ชำระเงินให้แก่ผู้ขาย

Escrow.com คือพาร์ทเนอร์การชำระเงินของ Exchange ที่จะมอบการคุ้มครองระดับสูงสุดให้แก่คุณตลอดการทำธุรกรรม คุณควรชำระเงินให้กับผู้ขายผ่าน Escrow.com เท่านั้น นอกจากนี้ Escrow.com ยังมอบช่องทางที่ปลอดภัยในการตรวจสอบทุกแง่มุมของการทำธุรกรรมก่อนที่จะโอนเงินใดๆ อย่าขอให้ผู้ขายใช้เครื่องมืออื่นนอกเหนือจากขั้นตอนการชำระเงินแบบครบวงจรของ Escrow.com

การใช้ขั้นตอนการชำระเงินแบบครบวงจรของ Escrow.com มีสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • Escrow จะระงับการชำระเงินของคุณไว้อย่างปลอดภัยจนกว่าคุณจะยอมรับการดำเนินการที่สำคัญทั้งหมดในการทำธุรกรรมของ Escrow หลังจากที่คุณยอมรับการดำเนินการที่สำคัญทั้งหมดแล้ว ทีมบัญชีผู้ใช้ของ Shopify จะได้รับการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนคุณจากพนักงานไปเป็นเจ้าของร้านค้า
  • เมื่อคุณใช้ Escrow.com สำหรับการขาย Exchange คุณสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร, PayPal หรือบัตรเครดิตได้

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการชำระเงินผ่าน Escrow

หากคุณได้ส่งข้อเสนอสำหรับการทำรายการสินค้าบน Exchange Marketplace และข้อเสนอดังกล่าวได้รับการยอมรับแล้ว ผู้ขายจะสร้างธุรกรรม Escrow ภายในแอป Exchange จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลจาก Escrow.com ที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งานการชำระเงิน

Exchange ไม่รองรับการชำระเงินบางส่วน แผนการชำระเงิน และการผ่อนชำระ ผู้ซื้อต้องมีเงินเต็มจำนวนเพื่อซื้อธุรกิจบน Exchange

เนื่องจากการซื้อขายจัดทำขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การขายบน Exchange ทั้งหมดจึงถือเป็นที่สิ้นสุด และเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอคืนเงินธุรกรรมได้ หากคุณได้ซื้อธุรกิจบน Exchange และต้องการคืนธุรกิจดังกล่าวให้กับเจ้าของคนก่อนหน้า คุณจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ขายเพื่อดำเนินการคืนธุรกิจด้วยตนเอง

ก่อนการซื้อธุรกิจ ต้องแน่ใจเสมอว่าได้สอบถามคำถามที่คุณมีเกี่ยวกับตัวธุรกิจกับผู้ขายเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจดังกล่าวตรงตามที่คุณมองหา

ขั้นตอนที่ 1 ข้อเสนอของคุณได้รับการยอมรับและเริ่มดำเนินธุรกรรม

เมื่อข้อเสนอของคุณได้รับการยอมรับ ผู้ขายจะได้รับแจ้งให้สร้างธุรกรรมใน Escrow.com ภายในแอป Exchange Marketplace โดยผู้ขายมีหน้าที่ในการสร้างข้อกำหนดของธุรกรรมและสรุปสิ่งที่จะรวมอยู่ในการขาย

เมื่อสร้างธุรกรรมแล้ว คุณจะได้รับอีเมลจาก Escrow.com ซึ่งขอให้คุณยินยอมตามข้อกำหนดของธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 2 ยอมรับข้อกำหนดและส่งการชำระเงิน 

เมื่อคุณได้รับอีเมลจาก Escrow.com ให้คลิก “ตรวจสอบข้อกำหนด” เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ Escrow และตรวจสอบข้อกำหนดขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการขายที่ผู้ขายได้สร้างขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ขายยินยอมถ่ายโอนไปให้คุณควรระบุอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้

หากดูแล้วไม่มีปัญหาอะไร ให้ยอมรับข้อกำหนดเพื่อดำเนินการต่อในขั้นตอนการชำระเงิน โดยคุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Escrow ของคุณเพื่อดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

  • บัตรเครดิต
  • PayPal
  • การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

หลังจากที่คุณทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว Escrow.com จะตรวจสอบและจัดเก็บเงินของคุณไว้ในบัญชีที่ปลอดภัย ซึ่งนี่เป็นการเพิ่มความปลอดภัยขั้นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าเงินดังกล่าวจะถูกพักไว้จนกว่าผู้ขายจะโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆ ให้แก่คุณ

ขั้นตอนที่ 3 รับกรรมสิทธิ์ธุรกิจจากผู้ขาย

ผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนให้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่คุณเมื่อการชำระเงินของคุณถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยโดย Escrow.com คุณจะได้รับอีเมลจาก Escrow.com เมื่อผู้ขายยืนยันว่าได้ส่งมอบสิทธิ์ต่างๆ ให้แก่คุณแล้ว

ในขั้นตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นสิทธิ์การเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ Shopify ควรจะถูกโอนให้คุณแล้ว คุณจะยังไม่เป็นเจ้าของร้านค้า Shopify จนกว่าคุณจะยืนยันว่าได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะต้องเพิ่มคุณเป็นพนักงาน โดยอีเมลที่ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ของพนักงานจะต้องเป็นอีเมลเดียวกันกับที่เชื่อมไปยังบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือ Google ที่คุณใช้ลงทะเบียน Exchange และคุณไม่สามารถขอให้ผู้ขายใช้อีเมลอื่นได้

คุณมีหน้าที่ต้องตอบรับคำเชิญของพนักงาน คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify พร้อมคำเชิญที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มตัวเองเป็นพนักงานได้ หากคุณไม่ได้รับอีเมลนี้ ให้แจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนที่คุณจะยืนยันว่าได้รับทุกอย่างแล้ว

อย่ายืนยันว่าคุณได้รับกรรมสิทธิ์แล้วจนกว่าคุณจะได้สิทธิ์ในการเข้าถึงส่วน Shopify admin ผ่านการเข้าสู่ระบบของพนักงานที่ผู้ขายสร้างให้คุณ โดยปกติ ผู้ขายจะได้รับแจ้งให้เพิ่มคุณเป็นพนักงานหลังจากที่คุณชำระเงินบน Escrow.com เรียบร้อยแล้ว โดยบัญชีผู้ใช้ที่คุณสร้างจะเข้าถึงร้านค้าได้อย่างจำกัดเป็นการชั่วคราว

เมื่อสิ้นสุดการทำธุรกรรม คุณจะเป็นเจ้าของร้านโดย Exchange ภายใน 3 วันทำการ คุณควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อให้ระบบส่งสินทรัพย์ให้แก่คุณอย่างถูกต้อง ผู้ขายจะไม่ได้รับการชำระเงินจนกว่าคุณจะยอมรับค่างวดทั้งหมดใน Escrow.com

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบธุรกิจในระยะการตรวจสอบ

ทุกๆ ธุรกรรมของ Escrow.com มีส่วนเกี่ยวข้องในระยะการตรวจสอบแบบละเอียด ซึ่งเป็นระยะเวลาที่คุณในฐานะผู้ซื้อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ผู้ขายระบุไว้ ระยะการตรวจสอบควรอยู่ในช่วง 3 ถึง 30 วันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตกลงกันไว้ในข้อกำหนดของธุรกรรม

คุณควรตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

  • คุณสามารถเข้าถึงทุกบัญชีผู้ใช้ที่ตกลงซื้อจากผู้ขายได้หรือไม่ 
  • คุณได้ยืนยันว่ายอดขายที่ผู้ขายรายงานนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่
  • ทุกอย่างตรงตามที่ผู้ขายระบุ

 

ขั้นตอนที่ 5 ยอมรับกรรมสิทธิ์ต่างๆ ใน Escrow.com

หลังจากที่คุณได้รับทุกอย่างจากผู้ขายและพึงพอใจกับการซื้อแล้ว คุณจำเป็นต้องยอมรับการทำเครื่องหมายค่างวดเป็นได้รับแล้วในบัญชี Escrow ของคุณเพื่อสิ้นสุดการขาย

เข้าสู่ระบบ Escrow.com แล้วไปที่แท็บธุรกรรม จากนั้นคลิกที่ธุรกรรมที่ดำเนินอยู่เพื่อยอมรับค่างวด

ทันทีที่คุณยอมรับ Escrow.com จะเริ่มออกการชำระเงินให้แก่ผู้ขาย ทีม Exchange จะติดต่อคุณภายใน 3 วันทำการเพื่อยืนยันและแจ้งให้คุณทราบว่าสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณในฐานะเจ้าของธุรกิจใหม่ได้แล้ว

การรักษาความปลอดภัยตนเองระหว่างขั้นตอนการซื้อ

การซื้อธุรกิจจากคนที่คุณพบในโลกออนไลน์อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่คุณก็สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่น

ชำระเงินให้ผู้ขายผ่าน Escrow.com เสมอ

Exchange ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Escrow.com ในการส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการซื้อขายที่ปลอดภัยที่สุดให้แก่คุณ แทนที่จะชำระเงินให้กับผู้ขายโดยตรง คุณจะชำระเงินให้แก่ Escrow.com ก่อน ซึ่งคือผู้ดูแลเงินของคุณจนกว่าผู้ขายจะส่งมอบสิทธิ์การเป็นเจ้าของธุรกิจให้แก่คุณ ผู้ขายจะไม่ได้รับเงินหากคุณไม่ได้สิ่งต่างๆ ตามที่สั่งซื้อไป วิธีการชำระเงินอื่นๆ อย่าง PayPal จะไม่มีการคุ้มครองการขายสินค้าดิจิทัลเหมือนบัญชีผู้ใช้ Shopify การชำระเงินทั้งหมดจะต้องดำเนินการเต็มจำนวนและไม่สามารถดำเนินการผ่อนชำระหลายงวดได้

ห้ามให้ผู้ขายส่งรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Shopify ของพวกเขาให้แก่คุณ

ทีมให้ความช่วยเหลือ Exchange จะถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ Shopify ให้แก่คุณภายใน 3 วันทำการ พวกเขาจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาได้รับคำขอถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของจากผู้ขาย นอกจากนี้พวกเขาจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อบัญชีผู้ใช้พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเจ้าของใหม่

คุณไม่ควรให้ผู้ขายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของให้คุณด้วยตนเอง  เนื่องจากการโอนบัญชีผู้ใช้มักจะดำเนินการโดยทีมให้ความช่วยเหลือของ Exchange

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ตรวจสอบสถานะของธุรกิจด้วยตนเองแล้ว

การสอบถามผู้ขายถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณกลายเป็นเจ้าของธุรกิจแล้ว

แม้คุณจะสามารถวางใจได้ว่าแผนภูมิข้อมูลยอดขายในรายการแยกย่อยของ Exchange จะได้รับการตรวจสอบยืนยันจาก Shopify แล้ว แต่ก็ไม่เสียหายอะไรที่จะขอให้ผู้ขายตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนตัวเลขที่อ้างถึงด้วย

ในฐานะผู้ซื้อ เมื่อชำระเงินผ่าน Escrow.com คุณจะมีช่วงระยะการตรวจสอบเสมอ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี