ภาษีที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ: คู่มือนี้เกี่ยวข้องกับการค้าขายของผู้ขายในสหรัฐอเมริกา

หากมี ความเกี่ยวข้องทางภาษี หรือการเชื่อมโยมระหว่างธุรกิจและรัฐของคุณ คุณอาจต้องเรียกเก็บภาษีการขายที่นั่น

โดยทั่วไปแล้วความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษี (Nexus) จะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีที่อยู่จริงในรัฐ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือคลังสินค้า อย่างไรก็ตามบางรัฐให้คำจำกัดความของความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีที่กว้างยิ่งขึ้นและอาจรวมถึงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • การเชิญชวนให้เกิดการสั่งซื้อ
  • บริการจัดการคำสั่งซื้อ
  • การมีอยู่ของสินค้าคงคลัง
  • การมีอยู่ของของพนักงาน

ในเดือนมิถุนายน 2018 ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ชี้ขาดว่ารัฐต่าง ๆ สามารถกำหนดให้ผู้ขายออนไลน์เก็บภาษีการขายโดยอิงจากปริมาณหรือมูลค่าการทำธุรกรรมที่เข้าสู่รัฐ หรือที่เรียกว่าความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (Economic Nexus) หากต้องการข้อมูลที่จะชี้แจงว่าการตัดสินนี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอย่างไรบ้าง ให้ดูที่บล็อกโพสต์ Shopify ชื่อ South Dakota v Wayfair: Economic Nexus, Sales Tax & Ecommerce

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีความเชื่อมโยงหรือไม่ให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ตั้งค่าภาษีสำหรับความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าภาษีเพื่อจัดการกับความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าและแผน Shopify:

รัฐปลายทางและต้นทาง

หากคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในสหรัฐอเมริกาและใช้ภาษีแบบอัตโนมัติ การตั้งค่าภาษีของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทของรัฐที่ตั้ง:

  • หากมีสถานะเป็นรัฐปลายทาง ให้เพิ่มที่อยู่จริงโดยใช้รหัสไปรษณีย์สำหรับความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีดังกล่าว ระบบจะคำนวณภาษีโดยอิงจากที่อยู่ของผู้ซื้อ
  • หากมีสถานะเป็นรัฐต้นทาง ให้เพิ่มที่อยู่จริงโดยใช้รหัสไปรษณีย์สำหรับความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีดังกล่าว ภาษีสำหรับยอดขายที่เกิดขึ้นภายในรัฐนั้นจะคิดคำนวณโดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีของคุณ
  • สำหรับรัฐที่ใช้อัตราภาษีเพียงอัตราเดียว ให้เพิ่มที่อยู่จริงที่ใช้รหัสไปรษณีย์ใด ๆ ก็ตามของรัฐดังกล่าว จากนั้นคุณสามารถเพิ่มภาษีที่กำหนดเองไปยังคอลเลกชันที่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องได้หากต้องการ ดูที่การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างภาษีที่กำหนดเอง

Shopify Plus

หากร้านค้าใช้งาน Shopify Plus คุณก็สามารถเพิ่ม Avalara AvaTax เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมแบบชำระเงินสำหรับแผนของคุณได้ โดยจะช่วยให้ใช้ Avalara เพื่อสร้างเขตอำนาจการเก็บภาษีสำหรับรัฐที่คุณมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี