การดูผู้ใช้ใน Shopify admin สำหรับองค์กร

ส่วน ผู้ใช้ ของเมนูการนำทางทั่วไป จะแสดงรายชื่อผู้คนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณทั้งหมด

คุณสามารถกรองรายชื่อ ผู้ใช้ ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นตามประเภทผู้ใช้ หรือตามสถานะของผู้ใช้

ประเภทผู้ใช้ในผู้ดูแลองค์กร

ตารางด้านล่างจะอธิบายประเภทต่างๆ ของผู้ใช้ในองค์กร Shopify ของคุณ

คำอธิบายของประเภทผู้ใช้ใน Shopify admin สำหรับองค์กร
ประเภท คำอธิบาย
เจ้าขององค์กร

เจ้าของร้านค้าหลักในองค์กรคุณจะถือว่าเป็นเจ้าขององค์กร โดยที่เจ้าขององค์กรเป็นคนแรกที่สามารถเข้าถึง Shopify admin สำหรับองค์กรได้

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เจ้าขององค์กรรายนี้จะได้รับการเข้าถึงทั้งหมด และมีสิทธิ์การเข้าถึง การจัดการผู้ใช้ เสมอ ด้วยเหตุนี้ เจ้าขององค์กรจึงสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าและเครื่องมือต่างๆ ในองค์กรของคุณให้ผู้ใช้ (รวมถึงตัวเอง) ได้

ไม่สามารถลบ ระงับ หรือลบเจ้าขององค์กรออกได้ หากต้องการเปลี่ยนเจ้าขององค์กรคุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ Shopify Plus

พนักงาน

สมาชิกขององค์กรที่เป็นพนักงานในร้านค้าของคุณ หรือผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ขององค์กร

ป้ายกำกับหมวดหมู่นี้ไม่ปรากฏในรายชื่อ ผู้ใช้

ผู้ร่วมงาน พาร์ทเนอร์ Shopify ที่มีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้า Shopify ขององค์กรของคุณอย่างน้อยหนึ่งรายการ
แอป POS เท่านั้น สมาชิกขององค์กรของคุณที่เป็นพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป Shopify POS
พนักงานดั้งเดิม

สมาชิกขององค์กรที่มีบัญชีร้านค้าที่ไม่ได้รวมหลายบัญชี

Shopify ใช้การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียวที่เรียกว่า Shopify ID คุณไม่สามารถมอบสิทธิการเข้าถึงการจัดการองค์กให้แก่ผู้ใช้ที่มีป้ายกำกับ พนักงานเดิม ได้จนกว่าจะ รวมบัญชีผู้ใช้ของพวกเขา ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าหลายแห่งและผู้ที่ได้รวมบัญชีผู้ใช้ของพวกเขา จะปรากฏเป็นผู้ใช้รายเดียวกันในรายชื่อผู้ใช้ของคุณ

ผู้ร่วมงานหรือผู้ใช้ที่ใช้ได้เฉพาะแอป Shopify POS จะไม่สามารถรวมบัญชีผู้ใช้ของตนได้ หากผู้ใช้เหล่านี้มีพนักงานในร้านค้าหลายคน พวกเขาจะปรากฏในรายชื่อผู้ใช้หลายครั้ง

สถานะของผู้ใช้ในผู้ดูแลองค์กร

ตารางด้านล่างจะอธิบายสถานะที่ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถมีได้

คำอธิบายสถานะผู้ใช้ใน Shopify admin สำหรับองค์กร
หมวดหมู่ คำอธิบาย
ใช้งานอยู่ ผู้ใช้ที่สามารถเข้าสู่ระบบ Shopify admin สำหรับองค์กรหรือร้านค้าในองค์กรของคุณ ตามสิทธิ์การเข้าถึงที่พวกเขาได้รับอนุญาต
ถูกระงับ ผู้ใช้ที่ไม่สามารถเข้าถึง Shopify admin สำหรับองค์กรหรือร้านค้าใดๆ ของคุณได้
รอดำเนินการ ผู้ใช้ที่ไม่สามารถเข้าถึงส่วนใดๆ ขององค์กรของคุณ จนกว่าพวกเขาจะยอมรับคำเชิญของพวกเขา ผู้ใช้เหล่านี้อาจได้รับคำเชิญจาก Shopify admin สำหรับองค์กรหรือจากร้านค้าโดยตรง โดยหากผู้ใช้ได้รับคำเชิญจาก Shopify admin สำหรับองค์กรคุณก็สามารถส่งคำเชิญอีกครั้งได้หากจำเป็น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี