การจัดการผู้ใช้ในส่วนผู้ดูแล Shopify สำหรับองค์กรของคุณ

จัดการสิ่งที่ผู้ใช้สามารถทำได้ภายในองค์กรของคุณจากส่วนผู้ใช้ในส่วนผู้ดูแล Shopify สำหรับองค์กร การจัดการผู้ใช้ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้:

  • เพิ่ม ระงับ หรือลบผู้ใช้ออก
  • สร้างและกำหนดบทบาทของผู้ใช้
  • ทำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อร้านค้าที่ระบุ
  • ทำการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรที่จะส่งผลต่อร้านค้าทั้งหมดของคุณ
  • เปลี่ยนข้อกำหนดด้านความปลอดภัยขององค์กร

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี