ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

Shopify รองรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและขอให้คุณทำเช่นเดียวกัน นโยบายของ Shopify กำหนดให้ต้องตอบกลับประกาศแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดที่เป็นไปตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (DMCA) ของสหรัฐอเมริกา Shopify ยังตอบกลับประกาศแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ถูกกล่าวหาด้วย เจ้าของร้านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่อาจมีผลบังคับใช้ตามภูมิภาคหรือประเทศของร้านค้าของคุณ และภูมิภาคหรือประเทศที่คุณขายสินค้า

สำคัญ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ประกอบด้วยคำแนะนำด้านกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดปรึกษากับที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมายเพื่อขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในภูมิภาคหรือประเทศและสถานการณ์ของคุณ

หากคุณใช้การดรอปชิปหรือหาแหล่งสินค้าจากแอปหรือบุคคลภายนอก ให้ตรวจสอบว่าได้รับสิทธิ์อนุญาตและเอกสารเพื่อใช้สินค้า แบรนด์ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรูปภาพและข้อความ หากคุณไม่ได้สร้างเนื้อหา ให้ตรวจสอบดูว่าใครเป็นเจ้าของเนื้อหานั้น แม้ว่าเนื้อหาจะไม่ได้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ

หาก Shopify ได้รับการแจ้งเตือนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่ถูกกล่าวหา เนื้อหาที่ละเมิดอาจถูกลบออกจากร้านค้าของคุณ และในบางกรณีร้านค้าอาจถูกปิดเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

ภาพรวมของทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นจากผลของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งรวมทั้งผลงานที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น หนังสือ ข้อความ โค้ด รูปภาพ วิดีโอ โลโก้ และสโลแกน ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าคือทรัพย์สินทางปัญญาสองประเภท

ในฐานะเจ้าของร้าน คุณจำเป็นต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตนเองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ละเมิดเนื้อหาของบุคคลอื่น

เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์คือการใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เจ้าของลิขสิทธิ์มีเอกสิทธิ์ในการคัดลอก แสดง แจกจ่าย ขาย หรือจัดแสดงผลงาน หรือสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง

ลิขสิทธิ์จะคุ้มครองงานต้นฉบับที่จับต้องได้ เช่น รูปภาพในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ลิขสิทธิ์จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่คุณสร้างผลงาน แต่คุณยังสามารถสมัครเพื่อลงทะเบียนผลงานกับสำนักงานลิขสิทธิ์ของรัฐบาลได้ เช่น สำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ กฎหมายลิขสิทธิ์มีอยู่ในหลายๆ ประเทศ

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ หรือคู่มือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของสำนักงานลิขสิทธิ์ของแคนาดา

เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าหมายถึงงานที่จับต้องไม่ได้ เช่น การสร้างแบรนด์ ที่เป็นเอกลักษณ์ให้ธุรกิจหรือสินค้าแตกต่างจากธุรกิจหรือสินค้าประเภทอื่นๆ การละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับแบรนด์ สินค้า หรือบริการ

คุณสามารถลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคุณเพื่อคุ้มครองภาพลักษณ์แบรนด์ได้ เช่น โลโก้หรือชื่อธุรกิจของคุณ โดยลงทะเบียนกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าของรัฐบาล เช่น เว็บไซต์สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา

ค้นหาลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียน

หากลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าลงทะเบียนไว้ คุณสามารถค้นหาบันทึกของรัฐบาลเพื่อยืนยันการลงทะเบียนและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ กฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าก็ยังอาจบังคับใช้อยู่ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบันทึกที่คุณสามารถค้นหาได้:

การรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า

หากคุณมีเหตุผลให้เชื่อว่าเนื้อหาในร้านค้าที่ใช้ Shopify ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของคุณ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มประกาศแจ้ง DMCA ของ Shopify หรือแบบฟอร์มแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าของ Shopify เพื่อรายงานเนื้อหาดังกล่าวได้

ก่อนที่คุณจะส่งแบบฟอร์ม โปรดพิจารณาว่าผลงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ และการใช้งานของร้านค้าถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือไม่ หากคุณไม่แน่ใจว่ากฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าคุ้มครองเนื้อหานั้นหรือไม่ ให้ปรึกษากับที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมาย

ฝ่ายความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของ Shopify จะตรวจสอบการแจ้งเตือนของคุณเฉพาะเมื่อกรอกแบบฟอร์มทุกส่วนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับการตอบกลับหลังจากที่ทีมได้ตรวจสอบการแจ้งเตือนแล้ว

รายงานเพียงหนึ่งร้านค้าต่อการแจ้งเตือน และใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการแจ้งเตือนนั้น คุณสามารถใส่ลิงก์ได้มากกว่าหนึ่งลิงก์ต่อการแจ้งเตือนหนึ่งรายการ

หมายเหตุ: หากคุณพบข้อผิดพลาดในขั้นตอนเพิ่มลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าลายมือชื่อตรงกับชื่อและนามสกุลแล้วลบช่องว่างใดๆ ที่อาจถูกเพิ่มไปยังส่วนท้ายของลายมือชื่อของคุณ

การตอบกลับการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า

หากร้านค้าของคุณได้รับการแจ้งเตือนการละเมิด DMCA หรือเครื่องหมายการค้า ทีมฝ่ายความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของ Shopify จะส่งอีเมลถึงเจ้าของร้านพร้อมแจ้งขั้นตอนในการโต้แย้งการแจ้งเตือนดังกล่าว ขั้นตอนเหล่านี้อาจรวมถึงการแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว หรือการยื่นประกาศโต้แย้ง ทั้งนี้ คุณสามารถตอบกลับอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับ DMCA หรือเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เมื่อมีข้อสงสัย

Shopify อาจลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากร้านค้าของคุณ Shopify จะแจ้งให้คุณทราบหากคุณได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเนื้อหาที่ถูกลบออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแจ้งเตือน การตอบกลับของคุณ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของ Shopify ในบางกรณีร้านค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอาจปิดเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

บางครั้งเจ้าของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าจะติดต่อคุณด้วยจดหมายแจ้งเตือนให้งดเว้นการกระทำ ซึ่งคุณสามารถตอบกลับได้ และอาจหยุดการดำเนินการต่อในกรณีที่มีการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี