รหัสกู้คืนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

เมื่อคุณตั้งค่าวิธีการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น คุณจะมีโอกาสบันทึกรหัสการกู้คืนทั้งสิบรหัสและจัดเก็บรหัสดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งรหัสการกู้คืนจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง Shopify admin ได้หากวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณเข้าถึงอุปกรณ์มือถือของคุณไม่ได้ คุณสามารถใช้หนึ่งในรหัสการกู้คืนเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ หากบัญชีดังกล่าวเปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นอยู่

จัดเก็บรหัสการกู้คืนของคุณลงในที่ปลอดภัยและเป็นความลับซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ คุณสามารถพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดรหัสการกู้คืนได้ นอกจากนี้ คุณสามารถจัดเก็บรหัสการกู้คืนไว้ในตัวจัดการรหัสผ่านหรือที่ตั้งการจัดเก็บบนคลาวด์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเช่นช่องทางดังต่อไปนี้:

ค้นคืนและบันทึกรหัสการกู้คืนของคุณ

หากคุณไม่ได้บันทึกรหัสการกู้คืนเอาไว้เมื่อคุณตั้งค่าวิธีการยืนยันตัวตน คุณสามารถรับรหัสอีกครั้งได้ทุกเวลา คุณต้องเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณเพื่อรับรหัสการกู้คืนอีกครั้ง

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify admin ของคุณ คลิกชื่อผู้ใช้และรูปภาพบัญชีใช้ของคุณ
  2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ > ความปลอดภัย

  3. ในส่วนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ด้านล่างบันทึกรหัสกู้คืนของคุณ ให้คลิกที่ “ดูรหัส

  4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณใช้รหัสการกู้คืนทั้งสิบรหัสจนหมดแล้ว ให้คลิกที่ “สร้างรหัสใหม่

  5. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  6. จัดเก็บรหัสการกู้คืนของคุณลงในที่ปลอดภัยและเป็นความลับ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี