การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นโดยใช้ข้อความ SMS

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์มือถือสำหรับใช้รับข้อความ SMS ที่ระบุรหัสตัวเลขหกหลักที่ใช้ได้ครั้งเดียวเมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ แต่คุณจะต้องป้อนรหัสนี้เพิ่มเติมจากข้อมูลประจำตัวอื่นๆ ของคุณด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify admin ของคุณ คลิกชื่อผู้ใช้และรูปภาพบัญชีใช้ของคุณ
  2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ > ความปลอดภัย

  3. ในส่วนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ให้คลิกที่ “เปิดการยืนยันแบบสองชั้น"

  4. เลือก “การส่ง SMS” จากนั้นคลิกที่ “ถัดไป"

  5. เลือกรหัสประเทศ จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

  6. คลิกส่งรหัสยืนยันตัวตน

  7. ดูที่โทรศัพท์มือถือว่าได้รับข้อความ SMS หรือไม่

  8. ค้นคืนรหัสตัวเลขหกหลักจากข้อความและป้อนรหัสนั้นลงในช่องรหัสยืนยันตัวตน

  9. ป้อนรหัสผ่านของคุณในช่องการยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ “เปิดใช้"

  10. บันทึกรหัสการกู้คืนไว้เผื่อในกรณีที่คุณสูญเสียสิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์มือถือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บรหัสไว้ในที่ปลอดภัยนอกระบบออนไลน์ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง เช่น ในอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และเอกสารที่พิมพ์ออกมา

ตอนนี้ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์อื่นเพื่อใช้เป็นวิธีสำรองในการยืนยันตัวตนได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี