การเพิ่มผู้ใช้ไปยังผู้ดูแลองค์กรของ Shopify

เพิ่มผู้ใช้ลงในองค์กรของคุณโดยส่งคำเชิญให้พวกเขา

การมอบสิทธิ์การเข้าถึงองค์กรและร้านค้าให้แก่ผู้ใช้

เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ลงในองค์กรของคุณ คุณสามารถมอบ สิทธิ์การเข้าถึงระดับองค์กร ได้ หากคุณต้องการให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบร้านค้าและทำการเปลี่ยนแปลง คุณจำเป็นที่จะต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าแก่ผู้ใช้ และมอบ สิทธิ์อนุญาต ที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินงานภายในร้านค้า

คุณมีตัวเลือกในการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าสำหรับผู้ใช้ โดยการกำหนด บทบาท ให้แก่ผู้ใช้ หากต้องการใช้งานบทบาท ให้ตรวจสอบยืนยันว่าได้สร้างบทบาทที่ต้องการแล้วก่อนที่คุณจะเพิ่มผู้ใช้

หากคุณมอบสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าจากผู้ดูแลองค์กรของ Shopify ให้แก่ผู้ใช้ ระบบจะเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานไปยังร้านค้านั้น แต่ผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญจากผู้ดูแลองค์กรของ Shopify จะไม่ปรากฏในส่วน Shopify admin ของร้านค้า จนกว่าพวกเขาจะยอมรับคำเชิญในการสร้างบัญชี

หากคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงานหลายบัญชีจากส่วน Shopify admin ของร้านค้า คุณจะสามารถจัดการผู้ใช้เหล่านั้นได้ในส่วนผู้ดูแลองค์กรของ Shopify ผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญจากร้านค้าโดยตรงจะปรากฏเป็นผู้ใช้ที่แยกต่างหากในรายชื่อ ผู้ใช้ ของคุณ จนกว่าพวกเขาจะยอมรับคำเชิญ หลังจากที่ผู้ใช้ยอมรับแล้ว รายชื่อผู้ใช้ของพวกเขาจะถูกรวมเป็นผู้ใช้รายเดียวกันในรายชื่อ ผู้ใช้ ของคุณ

ข้อควรพิจารณาสำหรับการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้จำเป็นต้องเปิดใช้ การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น สำหรับบัญชีผู้ใช้ของพวกเขา ในกรณีนี้ ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนให้ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเมื่อเข้าสู่ระบบ โดยคุณสามารถเปลี่ยนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นให้ไม่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่ได้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น จาก "ไม่จำเป็น" ให้เป็น "จำเป็น" จะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ออกจาก Shopify โปรดตรวจสอบยืนยันว่าผู้ใช้ไม่ได้ทำงานอยู่ก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้

หลังจากที่คุณลบข้อกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว ระบบจะไม่อัปเดตการตั้งค่าการยืนยันตัวตนของผู้ใช้รายนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับบัญชีผู้ใช้ของตนเอง โดยที่ผู้ใช้จะยังคงได้รับแจ้งให้ดำเนินการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นสำหรับร้านค้าใดก็ตามที่มีบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน จนกว่าผู้ใช้จะปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นในการตั้งค่าความปลอดภัยของตนเอง ไม่ว่าร้านค้านั้นอยู่ในองค์กรของคุณหรือไม่ก็ตาม

เพิ่มผู้ใช้ลงในผู้ดูแลองค์กรของ Shopify ของคุณ

หมายเหตุ: สิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือและการควบคุมจะทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในองค์กรของคุณได้ ควรมอบสิทธิ์อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ที่จำเป็นต้องมีสิทธิ์เข้าถึงองค์กรของคุณอย่างครอบคลุมเท่านั้น

หากคุณเชิญผู้ใช้หลายรายในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงเดียวกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณต้องการมอบสิทธิ์การเข้าถึงเดียวกันให้ผู้ใช้เหล่านี้หรือไม่ ก่อนที่คุณจะส่งคำเชิญ

ขั้นตอน:

 1. จากผู้ดูแลองค์กรของ Shopify ของคุณ ให้คลิกที่ "ผู้ใช้"
 2. คลิก เพิ่มผู้ใช้
 3. ป้อนอีเมลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม
 4. ใน ส่วนสิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิ์อนุญาต ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: - หากต้องการมอบสิทธิ์การเข้าถึงโดยใช้บทบาท ให้คลิก มอบหมายบทบาท จากนั้นเลือกบทบาท

  • หากต้องการมอบสิทธิ์การเข้าถึงโดยไม่ใช้บทบาท ให้เลือก เลือกการเข้าถึงแบบกำหนดเอง จากนั้นเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงระดับองค์กรและสิทธิ์การเข้าถึงระดับร้านค้า
 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปลี่ยนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ในส่วนความปลอดภัย ให้คลิกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
  2. เลือก ไม่จำเป็นต้องใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
  3. คลิกที่บันทึก
 6. คลิกส่งคำเชิญ

ผู้ใช้ใหม่ของคุณจะปรากฏในรายชื่อผู้ใช้ที่มีสถานะ "รอดำเนินการ" สถานะของพวกเขาจะเปลี่ยนเป็น "เปิดใช้งานอยู่" หลังจากที่พวกเขาตอบรับคำเชิญของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี