การยกเลิกธุรกรรม

คุณสามารถยกเลิกธุรกรรมของคุณภายในแอป Exchange Marketplace ได้ก่อนที่ผู้ซื้อจะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และก่อนที่ผู้ซื้อจะยื่นการชำระเงินเข้ามา ในแอป Exchange Marketplace คุณจะเห็นปุ่มยกเลิกธุรกรรมได้ในขั้นตอนที่ชื่อว่าเพิ่มบัญชีธนาคารและผู้ซื้อชำระเงิน

หลังจากที่ผู้ซื้อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงได้ยื่นการชำระเงินเข้ามาแล้ว มีเพียง Escrow Support เท่านั้นที่จะอำนวยความสะดวกในการยกเลิกได้ คุณจำเป็นที่จะต้องส่งอีเมลไปยัง shopify@escrow.com เพื่อที่จะเริ่มขั้นตอนการยกเลิก

ผู้ซื้อปฏิเสธธุรกรรม

ระหว่างช่วงการตรวจสอบของผู้ซื้อ ผู้ซื้อสามารถที่จะปฏิเสธกรรมสิทธิ์ของธุรกิจและบอกเลิกการทำธุรกรรมได้ทุกเมื่อ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในการคืนกรรมสิทธิ์กลับมาให้คุณ

หากคุณยินยอมที่จะยกเลิกการทำธุรกรรม คุณจะต้องลบผู้ซื้อออกจากการเป็นพนักงาน หากต้องการดำเนินการนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เลือกลิงก์พนักงานของผู้ซื้อจากส่วนสิทธิ์อนุญาต
  2. คลิกที่ “นำพนักงานออก” หรือ “ลบพนักงานออก

Escrow.com จะยังคงหยุดการชำระเงินเอาไว้จนกว่าคุณจะยืนยันว่าผู้ซื้อได้คืนสินทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดแล้ว จากนั้นการชำระเงินดังกล่าวก็จะกลับคืนไปที่ผู้ซื้อทันทีที่คุณยืนยัน

และเมื่อมาถึงจุดนี้ คุณก็เริ่มมองหาผู้ซื้อรายอื่นได้เลย

ผู้ซื้อยังไม่ได้คืนสินทรัพย์

แม้ว่าทั้ง Exchange และ Escrow.com ต่างก็จะร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น แต่เราก็ได้เตรียมกระบวนการไว้รองรับเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าคุณไม่ได้สินทรัพย์ คุณก็ต้องได้รับการชำระเงิน ผู้ซื้อต้องยินยอมที่จะคืนสินทรัพย์โดยทันที

หากคุณไม่ยอมรับการปฏิเสธของผู้ซื้อ ระบบจะนำสู่ขั้นตอนการเจรจา หากข้อโต้แย้งไม่สามารถตกลงได้ในช่วงเจรจาต่อรอง ขั้นตอนอนุญาโตตุลาการจะถูกนำมาใช้

นอกจากนี้ หากผู้ซื้อได้ส่งคืนสินทรัพย์และทำตามขั้นตอนสำคัญเพื่อทำการยกเลิกธุรกรรมกับคุณ แต่กลับละเมิดข้อกำหนดในขั้นตอนการตรวจสอบของคุณแล้ว (เช่น ทำการแก้ไขร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือโพสต์ในบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ) คุณก็สามารถปฏิเสธการยกเลิกดังกล่าวได้

แม้ว่าสถานการณ์เหล่านี้จะพบได้ไม่บ่อยนัก แต่กระบวนการนี้ก็จะเป็นการเสริมความคุ้มครองให้แก่ผู้ที่ขายกิจการของตน

คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ

ในกรณีส่วนมากแล้ว ว่าที่ผู้ซื้อจะปฏิเสธสินทรัพย์ในระหว่างการดำเนินธุรกรรมด้วยเหตุผลที่ว่าสินทรัพย์ไม่เหมือนที่ได้ระบุเอาไว้ และคุณเองก็สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้ได้แทบจะเสมอไปด้วยการปฏิบัติตามเคล็ดลับบางส่วนดังต่อไปนี้:

  • ให้ผู้ซื้อของคุณสามารถเข้าถึงรายงานยอดขายและข้อมูลวิเคราะห์ของเว็บไซต์ได้เสมอ 
  • จัดการสินค้าค้างส่งทั้งหมดก่อนที่จะถ่ายโอนกิจการ
  • ในกรณีที่คุณได้รับการเรียกคืนยอดเงิน อย่าลืมตอบรับการเรียกคืนยอดเงินก่อนที่จะถ่ายโอนกิจการ
  • แจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าคุณคือผู้ที่จะรับผิดชอบคำสั่งซื้อใดๆ ก็ตามที่ดำเนินการก่อนการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ
  • รายการข้อมูลธุรกิจของคุณควรมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ไม่ว่าใครก็อาจรู้สึกไม่สบายใจกับธุรกรรมออนไลน์ได้กันทั้งนั้น ดังนั้นความโปร่งใสในระหว่างกระบวนการขายจะมีช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ในขั้นตอนสำคัญของธุรกรรมของคุณได้

เมื่อคุณใช้ขั้นตอนการชำระเงินของ Exchange คุณจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านความช่วยเหลือจาก Exchange

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี