การนำธุรกิจของคุณลงรายการเพื่อขายบน Exchange Marketplace

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการสร้างรายการข้อมูลธุรกิจเพื่อขายกิจการของคุณบน Exchange Marketplace

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี