เริ่มต้นซื้อธุรกิจบน Exchange Marketplace

คุณสามารถใช้ Exchange Marketplace ในการเรียกดูธุรกิจที่เสนอขายทั้งหมดจากหลายประเภทธุรกิจ รวมถึงจากตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจด้วย เมื่อคุณพบธุรกิจที่คุณสนใจก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี