ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

Shopify นั้นรองรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ที่ห้ามไม่ให้มีการโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ข้อสําคัญ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และไม่ใช่คำแนะนําด้านกฎหมาย อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณเองจะสามารถให้คําแนะนําด้านกฎหมายและให้ความช่วยเหลือเมื่อคุณมีข้อสงสัยที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งครอบคลุมทั้งผลงานที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น หนังสือ ข้อความ โค้ด รูปภาพ วิดีโอ โลโก้ และสโลแกน ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสองประเภท

เจ้าของร้านค้าจะต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของตน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าของร้านค้านั้นไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

ลิขสิทธิ์จะคุ้มครองผลงานต้นฉบับที่จับต้องได้ เช่น รูปภาพในร้านค้าออนไลน์

กฎหมายลิขสิทธิ์จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีการบังคับใช้ลิขสิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการสร้างผลงานขึ้น ในหลายๆ ประเทศหรือภูมิภาค จะสามารถจดแจ้งลิขสิทธิ์กับสํานักงานลิขสิทธิ์ของรัฐบาลได้

เจ้าของลิขสิทธิ์มีเอกสิทธิ์ในการคัดลอก แสดง แจกจ่าย ขาย หรือจัดแสดงผลงานของตน หรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง เจ้าของลิขสิทธิ์จะเป็นผู้ควบคุมวิธีการใช้ผลงานของตน และผู้ใดที่ต้องการใช้ผลงานของเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากมีผู้ใดใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้นั้นอาจกำลังละเมิดลิขสิทธิ์อยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ หรือคู่มือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของแคนาดา

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าจะปกป้องสัญลักษณ์หรือข้อความที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะระบุและแยกธุรกิจหรือสินค้าออกจากธุรกิจหรือสินค้าอื่นๆ

เมื่อจดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองบางประการภายใต้กฎหมาย และเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีเอกสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าที่อ้างสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการบางรายการ หากมีผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่จะสร้างให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับแบรนด์ สินค้า หรือบริการนั้นๆ ผู้นั้นอาจกำลังละเมิดเครื่องหมายการค้าอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา

การดรอปชิปและทรัพย์สินทางปัญญา

หากคุณดรอปชิปสินค้า คุณจะสามารถเลือกสินค้า บริการ และซัพพลายเออร์ที่คุณจะร่วมงานด้วยได้ อย่างไรก็ตามคุณควรพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ด้วยเนื่องจากซัพพลายเออร์บางรายอาจมีรายการสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ มีแบรนด์ หรือมีเครื่องหมายการค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์หรือข้อพิพาทด้านเครื่องหมายการค้า

สินค้าบางหมวดหมู่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ มีแบรนด์ หรือมีเครื่องหมายการค้าอาจได้แก่:

 • เสื้อผ้า
 • กระเป๋าแบรนด์เนม
 • นาฬิกาข้อมือ
 • เครื่องสำอาง
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ของเล่น

การตอบกลับอย่างรวดเร็วเพื่อสะสางการแจ้งเตือนว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นไปตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (“DMCA”) ของสหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นนโยบายของ Shopify โดยสามารถดูเนื้อหาสาระได้ที่เว็บไซต์สํานักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ https://www.copyright.gov

เราคาดหวังให้ผู้ใช้ทุกรายที่ใช้งาน Shopify จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าผู้ใช้เหล่านั้นจะใช้งานในส่วนใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากเราได้รับการแจ้งที่เหมาะสมเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกร้องเรียนเข้ามา เราจะรับมือกับการแจ้งเตือนเหล่านั้นโดยการลบหรือปิดใช้การเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกร้องเรียนว่ามีส่วนในกิจกรรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือรวมถึงการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้รายดังกล่าว

ตามหมวดที่ 512(i)(1)(a) ของ DMCA ในกรณีที่เหมาะสม Shopify จะปิดใช้และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ได้ทำการละเมิดซ้ำ

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้แบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อรายงานเนื้อหาบน Shopify ที่คุณเชื่อว่าฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานร้านค้าหลายร้านที่ละเมิดผลงานที่มีลิขสิทธิ์เดียวกันในการส่งแบบฟอร์มเดียวได้ หากคุณรายงานเท็จเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณอาจต้องเป็นผู้รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อบังคับเกี่ยวกับการแจ้งเตือนสำหรับลิขสิทธิ์

แบบฟอร์มออนไลน์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากคุณไม่สามารถใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์ได้ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนที่มีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ใน DMCA ไปยังตัวแทนที่ Shopify แต่งตั้งได้ โดยการแจ้งเตือนของคุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อของคุณ ซึ่งจะรวมถึงชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 • รหัสของงานต้นฉบับที่มีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด โปรดให้ลิงก์โดยตรงไปยังงานต้นฉบับ หากคุณไม่มีลิงก์โดยตรง คุณจะสามารถอธิบายถึงผลงานของคุณอย่างละเอียดแทนได้
 • ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณบน Shopify โปรดระบุรายการแบบครอบคลุมในแต่ละหน้าที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการลบและไม่ใช่เพียงลิงก์ร้านค้าหลัก
 • ข้อความต่อไปนี้:

  • ข้าพเจ้าเชื่อมั่นด้วยความสัตย์จริงว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ถูกร้องเรียนนั้นไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
  • ข้าพเจ้าขอสาบานภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลในการแจ้งนั้นถูกต้อง และตัวข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิดแต่เพียงผู้เดียว
  • ข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจมีการมอบสําเนาการแจ้งเตือนการละเมิดนี้ รวมถึงข้อมูลติดต่อใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลที่โพสต์เนื้อหาที่ถูกรายงาน
 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ Shopify

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O’Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada

legal@shopify.com

หากร้านค้าของคุณได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ ทีมความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของ Shopify จะส่งอีเมลไปยังเจ้าของร้านเพื่อแจ้งให้เจ้าของร้านทราบว่าเนื้อหาใดถูกทำให้เป็นออฟไลน์

หากคุณเชื่อมั่นด้วยความสัตย์จริงว่าเนื้อหาที่ถูกทำให้เป็นออฟไลน์นั้นถูกนำออกโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเข้าใจผิด คุณจะสามารถส่งประกาศโต้แย้งได้ โดยอีเมลฉบับดังกล่าวจะมีลิงก์นำไปยังแบบฟอร์มการประกาศโต้แย้ง

หากคุณไม่สามารถใช้งานแบบฟอร์มประกาศโต้แย้งได้ คุณจะสามารถส่งประกาศโต้แย้งไปยังตัวแทนที่ Shopify แต่งตั้งได้ โดยประกาศโต้แย้งของคุณจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • รหัสของเนื้อหาที่ถูกลบออกหรือเนื้อหาที่ถูกปิดใช้การเข้าถึง รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งที่เนื้อหาปรากฏอยู่ก่อนที่จะถูกลบออกหรือถูกปิดใช้การเข้าถึง
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • ข้อความต่อไปนี้:

  • ข้าพเจ้ายินยอมต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสำหรับเขตอำนาจศาลซึ่งที่อยู่ของข้าพเจ้าตั้งอยู่ หรือหากที่อยู่ของข้าพเจ้าอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าก็จะยินยอมต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสำหรับเขตเดลาแวร์
  • ข้าพเจ้าจะยอมรับบริการของกระบวนการจากบุคคลที่ส่งการแจ้งเตือนการละเมิด DMCA หรือตัวแทนของ DMCA
  • ข้าพเจ้าขอสาบานภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นด้วยความสัตย์จริงว่าเนื้อหาที่ได้รับผลกระทบถูกลบออกหรือปิดใช้จากความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องถูกลบออกหรือปิดใช้ดังกล่าว และข้าพเจ้าเป็นผู้ขายที่อยู่ภายใต้บังคับของการแจ้งเตือนให้ทำการลบออกเนื้อหาตาม DMCA หรือข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของผู้ขายรายนั้น
  • ข้าพเจ้ารับทราบว่าสําเนาของประกาศโต้แย้งฉบับนี้ รวมถึงชื่อ-นามสกุลและข้อมูลการติดต่อของข้าพเจ้าจะถูกส่งให้แก่ฝ่ายที่ได้ส่งการแจ้งเตือนให้ทำการลบเนื้อหาออกตาม DMCA และ
 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถตอบกลับอีเมลจากทีมความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของ Shopify ได้เมื่อคุณมีข้อสงสัยใดๆ

นโยบายเครื่องหมายการค้า

การตอบกลับอย่างรวดเร็วเพื่อสะสางการแจ้งเตือนว่าด้วยการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ถูกกล่าวหานั้นถือเป็นนโยบายของ Shopify โดยการตอบกลับการแจ้งเตือนดังกล่าวของเราอาจรวมถึงการปิดใช้หรือการลบสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาที่มีการเรียกร้องให้เป็นเรื่องของกิจกรรมที่ละเมิดและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้

Shopify จะปิดใช้และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำในกรณีที่เหมาะสม

การรายงานการละเมิดเครื่องหมายการค้า

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้แบบฟอร์มออนไลน์ในการรายงานเนื้อหาบน Shopify ที่คุณเชื่อว่าฝ่าฝืนหรือละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานร้านค้าหลายร้านที่ทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าเดียวกันได้ในการส่งแบบฟอร์มครั้งเดียว หากคุณรายงานเท็จเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของคุณ คุณอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้า

แบบฟอร์มออนไลน์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้า หากคุณไม่สามารถใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์ได้ หากคุณไม่สามารถใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์ได้ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าไปยัง legal@shopify.com ได้ โดยการแจ้งเตือนของคุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
 • ข้อมูลติดต่อของคุณ ซึ่งจะรวมถึงชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 • โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้ให้กับเครื่องหมายการค้าแต่ละรายการที่มีปัญหา:

  • คำอธิบายเครื่องหมายการค้า
  • ประเทศที่ทำเรื่องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • หมายเลขการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ
  • หมวดหมู่สินค้าและ/หรือบริการที่การจดทะเบียนดังกล่าวครอบคลุม
 • แสดงลิงก์ไปยังเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าฝ่าฝืนหรือละเมิดเครื่องหมายการค้าของคุณบน Shopify ใส่รายการเนื้อหาที่คุณต้องการให้ลบแบบครอบคลุมในหน้าแต่ละหน้า ไม่ใช่เฉพาะลิงก์หลักของร้านค้า

 • คำอธิบายว่าเพราะเหตุใดคุณจึงเชื่อว่าเนื้อหานั้นฝ่าฝืนหรือละเมิดเครื่องหมายการค้าของคุณบน Shopify

 • ข้อความต่อไปนี้:

  • ข้าพเจ้าเชื่อมั่นด้วยความสัตย์จริงว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่ข้าพเจ้าได้ร้องเรียนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตัวแทน หรือกฎหมาย
  • ข้าพเจ้าขอสาบานภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลในการประกาศดังกล่าวนั้นถูกต้อง และตัวข้าพเจ้านั้นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่ได้อธิบายไว้ด้านบน
  • ข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจมีการมอบสําเนาการแจ้งเตือนการละเมิดนี้ รวมถึงข้อมูลติดต่อใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลที่โพสต์เนื้อหาที่ถูกรายงาน
 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

การตอบกลับการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้า

เมื่อร้านค้าได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้า ทีมความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของ Shopify จะส่งอีเมลไปยังเจ้าของร้านเพื่อแจ้งให้เจ้าของร้านทราบว่าเนื้อหาใดถูกทำให้เป็นออฟไลน์ หากคุณต้องการโต้แย้งการแจ้งเตือน ในอีเมลดังกล่าวจะมีลิงก์ไปยังแบบฟอร์มการโต้แย้ง คุณสามารถตอบกลับอีเมลจากทีมความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของ Shopify ได้เมื่อคุณมีข้อสงสัยใดๆ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี