การถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณ

Everything you need to know about transferring assets to your buyer and how the Shopify Accounts team transfers Shopify account ownership to the buyer.

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี