เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Avalara ของคุณกับแอป AvaTax

หากต้องการใช้งาน Avalara AvaTax คุณจำเป็นต้องติดตั้งแอป Avalara AvaTax ในส่วน Shopify admin ของคุณจากนั้นเชื่อมต่อกับบัญชีการผลิตของ AvaTax ที่มีอยู่หรือบัญชี sandbox หรือสร้างบัญชีการผลิตของ Avalara ใหม่

รวมทั้ง Avalara AvaTax มีให้ใช้งานสำหรับ Shopify Plus เท่านั้น หากบริการด้านภาษีไม่ปรากฏในหน้าการตั้งค่าภาษี และ Avalara เป็นส่วนหนึ่งของแผนของคุณ ให้ติดต่อทีมให้ความช่วยเหลือของ Shopify Plus

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องตั้งค่ารหัสภาษีของคุณ

ติดตั้งและเชื่อมต่อ Avalara AvaTax

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ AvaTax Sandbox (หรือที่เรียกว่าบัญชีผู้ใช้การพัฒนาหรือบัญชีผู้ใช้ทดสอบ) คุณสามารถใช้แอปดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อกับแอป AvaTax ได้ คุณสามารถตั้งค่าแอป AvaTax ของคุณให้ใช้ทั้งบัญชีการผลิตของ AvaTax และบัญชีผู้ใช้ sandbox ได้แต่คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากต้องการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Avalara AvaTax ที่มีอยู่หรือบัญชีผู้ใช้ sandbox ที่มีอยู่ คุณจำเป็นต้องมีหมายเลขบัญชีผู้ใช้Avalara และรหัสสิทธิ์การใช้งานของคุณ

 • หมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณอยู่ที่มุมด้านขวาบนของส่วนคอนโซลผู้ดูแล Avalara AvaTax
 • Avalara มอบรหัสสิทธิ์การใช้งานให้คุณทางอีเมล หากคุณไม่พบรหัสสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่จากส่วนคอนโซลผู้ดูแล Avalara AvaTax ให้ไปที่ การตั้งค่า > สิทธิ์ใช้งานและคีย์ API จากนั้นเลือก สร้างรหัสสิทธิ์การใช้งาน

ข้อควรระวัง หากคุณใช้รหัสสิทธิ์การใช้งานเพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันธุรกิจไปยัง AvaTax การสร้างรหัสสิทธิ์การใช้งานใหม่จะยกเลิกการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทั้งหมด หากต้องการกู้คืนการเชื่อมต่อให้ป้อนรหัสสิทธิ์การใช้งานใหม่ในการตั้งค่า AvaTax สำหรับแต่ละแอปพลิเคชันธุรกิจ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี

 2. ในส่วน บริการด้านภาษี ให้คลิกที่ "ติดตั้งแอป" หาก บริการด้านภาษี ไม่ปรากฏในหน้า ภาษี ของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Plus

 3. เลือกตัวเลือกที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณ:


ขั้นตอนในการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Avalara
ตัวเลือก การดำเนินการ
เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Avalara Avatax ที่คุณมีอยู่หรือบัญชีผู้ใช้ Sandbox ที่มีอยู่
 1. หากต้องการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Avalara AvaTax ของคุณ ให้คลิกที่ "เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่"
 2. ป้อนหมายเลขบัญชีผู้ใช้ Avalara และรหัสสิทธิ์การใช้งานของคุณ
 3. คลิกที่บันทึก
สร้างบัญชีผู้ใช้ Avalara จากนั้นเชื่อมต่อ

หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ AvaTax sandbox แต่คุณต้องการใช้บัญชีให้ติดต่อผู้จัดการบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า AvaTax ของคุณ

 1. คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้
 2. ตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลในแบบฟอร์มถูกต้อง โดย Shopify จะสร้างรหัสบริษัทเริ่มต้นสำหรับร้านค้าของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยน ให้ป้อนรหัสใหม่ในช่องข้อความ
 3. ในส่วน การรักษาความปลอดภัย ให้สร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ Avalara AvaTax ใหม่ของคุณ รหัสผ่านแต่ละรหัสของคุณไม่ควรซ้ำกัน อย่าใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับหลายบัญชีผู้ใช้ แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกันก็ตาม
 4. คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้

คุณได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้วคุณจำเป็นต้องตั้งค่ารหัสภาษีของคุณ

ปิดใช้งาน Avalara AvaTax

หากคุณไม่ต้องการใช้ Avalara AvaTax ในร้านค้า Shopify ของคุณ ให้ปิดใช้งานบริการนี้

เมื่อคุณปิดใช้งาน AvaTax ร้านค้า Shopify ของคุณจะหยุดใช้งาน AvaTax เพื่อคำนวณภาษีของคุณและเริ่มใช้งานเครื่องมือภาษีภายในของ Shopify ขั้นตอนนี้ไม่ได้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ AvaTax ของคุณ หากคุณต้องการยกเลิกบัญชีผู้ใช้นี้คุณจำเป็นต้องติดต่อผู้จัดการบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า AvaTax ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี

 2. ในส่วนบริการด้านภาษีให้คลิกปิดใช้งาน

หลังจากคลิกปิดใช้งานระบบจะคำนวณภาษีของคุณโดยใช้เครื่องมือภาษีในของ Shopify

ข้อควรระวังในการปิดใช้งาน Avalara AvaTax ในส่วน Shopify admin จะไม่ถอดบัญชีนั้นออกจากบัญชีผู้ใช้ Shopify Plus ของคุณ หากคุณต้องการลบบริการออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณทั้งหมดคุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ Shopify Plus

เปิดใช้งาน Avalara AvaTax อีกครั้ง

 1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
 2. คลิกเปิดใช้งานอีกครั้งและตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี