Flow

จัดการขั้นตอนการทำงานในร้านค้าทั้งหมด ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้สามารถดำเนินการงานต่อไปนี้ได้:

 • สร้างและลบขั้นตอนการทำงาน
 • เปิดใช้งานและปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์
 • สร้างสำเนาของขั้นตอนการทำงานสำหรับร้านค้า
คำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าถึงการจัดการระดับองค์กรต่างๆ
สิทธิ์การเข้าถึงการจัดการ คำอธิบาย
การจัดการผู้ใช้

จัดการผู้ใช้ในองค์กรของคุณ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้สามารถดำเนินการงานต่อไปนี้ได้:

 • เพิ่มและลบผู้ใช้ออก
 • ระงับและเปิดใช้งานผู้ใช้อีกครั้ง
 • อนุญาตและลบการเข้าถึงระดับองค์กรรวมถึงการจัดการผู้ใช้
 • อนุญาตและลบผู้ใช้ออกจากร้านค้าทั้งหมดและตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตร้านค้าของพวกเขา
 • กำหนดให้ผู้ใช้สามารถใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นได้

การเข้าถึงการจัดการผู้ใช้ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนเจ้าของร้านค้า เจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของได้และสามารถเปลี่ยนได้จากภายในร้านค้าเท่านั้น

คุณไม่สามารถลบการเข้าถึงนี้ออกจากเจ้าขององค์กรได้

การจัดการร้านค้า จัดการร้านค้าในองค์กรของคุณ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนี้สามารถสร้างร้านค้าใหม่และอนุมัติค่าธรรมเนียมแผนเพิ่มเติมใดๆที่อาจจำเป็นสำหรับร้านค้าได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างร้านค้าที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสัญญาของคุณระบบจะขอให้คุณอนุมัติค่าธรรมเนียมสำหรับร้านค้านี้

รายชื่อผู้ใช้

รายชื่อผู้ใช้ประกอบด้วยผู้คนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณทั้งหมดรวมถึง:

 • เจ้าขององค์กร - บุคคลแรกในองค์กรของคุณที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึง Shopify admin สำหรับองค์กร
 • พนักงาน - ผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้ของพนักงานในร้านค้าของคุณหรือผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ขององค์กร
 • ผู้ร่วมงาน - พาร์ทเนอร์ Shopify ที่มีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้า Shopify ขององค์กรของคุณอย่างน้อยหนึ่งรายการ
 • แอป POS เท่านั้น - ผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้ของพนักงานสำหรับแอป Shopify POS เท่านั้น
 • พนักงานดั้งเดิม - ผู้ที่มีบัญชีร้านค้าหลายบัญชีและยังไม่ได้รวมบัญชีผู้ใช้ของตนเอง

เจ้าของร้านค้าหลักขององค์กรคุณถือว่าเป็นเจ้าขององค์กร เจ้าขององค์กรเป็นคนแรกที่สามารถเข้าถึงผู้ดูแลระบบขององค์กร Shopify ได้ ผู้ใช้นี้จะมีสิทธิ์อนุญาตทุกประการ ตามค่าเริ่มต้น

ไม่สามารถลบหรือลบเจ้าขององค์กรออกได้และมีสิทธิ์การเข้าถึงการจัดการผู้ใช้เสมอ ด้วยเหตุนี้เจ้าขององค์กรสามารถให้ผู้ใช้ (รวมถึงตัวเอง) เข้าถึงร้านค้าและเครื่องมือใดๆ ก็ตามในองค์กรของคุณ ขณะนี้คุณจำเป็นต้องติดต่อ Shopify Plus Support เพื่อเปลี่ยนเจ้าขององค์กร ผู้ใช้รายนี้ไม่สามารถลบหรือหยุดชั่วคราวได้

Shopify ใช้การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียวที่เรียกว่า Shopify ID ผู้ใช้ที่มีบัญชีร้านค้าหลายบัญชีจำเป็นต้องรวมบัญชีผู้ใช้ของตนเองเพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์ Shopify admin สำหรับองค์กร ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าหลายแห่งและผู้ที่ได้รวมบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาจะปรากฏเป็นผู้ใช้คนเดียวในรายชื่อผู้ใช้ของคุณ ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รวมบัญชีจะมีแถบพนักงานดั้งเดิมและชื่อจะปรากฏหลายครั้งในรายชื่อผู้ใช้ คุณไม่สามารถให้สิทธิ์เข้าถึงเพิ่มเติมไปยังผู้ใช้ที่มีแถบระบุว่าเป็นพนักงานดั้งเดิมจนกว่าพวกเขาจะรวมบัญชีผู้ใช้ของตนเอง หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่า Shopify ID

การรวมบัญชีผู้ใช้ไม่พร้อมให้ใช้งานสำหรับผู้ร่วมงานหรือผู้ใช้แอป Shopify POS เท่านั้น ผู้ใช้เหล่านี้จะปรากฏเป็นรายการแยกกันในรายการผู้ใช้

สถานะผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถมีสถานะที่แตกต่างกันได้เช่นรอดำเนินการถูกระงับหรือใช้งานอยู่ ความสามารถในการแก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้ขึ้นอยู่กับสถานะของพวกเขาและไม่ว่าบัญชีผู้ใช้ Shopify ของพวกเขาจะถูกรวมเข้าด้วยหรือไม่

ตารางอธิบายสถานะของผู้ใช้
สถานะ คำอธิบาย
ใช้งานอยู่ ผู้ใช้ที่สามารถเข้าสู่ระบบ Shopify admin หรือร้านค้าในองค์กรของคุณตามการเข้าถึงที่พวกเขาได้รับอนุญาต
ถูกระงับ ผู้ใช้ที่ไม่สามารถเข้าถึงส่วน Shopify admin องค์กรหรือร้านค้าของคุณได้ คุณไม่สามารถเพิ่มการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ถูกระงับไว้ได้จนกว่าจะมีการเรียกใช้งานอีกครั้ง
รอดำเนินการ ผู้ใช้ที่ไม่สามารถเข้าถึงส่วนใดก็ได้ขององค์กรของคุณจนกว่าพวกเขาจะยอมรับคำเชิญของพวกเขา ผู้ใช้เหล่านี้อาจได้รับคำเชิญจาก Shopify admin หรือได้โดยตรงจากร้านค้า คุณสามารถส่งคำเชิญอีกครั้งสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับเชิญจาก Shopify admin องค์กรได้

เข้าถึงร้านค้า

หากต้องการให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบร้านค้าและทำการเปลี่ยนแปลงคุณจำเป็นต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าและตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตร้านค้าให้แก่ผู้ใช้

เมื่อคุณให้สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าของผู้ใช้ระบบจะเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานในร้านค้านั้น ในทำนองเดียวกันหากคุณสร้างสมาชิกพนักงานในร้านค้าคุณสามารถจัดการผู้ใช้ดังกล่าวได้ในส่วน Shopify admin องค์กร ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญโดยตรงจากร้านค้าจะแสดงเป็นผู้ใช้ที่แยกต่างหากในรายชื่อผู้ใช้ของคุณจนกว่าพวกเขาจะยอมรับคำเชิญของพวกเขา หลังจากที่พวกเขายอมรับรายการผู้ใช้ของพวกเขาจะรวมเข้ากับผู้ใช้หนึ่งรายในรายการผู้ใช้ของคุณ ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญจาก Shopify admin admin จะไม่ปรากฏในส่วน Shopify admin ของร้านค้านั้นๆ จนกว่าพวกเขาจะยอมรับคำเชิญเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้

ความปลอดภัย

คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาเป็นมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ หากมีการตั้งค่าข้อกำหนดนี้ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้เพื่อตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเมื่อเข้าสู่ระบบ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของผู้ใช้เพื่อกำหนดให้ต้องมีการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นพวกเขาจะออกจากระบบ Shopify หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในขณะที่พวกเขาไม่มีแนวโน้มจะอยู่ในช่วงกลางของงาน

เพิ่มผู้ใช้

เพิ่มผู้ใช้ลงในองค์กรของคุณโดยส่งคำเชิญให้พวกเขา

หมายเหตุ: เมื่อคุณเชิญผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงเดียวกันทั้งในระดับร้านค้าและระดับองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณต้องการมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้ผู้ใช้ทุกรายก่อนที่จะส่งคำเชิญ

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ให้คลิกผู้ใช้ แล้วเลือกเพิ่มผู้ใช้
 2. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม
 3. เลือกระดับของสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือและการดูแล
 4. เลือกระดับการเข้าถึงร้านค้า
 5. เลือกว่าคุณต้องการกำหนดให้ผู้ใช้ของคุณใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นหรือไม่
 6. คลิกส่งคำเชิญ

ผู้ใช้ใหม่ของคุณจะปรากฏในรายชื่อผู้ใช้ที่มีสถานะรอดำเนินการ หลังจากที่พวกเขาตอบรับคำเชิญของคุณแล้ว สถานะของพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นใช้งานอยู่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี