การเผยแพร่ธีม

คุณสามารถเพิ่มธีมไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้สูงสุด 20 ธีม แต่สามารถเผยแพร่ได้เพียงธีมเดียวต่อครั้งเท่านั้น ธีมที่เผยแพร่แล้วคือธีมที่ลูกจะเห็นเมื่อเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ ธีมที่เผยแพร่แล้วของคุณจะปรากฏในส่วนธีมปัจจุบันของหน้าธีมดังกล่าว และธีมที่ไม่ได้เผยแพร่จะปรากฏในส่วนธีมเพิ่มเติม

หากคุณเผยแพร่ธีมใหม่ ธีมที่คุณเผยแพร่ก่อนหน้าจะย้ายไปยังส่วนธีมเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงบนธีมของคุณจะไม่หายไป

เผยแพร่ธีมจากส่วนผู้ดูแลระบบ

คุณสามารถเผยแพร่ธีมจากส่วนผู้ดูแลระบบได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนธีมเพิ่มเติม ให้ค้นหาธีมที่คุณต้องการเผยแพร่ จากนั้นคลิกการดำเนินการ > เผยแพร่

  2. ในหน้าต่างเผยแพร่... ให้คลิกเผยแพร่

หลังจากเผยแพร่ธีมใหม่ ธีมก่อนหน้าของคุณจะปรากฏในส่วนธีมเพิ่มเติมบนหน้าธีม

เผยแพร่ธีมจากเครื่องมือแก้ไขธีม

คุณสามารถเผยแพร่ธีมจากเครื่องมือแก้ไขธีมได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนธีมเพิ่มเติม ให้ค้นหาธีมที่คุณต้องการเผยแพร่จากนั้นคลิกปรับแต่ง

  2. บนแถบด้านบนของเครื่องมือแก้ไขธีม ให้คลิกเผยแพร่

  3. ในหน้าต่างเผยแพร่... ให้คลิกเผยแพร่

หลังจากเผยแพร่ธีมใหม่ ธีมก่อนหน้าของคุณจะปรากฏในส่วนธีมเพิ่มเติมบนหน้าธีม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี