ผู้ประมวลผลรายย่อยของ Shopify

Shopify ใช้ผู้ประมวลผลรายย่อยดังต่อไปนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลลูกค้า

ผู้ประมวลผลรายย่อย สำนักงานใหญ่ของบริษัท
Shopify Data Processing (USA) Inc. สหรัฐฯ
Shopify Payments (Canada) Inc. แคนาดา
Shopify Payments (USA) Inc. สหรัฐฯ
Shopify Capital Inc. สหรัฐฯ
Shopify (Australia) Pty. Ltd. ออสเตรเลีย
Shopify Commerce India Pvt. Ltd. อินเดีย
Shopify (Japan) 株式会社 ญี่ปุ่น
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. สิงคโปร์
Shopify UK Ltd. สหราชอาณาจักร
Shopify Commerce New Zealand Ltd. นิวซีแลนด์
Shopify (USA) Inc. สหรัฐฯ
Oberlo UAB ลิทัวเนีย
Oberlo UG เยอรมนี
Akamai สหรัฐฯ
Amazon สหรัฐฯ
Bugsnag สหรัฐฯ
Fastly สหรัฐฯ
Google สหรัฐฯ
Mode สหรัฐฯ
Nexmo สหรัฐฯ
Optimizely สหรัฐฯ
RagingWire สหรัฐฯ
ServerCentral สหรัฐฯ
Slack สหรัฐฯ
TalkDesk สหรัฐฯ
Twilio สหรัฐฯ
ZenDesk สหรัฐฯ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี