อัปเดตเทมเพลตการแจ้งเตือนทางอีเมล

อัปเดตวิธีการที่ใช้ในการเรียกเก็บภาษีให้กับลูกค้าในร้านค้าของคุณแล้วหากต้องการรักษาประสบการณ์การซื้อที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของคุณ คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเทมเพลตการแจ้งเตือนทางอีเมลบางส่วนหากคุณใช้เทมเพลตเริ่มต้นในการแจ้งเตือนทางอีเมล จะอัปเดตเทมเพลตนั้นโดยอัตโนมัติและไม่ต้องแก้ไขเทมเพลตใดๆหากคุณได้ปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือนของคุณแล้ว คุณอาจต้องเปลี่ยนเทมเพลตการแจ้งเตือนด้วยตนเองไม่สามารถอัปเดตเทมเพลตที่ปรับแต่งเองทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ

เมื่ออัปเดตวิธีการที่ใช้ในการเรียกเก็บภาษีแก่ลูกค้าแล้ว ระบบจะแสดงการคํานวณภาษีโดยประมาณให้แก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาในระหว่างขั้นตอนการคํานวณภาษี หลังจากขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว จะคํานวณยอดภาษีสุทธิและเรียกเก็บจากลูกค้า ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องอัปเดตเทมเพลตการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณบางส่วน

หากร้านค้าของคุณดำเนินการในภูมิภาคที่รวมภาษี เช่น EU และคุณได้แก้ไขเทมเพลตการแจ้งเตือนเพื่อแสดงมูลค่าการสั่งซื้อที่รวมภาษีแล้ว การเปลี่ยนแปลงเทมเพลตของคุณก็ไม่จำเป็น

อัปเดตเทมเพลตการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณ

การเปลี่ยนแปลงเทมเพลตการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณอาจส่งผลกระทบที่ไม่คาดคิดเป็นความคิดที่ดีที่จะสำรองข้อมูลเทมเพลตของคุณโดยคัดลอกและวางในเอกสารอื่น เช่น Google Docs ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงคลิกดูตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามที่คาดไว้ก่อนที่คุณจะคลิกบันทึก

การยืนยันการสั่งซื้อและเทมเพลตที่แก้ไขในการสั่งซื้อ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะลบจํานวนธุรกรรมออกจากการยืนยันการสั่งซื้อและเทมเพลตคำสั่งซื้อที่แก้ไขแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะไม่ได้รับจำนวนเงินธุรกรรมที่อาจยังไม่ได้สรุป

ก่อนทำการเปลี่ยนแปลง

การแจ้งเตือนทางอีเมลตามค่าเริ่มต้นจะปรากฏด้านล่างก่อนจะเปลี่ยนแปลงใดๆ เทมเพลตและตัวอย่างการแจ้งเตือนของคุณอาจดูแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของคุณ

ตัวอย่างการแสดงตัวอย่างก่อนทำการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. คลิกการยืนยันคำสั่งซื้อ
 3. ค้นหาส่วนที่เริ่มต้นด้วย <p class="customer-info__item-content">
 4. ลบข้อมูลโค้ด&mdash; <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>ที่ปรากฏในส่วนนี้ทั้งหมดหากต้องการดูตัวอย่างว่าส่วนนี้อาจปรากฏในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณอย่างไร ให้ดูที่ตัวอย่างเทมเพลตการยืนยันการสั่งซื้อ
 5. ตัวเลือกเสริม: ดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยคลิกที่ดูตัวอย่าง
 6. คลิกที่ “บันทึก
 7. กลับไปยังการตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 8. คลิก “คำสั่งซื้อที่แก้ไขแล้ว
 9. ค้นหาส่วนที่เริ่มต้นด้วย <p class="customer-info__item-content">
 10. ลบข้อมูลโค้ด&mdash; <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>ที่ปรากฏในส่วนนี้ทั้งหมดหากต้องการดูตัวอย่างว่าส่วนนี้อาจปรากฏในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณอย่างไร ให้ดูที่ตัวอย่างเทมเพลตการสั่งซื้อที่แก้ไขแล้ว
 11. ตัวเลือกเสริม: ดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยคลิกที่ดูตัวอย่าง
 12. คลิกที่ “บันทึก

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ระบุถึงส่วนย่อยของโค้ดที่จะลบออก โดยใช้เทมเพลตการแจ้งเตือนตามค่าเริ่มต้น ทั้งนี้ เทมเพลตการแจ้งเตือนของคุณอาจดูแตกต่างออกไป โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทำการปรับแต่งเทมเพลตมากเพียงใด

การยืนยันคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่ต้องใช้ในเทมเพลตอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ

แก้ไขคำสั่งซื้อแล้ว

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่ต้องใช้ในเทมเพลตอีเมลที่แก้ไขแล้ว

หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง

หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนทางอีเมลจะปรากฏดังตัวอย่างด้านล่าง เทมเพลตและตัวอย่างการแจ้งเตือนของคุณอาจดูแตกต่างออกไป โดยขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของคุณ

ตัวอย่างการแสดงตัวอย่างหลังจากทำการเปลี่ยนแปลง

เทมเพลตใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะเปลี่ยน Taxes เป็น Estimated taxes ในใบแจ้งหนี้ของคุณ

ก่อนทำการเปลี่ยนแปลง

การแจ้งเตือนทางอีเมลตามค่าเริ่มต้นจะปรากฏด้านล่างก่อนจะเปลี่ยนแปลงใดๆ เทมเพลตและตัวอย่างการแจ้งเตือนของคุณอาจดูแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของคุณ

ตัวอย่างการแสดงตัวอย่างก่อนทำการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอน

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. คลิกใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ
 3. ค้นหาหมายเลขโค้ดส่วนย่อย <span>Taxes</span> ทั้งหมด
 4. เปลี่ยน <span>Taxes</span> เป็น <span>Estimated Taxes</span>หากต้องการดูตัวอย่างว่าส่วนนี้อาจปรากฏในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณอย่างไร ให้ดูที่ตัวอย่างเทมเพลตใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ
 5. ตัวเลือกเสริม: ดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยคลิกที่ดูตัวอย่าง
 6. คลิกที่ “บันทึก
 7. กลับไปยังการตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 8. คลิกใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อฉบับร่าง
 9. ค้นหาหมายเลขโค้ดส่วนย่อย <span>Taxes</span> ทั้งหมด
 10. เปลี่ยน <span>Taxes</span> เป็น <span>Estimated taxes</span>หากต้องการดูตัวอย่างว่าส่วนนี้อาจปรากฏในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณอย่างไรบ้าง ให้ดูที่ตัวอย่างเทมเพลตใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 11. ตัวเลือกเสริม: ดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยคลิกที่ดูตัวอย่าง
 12. คลิกที่ “บันทึก

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ระบุถึงส่วนย่อยของโค้ดที่จะเปลี่ยนจาก Taxes เป็น Estimated taxes โดยใช้เทมเพลตการแจ้งเตือนตามค่าเริ่มต้น ทั้งนี้ เทมเพลตการแจ้งเตือนของคุณอาจดูแตกต่างออกไป โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทำการปรับแต่งมากเพียงใด

ใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงรหัสที่ต้องใช้ในเทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ

ใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อแบบร่าง

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่ต้องใช้ในเทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง

หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนทางอีเมลจะปรากฏดังตัวอย่างด้านล่าง การแจ้งเตือนของคุณอาจดูแตกต่างออกไป โดยขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของคุณ

ตัวอย่างการแสดงตัวอย่างหลังจากทำการเปลี่ยนแปลง

การแปลภาษีเป็นภาษีโดยประมาณ

หากการแจ้งเตือนของคุณได้รับการแปลในหลายภาษา คุณจะต้องเปลี่ยน Taxes เป็น Estimated taxes ในการแจ้งเตือนที่แปลแล้วทุกรายการในร้านค้าของคุณด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. คลิกหนึ่งในเทมเพลตต่อไปนี้:

  • ใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ
  • ใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อแบบร่าง
 3. คลิก แปล

 4. ในส่วนของภาษาที่ต้องได้รับการอัปเดต หาคำศัพท์สำหรับภาษีและเปลี่ยนเป็นคำศัพท์สำหรับภาษีโดยประมาณ

 5. คลิกที่ “บันทึก

ตัวอย่างเช่น คุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเป็นภาษาเดนมาร์กในเทมเพลตใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ ให้คุณคลิกแปลในส่วนภาษาเดนมาร์ก คุณสามารถเปลี่ยน Afgifter เป็น Estimerede skatter จากนั้นคลิกบันทึก

ตารางนี้จะมีคู่มือการแปลหากคุณไม่แน่ใจว่าจะแปล Estimated taxes เป็นภาษาอื่นอย่างไร

ภาษา รหัสภาษา ภาษี ภาษีโดยประมาณ
ภาษาบัลแกเรีย BG Данъци Очаквани данъци
ภาษาเช็ก Cs Daně Odhadované daně
เดนมาร์ก DA Afgifter Estimerede skatter
เยอรมัน DE Steuern Geschätzte Steuern
ภาษากรีก El Φόροι Εκτιμώμενοι φόροι
สเปน ES Impuestos Impuestos estimados
ภาษาฟินแลนด์ FI Verot Arvioidut verot
ฝรั่งเศส FR Taxes Taxes estimées
ภาษาฮินดี HI कर अनुमानित कर
ภาษาโครเอเชีย HR Porezi Procijenjen iznos poreza
ภาษาฮังการี HU Adók Adók becsült összege
ภาษาอินโดนีเซีย ID Pajak Perkiraan pajak
อิตาลี IT Imposte Imposte stimate
ญี่ปุ่น JA 税金合計 想定税額
ภาษาเกาหลี KO 세금 예상 세금
ภาษาลิทัวเนีย LT Mokesčiai Apskaičiuoti mokesčiai
ภาษานอร์เวย์ NB Skatter Estimerte avgifter
ดัตช์ NL Btw Geschatte belastingen
ภาษาโปแลนด์ PL Podatki Szacowane podatki
โปรตุเกส (บราซิล) PT-BR Tributos Tributos estimados
ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส) PT-PT Impostos Impostos estimados
โรมาเนีย RO Taxe Taxe estimate
ภาษารัสเซีย RU Налоги Ориентировочная сумма налогов
ภาษาสโลวัก SK Dane Odhadované dane
ภาษาสโลวีเนีย SL Davki Predvideni davki
ภาษาสวีเดน SV Skatter Beräknad skatt
ภาษาไทย EN ภาษี ภาษีโดยประมาณ
ภาษาตุรกี TR Vergiler Tahmini vergiler
ภาษาเวียดนาม VI Thuế Thuế ước tính
จีน (ตัวย่อ) ZH-CN 税费 预计税费
จีน (ตัวเต็ม) ZH-TW 稅金 預估稅金

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี