เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Avalara ของคุณกับแอป AvaTax

หากต้องการใช้งาน Avalara AvaTax คุณจำเป็นต้องติดตั้งแอป Avalara AvaTax ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อแอป AvaTax เข้ากับบัญชีผู้ใช้การผลิตของ Avalara หรือบัญชีผู้ใช้ Sandbox ที่มีอยู่ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้การผลิตของ Avalara ใหม่

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้งาน Avalara AvaTax

ก่อนที่คุณจะติดตั้งและเชื่อมต่อ Avalara AvaTax เข้ากับ Shopify โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

 • แอป Avalara AvaTax รองรับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รองรับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม Avalara ไม่สามารถเก็บภาษีข้อมูล ID ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องมีการรายงานการยกเว้นและการคืนเงินค่าภาษี
 • หากคุณแจ้งขอคืนเงินใน Shopify โดยไม่ได้เลือกสินค้าหรือจำนวนที่คืนสินค้ากลับสต็อก Avalara AvaTax จะไม่สร้างเอกสารการคืนเงินค่าภาษี
 • การคืนเงินบางส่วนจะไม่แสดงใน Avalara AvaTax หากคุณแจ้งขอคืนเงินบางส่วน คุณจะต้องปรับการรายงานด้วยตนเอง
 • บริการจากภายนอกบางราย เช่น eBay จะส่งรายงานไปยัง Avalara ด้วย ในขณะที่บริการอื่นๆ เช่น Amazon หรือ Facebook จะไม่ส่ง โดยการรายงานของบริการจากภายนอกอาจส่งผลให้เกิดข้อมูลคำสั่งซื้อซ้ำซ้อนใน Avalara AvaTax หากคุณมีบริการที่รายงานคำสั่งซื้อไปยัง Avalara AvaTax คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้ Shopify รายงานคำสั่งซื้อเหล่านั้นได้ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร จากนั้นเปิดการตั้งค่า Avalara AvaTax แล้วยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ “ส่งเอกสารไปยัง AvaTax
 • ฟังก์ชัน Avalara เฉพาะในขั้นตอนการชำระเงินของ Shopify เท่านั้น และจะใช้งานร่วมกับแอปที่แทนที่การชำระเงินไม่ได้ ซึ่งรวมถึงแอป Facebook และ Instagram โดย Meta

 • Avalara AvaTax จะคำนวณคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในขณะที่ช่องทางการชำระเงินของคุณอยู่ในโหมดการทดสอบ แต่ระบบจะไม่ส่งคำสั่งซื้อเหล่านั้นไปยัง Avalara และข้อมูลจะไม่ปรากฏขึ้นที่นั่นด้วยเช่นกัน

ติดตั้งและเชื่อมต่อ Avalara AvaTax

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ Sandbox ของ Avalara หรือที่เรียกว่าบัญชีการพัฒนาหรือบัญชีทดสอบ คุณสามารถใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับแอป AvaTax ได้

เชื่อมต่อแอป Avalara AvaTax เข้ากับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใช้บัญชีผู้ใช้ Avalara ที่มีอยู่
 • สร้างบัญชีผู้ใช้ Avalara ใหม่ จากนั้นเชื่อมต่อแอป AvaTax เข้ากับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ตั้งค่ารหัสภาษีของคุณ รหัสภาษีจะระบุถึงหมวดหมู่ที่เหมาะกับสินค้าและเกำหนดกฎภาษีที่ใช้กับสินค้าโดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งที่ขายได้
 • ตั้งค่าภาษีของคุณบน Shopify ถึงแม้ว่าจะใช้งาน Avalara AvaTax อยู่ก็ตาม หาก Avalara AvaTax ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ระบบจะใช้อัตราภาษีของคุณบน Shopify เพื่อคำนวณภาษีสำหรับคำสั่งซื้อ

ปิดใช้งาน Avalara AvaTax

หากคุณไม่ต้องการใช้ Avalara AvaTax ในร้านค้า Shopify ของคุณ ให้ปิดใช้งานบริการนี้

เมื่อคุณปิดใช้งาน Avalara AvaTax ร้านค้า Shopify ของคุณจะหยุดใช้งาน Avalara AvaTax ในการคำนวณภาษีของคุณและเริ่มใช้งานเครื่องมือด้านภาษีที่มีอยู่ภายใน Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนบริการด้านภาษีให้คลิกปิดใช้งาน

หลังจากที่คุณปิดใช้งานแอป Avalara AvaTax ระบบจะคำนวณภาษีของคุณโดยใช้เครื่องมือด้านภาษีที่มีอยู่ภายใน Shopify

เปิดใช้งาน Avalara AvaTax อีกครั้ง

หากต้องการเปิดใช้งานอีกครั้ง แผน Shopify Plus ของคุณจะต้องใช้งาน Avalara หากบริการด้านภาษีไม่ปรากฏในหน้าภาษีและอากร ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Plus

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. คลิกเปิดใช้งานอีกครั้งและตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี