การแก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับรายการหรือธุรกรรมบน Exchange Marketplace

เหตุผลบางประการที่สามารถติดต่อเราเกี่ยวกับรายการบน Exchange Marketplace ได้แก่:

  • ผู้ขายชักจูงให้คุณไม่ชำระเงินผ่าน Escrow.com
  • ผู้ขายถามคุณว่าต้องการให้พวกเขาสร้างร้านค้าออนไลน์ใหม่ให้หรือไม่
  • คุณได้ส่งการชำระเงินไปยัง Escrow แล้วแต่ยังไม่ได้รับสินทรัพย์
  • ผู้ขายปิดบังข้อมูลสำคัญที่ส่งผลต่อธุรกรรมบน Exchange Marketplace ของคุณ เช่น รายละเอียดการจัดส่งคำสั่งซื้อ หมายเลขติดตามพัสดุ หรือการเข้าสู่ระบบโซเชียลมีเดีย

เราต้องการที่จะแน่ใจว่าคุณมีประสบกรณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาธุรกิจในฝันบน Exchange Marketplace หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการทำรายการสินค้าบน Exchange Markletplace หรือหากคุณได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการทำธุรกรรมบน Exchange Marketplace ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Exchange Marketplace โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Exchange Marketplace ของคุณพร้อมทั้งแนบลิงก์ไปยังการทำรายการสินค้าบน Exchange Marketplace ที่มีปัญหาในอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: Exchange Marketplace เป็นที่สำหรับเจ้าของร้านค้าที่ต้องการขายธุรกิจบน Shopify ของตนเองให้กับผู้ซื้ออื่น หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อในร้านค้า Shopify โปรดไปที่การติดต่อร้านค้า Shopify เกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

การยกเลิกธุรกรรม

คุณสามารถยกเลิกธุรกรรม Escrow ภายในบัญชี Escrow.com ของคุณได้ก่อนที่คุณจะยอมรับข้อกำหนดและส่งการชำระเงิน มีปุ่มยกเลิกอยู่ในหน้าจอรายละเอียดธุรกรรม หากคุณยอมรับข้อกำหนดและส่งการชำระเงินแล้ว สิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของธุรกรรมนั้น

การยกเลิกหลังการชำระเงินและก่อนถึงระยะการตรวจสอบ

หากคุณต้องการยกเลิกการทำธุรกรรมหลังจากที่คุณส่งการชำระเงินไปแล้วแต่ยังไม่ถึงระยะการตรวจสอบ คุณและผู้ขายต้องส่งอีเมลไปยัง shopify@escrow.com เพื่อแจ้งให้ฝ่ายช่วยเหลือ Escrow ทราบว่าคุณทั้งคู่ยอมรับการยกเลิกธุรกรรมนี้

การยกเลิกระหว่างและหลังระยะการตรวจสอบ

เมื่อผู้ขายโอนค่างวดให้คุณใน Escrow และคุณทำเครื่องหมายค่างวดว่าได้รับแล้ว ระยะการตรวจสอบของคุณจะเริ่มขึ้น หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินธุรกรรมต่อ คุณจะต้องเริ่มกระบวนการส่งเงินคืน ในระหว่างกระบวนการนี้ คุณจะต้องทำเครื่องหมายค่างวดเป็นถูกปฏิเสธแล้วส่งค่างวดนั้นคืนให้ผู้ขาย ผู้ขายก็จะต้องยอมรับการส่งค่างวดคืน หากผู้ขายยอมรับการคืนค่างวด Escrow จะคืนเงินให้แก่คุณโดยหักค่าธรรมเนียมของ Escrow โดย Escrow จะไม่คืนค่าธรรมเนียมเนื่องจากมีการใช้บริการของ Escrow บางส่วนในการประมวลผลการชำระเงินของคุณอย่างปลอดภัย

หากผู้ขายไม่ยอมรับการคืนค่างวด คุณและผู้ขายจะเข้าสู่การเจรจาและอาจต้องใช้ขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ

การยกเลิกหลังรับค่างวดแล้ว

หากคุณดำเนินการในระยะการตรวจสอบและรับค่างวดในธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกธุรกรรมนั้นได้อีก ธุรกรรมดังกล่าวถือว่าสิ้นสุดในจุดนี้

คำขอคืนเงินของลูกค้า

หากคุณได้รับคำขอคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่สั่งซื้อโดยใช้สิทธิ์การเป็นเจ้าเดิม ช่องทางการชำระเงินบางช่องทางเช่น Shopify Payments จะไม่สามารถประมวลผลการคืนเงินนั้น โดยหากเป็นไปได้ ให้ประสานงานกับผู้ขายเพื่อจัดการเรื่องการคืนเงิน อย่างไรก็ตามหากคุณไม่สามารถประสานงานกับผู้ขายเพื่อหาทางออกเรื่องการคืนเงินได้ ให้แนะนำให้ลูกค้าติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรเครดิตของตนเพื่อยื่นข้อพิพาทหรือการปฏิเสธการเรียกเก็บเงินเพื่อรับเงินคืน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี