การจัดการผู้ใช้ในส่วน Shopify admin สำหรับองค์กรของคุณ

ในส่วนผู้ใช้ของ Shopify admin สำหรับองค์กร ให้จัดการว่าผู้ใช้ของคุณสามารถทำอะไรได้บ้างภายในองค์กรของคุณ การจัดการผู้ใช้ได้แก่งานดังต่อไปนี้:

  • เพิ่ม ระงับ หรือลบผู้ใช้ออก
  • สร้างและกำหนดบทบาทของผู้ใช้
  • ทำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อร้านค้าที่ระบุ
  • ทำการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรที่จะส่งผลต่อร้านค้าทั้งหมดของคุณ
  • เปลี่ยนข้อกำหนดด้านความปลอดภัยขององค์กร

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี