รหัสกู้คืนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

เมื่อคุณตั้งค่าวิธีการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น คุณจะมีโอกาสบันทึกรหัสการกู้คืนทั้งสิบรหัสและจัดเก็บรหัสดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งรหัสการกู้คืนจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง Shopify admin ได้หากวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณเข้าถึงอุปกรณ์มือถือของคุณไม่ได้ คุณสามารถใช้หนึ่งในรหัสการกู้คืนเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ หากบัญชีดังกล่าวเปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นอยู่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเก็บรหัสการกู้คืนในที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว โดยคุณสามารถพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดรหัสการกู้คืนดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บรหัสการกู้คืนไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเก็บระบบคลาวด์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่นบริการดังต่อไปนี้:

คุณสามารถใช้ตัวจัดการรหัสผ่าน ตัวอย่างเช่นบริการดังต่อไปนี้ได้:

ค้นคืนและบันทึกรหัสการกู้คืนของคุณ

หากคุณไม่ได้บันทึกรหัสการกู้คืนไว้ในขั้นตอนการตั้งค่าวิธีการยืนยันตัวตน คุณสามารถค้นคืนรหัสเหล่านั้นได้ทุกเมื่อ โดยคุณต้องเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณเพื่อค้นคืนรหัสการกู้คืนของตนเอง

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ คลิกชื่อผู้ใช้และรูปภาพบัญชีใช้ของคุณ
 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ > ความปลอดภัย

 3. ในส่วนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ด้านล่างบันทึกรหัสกู้คืนของคุณ ให้คลิกที่ “ดูรหัส

 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณใช้รหัสการกู้คืนทั้งสิบรหัสจนหมดแล้ว ให้คลิกที่ “สร้างรหัสใหม่

 5. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการพิมพ์ PDF หรือพิมพ์รหัสการกู้คืนใส่กระดาษ ให้คลิกที่ “พิมพ์รหัส
  • หากต้องการคัดลอกและวางรหัสการกู้คืนลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิกที่ “คัดลอกรหัส
  • หากต้องการดาวน์โหลดรหัสการกู้คืนเก็ไว้เป็นไฟล์ txt บนอุปกรณ์ของคุณ ให้คลิกที่ “ดาวน์โหลดรหัส
 6. เก็บรหัสการกู้คืนของคุณไว้ในที่ปลอดภัย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี