การถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณ

ทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อของคุณและวิธีการที่ทีมบัญชีผู้ใช้ Shopify โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า Shopify ให้แก่ผู้ซื้อ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี