การเพิ่มผู้ใช้ไปยัง Shopify admin สำหรับองค์กร

เพิ่มผู้ใช้ลงในองค์กรของคุณโดยส่งคำเชิญให้พวกเขา

การมอบสิทธิ์การเข้าถึงองค์กรและร้านค้าให้แก่ผู้ใช้

เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ลงในองค์กรของคุณ คุณสามารถมอบ สิทธิ์การเข้าถึงระดับองค์กร ได้ หากคุณต้องการให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบร้านค้าและทำการเปลี่ยนแปลง คุณจำเป็นที่จะต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าแก่ผู้ใช้ และมอบ สิทธิ์อนุญาต ที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินงานภายในร้านค้า

คุณมีตัวเลือกในการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าสำหรับผู้ใช้ โดยการกำหนด บทบาท ให้แก่ผู้ใช้ หากต้องการใช้งานบทบาท ให้ตรวจสอบยืนยันว่าได้สร้างบทบาทที่ต้องการแล้วก่อนที่คุณจะเพิ่มผู้ใช้

หากคุณมอบสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าให้กับผู้ใช้จาก Shopify admin สำหรับองค์กร จากนั้นระบบจะเพิ่มพนักงานไปยังร้านค้านั้นให้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญจาก Shopify admin สำหรับองค์กรจะไม่ปรากฏในส่วน Shopify admin ของร้านค้าจนกว่าพวกเขาจะยอมรับคำเชิญในการสร้างบัญชี

หากคุณสร้างพนักงานจากส่วน Shopify admin ของร้านค้า คุณจะสามารถจัดการผู้ใช้เหล่านั้นได้ในส่วน Shopify admin สำหรับองค์กร ผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญจากร้านค้าโดยตรงจะปรากฏแยกต่างหากในรายชื่อผู้ใช้ของคุณจนกว่าพวกเขาจะยอมรับคำเชิญ หลังจากที่ผู้ใช้ยอมรับคำเชิญแล้ว รายชื่อผู้ใช้ของพวกเขาจะถูกรวมเป็นผู้ใช้รายเดียวกันในรายชื่อผู้ใช้ของคุณ

ข้อควรพิจารณาสำหรับการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ของตน ในกรณีนี้ ผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งให้ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเมื่อเข้าสู่ระบบ โดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อไม่ให้ระบบกำหนดให้ผู้ใช้ที่มีอยู่ต้องตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น จาก “ไม่จำเป็น” ให้เป็น “จำเป็น” จะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ออกจาก Shopify โปรดตรวจสอบยืนยันว่าผู้ใช้ไม่ได้ทำงานอยู่ก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้

หลังจากที่คุณลบข้อกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วออก ระบบจะไม่อัปเดตการตั้งค่าการยืนยันตัวตนของผู้ใช้รายนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับบัญชีผู้ใช้ของตนเอง โดยผู้ใช้จะยังคงได้รับแจ้งให้ดำเนินการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นสำหรับร้านค้าทุกร้านที่พวกเขาเป็นพนักงานอยู่ ไม่ว่าร้านค้านั้นจะอยู่ในองค์กรของคุณหรือไม่ก็ตาม จนกว่าผู้ใช้จะปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นในการตั้งค่าความปลอดภัยของตนเอง

เพิ่มผู้ใช้ไปยัง Shopify admin สำหรับองค์กรของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin สำหรับองค์กรของคุณ ให้คลิกที่ “ผู้ใช้
 2. คลิก เพิ่มผู้ใช้
 3. ป้อนอีเมลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม
 4. ใน ส่วนสิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิ์อนุญาต ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการมอบสิทธิ์การเข้าถึงโดยใช้บทบาท ให้คลิก มอบหมายบทบาท จากนั้นเลือกบทบาท
  • หากต้องการมอบสิทธิ์การเข้าถึงโดยไม่ใช้บทบาท ให้เลือก เลือกการเข้าถึงแบบกำหนดเอง จากนั้นเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงระดับองค์กรและสิทธิ์การเข้าถึงระดับร้านค้า
 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปลี่ยนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ในส่วนความปลอดภัย ให้คลิกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
  2. เลือก ไม่จำเป็นต้องใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
  3. คลิกที่บันทึก
 6. คลิกส่งคำเชิญ

ผู้ใช้ใหม่ของคุณจะปรากฏในรายชื่อผู้ใช้ที่มีสถานะ “รอดำเนินการ” สถานะของพวกเขาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดใช้งานอยู่” หลังจากที่พวกเขาตอบรับคำเชิญของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี