การรับชำระเงินผ่าน Exchange

หลังจากที่ผู้ซื้อยื่นข้อเสนอที่คุณต้องการแล้ว คุณจำเป็นต้องยอมรับและดำเนินการทำธุรกรรมดังกล่าวภายในแอป Exchange Marketplace 

Exchange ได้ร่วมมือกับ Escrow.com เพื่อมอบวิธีรับชำระเงินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนการชำระเงินของ Exchange เพื่อถ่ายโอนบัญชีผู้ใช้ของคุณไปยังผู้ซื้อของคุณและรับการชำระเงิน

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และการรับชำระเงิน

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการยอมรับข้อเสนอจากผู้ซื้อและดำเนินการเกี่ยวกับยอดขายจากธุรกิจของคุณให้เสร็จสิ้น Exchange จะถ่ายโอนธุรกิจของคุณอย่างปลอดภัยหลังจากที่คุณได้รับการชำระเงินด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนนี้จนเสร็จสิ้น ระบบจะชำระเงินที่ค้างจากยอดขายในระหว่างที่คุณยังเป็นเจ้าของร้านค้าให้แก่คุณ

หากคุณมีการรับชำระเงินที่กำหนดไว้หรือเงินทุนในส่วนเงินสำรองกับ Shopify Payments คุณจะได้รับเงินตามที่กำหนดไว้ตราบเท่าที่คุณถ่ายโอนบัญชีผู้ใช้ของคุณอย่างถูกต้อง ทีมบัญชีผู้ใช้ Shopify จะทำให้แน่ใจว่าการรับชำระเงินถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารที่คุณบันทึกไว้ในไฟล์กับ Shopify Payments

ขั้นตอนที่ 1: ผู้ซื้อส่งข้อเสนอ

ผู้ซื้อจะส่งข้อความที่แสดงความสนใจซื้อธุรกิจของคุณเป็นอันดับแรก หากผู้ซื้อพร้อมจะซื้อสินค้าจากธุรกิจของคุณ พวกเขาจะส่งข้อเสนอให้แก่คุณ ข้อเสนอนั้นต้องมีราคาอย่างน้อย 80% ของราคาในรายการสินค้าของคุณ จากนั้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าผู้ซื้อได้ส่งข้อเสนอมาให้คุณแล้ว คุณจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเสนอนี้จากแท็บกล่องจดหมายเข้าในแอป Exchange

นำทางไปยังข้อความของผู้ซื้อเพื่อดูแบนเนอร์ข้อเสนอที่มีปุ่มเพื่อยอมรับข้อเสนอ

ขั้นตอนที่ 2: ยอมรับข้อเสนอและสร้างธุรกรรม

คลิกปุ่มยอมรับข้อเสนอเพื่อยอมรับข้อเสนอที่คุณต้องการ จากนั้นคุณจะได้รับการนำทางไปสร้างธุรกรรมใหม่จากแอป Exchange

หากต้องการเริ่มธุรกรรม คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • คำอธิบาย: ช่องนี้จะใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณจะส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งควรมีบัญชีผู้ใช้ Shopify ชื่อโดเมน บัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย สินค้าคงคลัง และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ขั้นตอนการตรวจสอบ: นี่เป็นช่วงเวลาที่มอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อตรวจสอบและตรวจทานทรัพย์สินของธุรกิจ ขั้นตอนการตรวจสอบจะใช้เวลาตั้งแต่ 3 ถึง 30 วัน ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะยอมรับทรัพย์สินของธุรกิจและยุติระยะการตรวจสอบได้ทุกเมื่อในขั้นตอนการตรวจสอบ หลังจากนั้น Escrow.com จะดำเนินการชำระเงินให้แก่คุณ สิทธิ์การเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณจะได้รับการถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อภายใน 3 วันทำการโดยทีมบัญชีผู้ใช้ Shopify

 • ราคาขาย: คือราคาสุดท้ายสำหรับธุรกิจของคุณ จำนวนข้อเสนอของผู้ซื้อจะถูกเพิ่มไปยังช่องนี้โดยอัตโนมัติ ระบบจะคำนวณและแสดงค่าธรรมเนียมการบริการด้านล่างราคาขายของคุณ ดู การลงทะเบียนธุรกิจของคุณสำหรับการขายบน Exchange เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการให้บริการของเรา

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณเข้ากับ Escrow.com

หลังจากที่คุณกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการขายและสร้างธุรกรรมแล้ว คุณจะได้รับอีเมลเพื่อขอให้คุณเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ Escrow.com และเพิ่มข้อมูลธนาคารของคุณ เมื่อลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ Escrow แล้ว คุณจำเป็นต้องใช้อีเมลเดียวกันกับอีเมลที่ได้รับลิงก์ หากคุณลงทะเบียนโดยใช้อีเมลอื่น การทำธุรกรรมของคุณจะไม่เชื่อมโยงกับแอป Exchange หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ Escrow.com ที่เชื่อมโยงกับอีเมลของเจ้าของร้านค้าของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถคลิกปุ่มลงชื่อเข้าใช้แทนได้

หลังจากที่คุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกวิธีการชำระเงิน ตรงจุดนี้คุณจะได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อของคุณเมื่อการทำธุรกรรมสิ้นสุดลง

การรับชำระเงินมี 3 ตัวเลือก ดังนี้: การชำระเงินผ่านเช็คอิเล็กทรอนิกส์ ACH, การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ หากคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะสามารถรับการชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศได้เท่านั้น ธุรกรรมทั้งหมดรวมถึงการทำธุรกรรมที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาจะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน $10

เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ Escrow.com จะแจ้งให้ผู้ซื้อของคุณทราบว่าพวกเขาสามารถส่งการชำระเงินได้ ทันทีที่ Escrow เก็บการชำระเงินของผู้ซื้อไว้ในที่ที่ปลอดภัย Exchange จะส่งอีเมลพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดำเนินการต่อให้แก่คุณ

ขั้นตอนที่ 4: ผู้ซื้อชำระเงิน

หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ซื้อของคุณจะได้รับอีเมลจาก Escrow. com เพื่อขอให้พวกเขาชำระเงิน ผู้ซื้อสามารถชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคารหรือ Paypal ได้ นี่คือรายชื่อประเทศที่รองรับทั้งหมด

เมื่อ Escrow.com ได้รับการชำระเงินของผู้ซื้อและเก็บไว้อย่างปลอดภัยแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

หมายเหตุ: Escrow.com ได้เก็บการชำระเงินไว้ที่จุดนี้ และจะส่งมอบเมื่อทุกขั้นตอนที่กำหนดเสร็จสมบูรณ์และผู้ซื้อได้ยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนสำคัญทั้งหมดแล้ว

หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนสำคัญต่างๆ ของ Escrow หลังทำธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะต้องติดต่อ ฝ่ายช่วยเหลือของ Escrow เพื่อส่งคำขอทำการเปลี่ยนแปลง เมื่อฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Escrow จึงจะทำการเปลี่ยนแปลงให้

ขั้นตอนที่ 5: ถ่ายโอนทรัพย์สินไปยังผู้ซื้อ

หลังจากที่คุณได้รับอีเมลที่ระบุว่า Escrow.com ได้รับการชำระเงินของผู้ซื้อแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการถ่ายโอนทรัพย์สินที่คุณยินยอมที่จะขายไปยังผู้ซื้อ

อันดับแรก คุณจำเป็นต้องให้สิทธิ์อนุญาตของพนักงานแก่ผู้ซื้อ คุณต้องสร้างบัญชีของพนักงานโดยใช้อีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของผู้ซื้อและบัญชี Escrow.com โดยผู้ซื้อไม่สามารถขอให้สร้างบัญชีของพนักงานโดยใช้อีเมลอื่นได้ ระบบ Exchange จะอ่านได้ว่ามีการเพิ่มและเปิดใช้งานบัญชีของพนักงานเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของพนักงานตรงกับอีเมลที่เชื่อมต่อกับโปรไฟล์ของผู้ซื้อ

ผู้ซื้อจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตของพนักงานในการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ Shopify อย่างถูกต้อง ระบบจะไม่ให้สิทธิ์เป็นเจ้าของร้านค้าของบัญชีผู้ใช้ Shopify แก่ผู้ซื้อก่อนที่พวกเขาจะยินยอมทำตามขั้นตอนสำคัญทั้งหมดก่อน เมื่อยอมรับขั้นตอนสำคัญทั้งหมดแล้ว Escrow จะแจ้งเตือนให้ชำระเงินของผู้ซื้อให้แก่คุณ และทีมบัญชีผู้ใช้ Shopify จะเปลี่ยนผู้ซื้อให้กลายเป็นเจ้าของร้านค้าคนใหม่ภายใน 3 วันทำการ

นอกเหนือจากบัญชีผู้ใช้เจ้าของ Shopify ของคุณแล้ว คุณอาจต้องถ่ายโอนองค์ประกอบต่างๆ เช่น บัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย โดเมน และบัญชีผู้ใช้แอป ตัวอย่างของบัญชีผู้ใช้เหล่านี้อาจรวมถึงเพจธุรกิจบน Facebook บัญชีผู้ใช้ Instagram ชื่อโดเมน และบัญชีผู้ใช้ Printful

ถ่ายโอนหน้าธุรกิจบน Facebook

ก่อนที่คุณจะสามารถถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของเพจธุรกิจบน Facebook ของคุณ ผู้ซื้อของคุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ Facebook และต้องกดถูกใจเพจธุรกิจหรือเป็นเพื่อน Facebook ของคุณ จากนั้นคุณจึงจะสามารถกำหนดให้ผู้ซื้อของคุณเป็นผู้ดูแลของเพจ Facebook ได้

ขั้นตอน:

 1. ไปที่เพจ Facebook จากบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ
 2. คลิกที่การตั้งค่า
 3. คลิกบทบาทของเพจ
 4. ในส่วนกำหนดบทบาทของเพจใหม่ ให้เพิ่มชื่อผู้ซื้อของคุณและเพิ่มพวกเขาเป็นผู้ดูแล

หลังจากที่ผู้ซื้อของคุณเป็นผู้ดูแลเพจ คุณสามารถเลือกที่จะลบตัวคุณเองในฐานะผู้ดูแลจากส่วนบทบาทของเพจที่มีอยู่ได้

ถ่ายโอนบัญชีผู้ใช้ Instagram

หากคุณได้ตกลงที่จะรวมบัญชีผู้ใช้ Instagram ของธุรกิจของคุณไว้ในการขาย คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการมอบสิทธิ์การเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ให้แก่ผู้ซื้อในระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอน

ขั้นตอน:

 1. เปิดแอป Instagram บนอุปกรณ์มือถือของคุณ แล้วไปที่การตั้งค่า
 2. หากการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเปิดอยู่ ให้ปิดใช้งาน คุณสามารถทำได้โดยแตะที่ลิงก์การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นใต้การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 3. ในการตั้งค่า ให้แตะบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อของคุณมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ที่คุณวางแผนที่จะถ่ายโอนที่ระบุไว้ที่นี่ (เช่น หน้าธุรกิจบน Facebook หรือบัญชีผู้ใช้ Twitter) หากมีบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงใดๆ ที่คุณไม่ได้ถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อของคุณ คุณจำเป็นต้องลบบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวที่นี่
 4. ในการตั้งค่า ให้แตะการชำระเงิน ลบบัตรเครดิตหรือ PIN ในไฟล์ออก
 5. ไปที่แก้ไขโปรไฟล์ > ข้อมูลส่วนตัว เพื่อดูข้อมูลติดต่อในไฟล์
 6. ลบหมายเลขโทรศัพท์และแก้ไขอีเมลเพื่อให้ตรงกับอีเมลของผู้ซื้อ
 7. แตะที่เสร็จสิ้น หาก Instagram ส่งอีเมลขอให้คุณยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรไฟล์ คุณจำเป็นต้องส่งต่ออีเมลนี้ไปยังผู้ซื้อเพื่อให้พวกเขายืนยันด้วยตนเอง

บัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียอื่นๆ ส่วนใหญ่จะกำหนดให้คุณเปลี่ยนข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ซื้อของคุณ

ถ่ายโอนชื่อโดเมน

หากคุณยินยอมที่จะขายชื่อโดเมนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของคุณ และคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify คุณสามารถถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของของตนผ่านส่วน Shopify admin ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. คลิกลิงก์จัดการที่อยู่ถัดจากโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน
 3. จากหน้าจัดการ ให้คลิกแก้ไขที่อยู่ถัดจากรายละเอียดผู้รับจดทะเบียน
 4. เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นชื่อและข้อมูลการติดต่อของผู้ซื้อของคุณ

หลังจากที่โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของไปยังผู้ซื้อของคุณและพวกเขาได้กลายเป็นเจ้าของร้านค้าใหม่แล้ว ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุโดเมนทั้งหมด หากคุณซื้อโดเมนของคุณผ่านโฮสต์ภายนอก เช่น GoDaddy หรือ Namecheap โปรดติดต่อโฮสต์ของโดเมนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของชื่อโดเมนไปยังผู้ซื้อของคุณ

แอปบางส่วนอาจมีข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบแต่ละแอปและอัปเดตให้เป็นข้อมูลของผู้ซื้อ

โอนย้ายบัญชีผู้ใช้ Printful

หากธุรกิจของคุณต้องอาศัยแอป Printful เพื่อจัดการคำสั่งซื้อคุณ จำเป็นที่จะต้องถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของแอปไปยังผู้ซื้อของคุณ หากต้องการถ่ายโอนบัญชีผู้ใช้ Printful ของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรเครดิตของคุณถูกลบออกจากบัญชีผู้ใช้แล้วเปลี่ยนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้แล้วเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Printful

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ชื่อของคุณ แล้วคลิกการเรียกเก็บเงิน

 5. คลิกที่ X ข้างๆ วิธีการชำระเงินของคุณเพื่อลบ

 6. ถอนเงินที่เหลืออยู่ใน Printful wallet ของคุณ

 7. จากแอป Printful ให้คลิกที่ชื่อของคุณแล้วคลิกการตั้งค่า

 8. เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านทั่วไปเพื่อที่จะแชร์กับผู้ซื้อของคุณเมื่อการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านเก่าของคุณแล้วสร้างรหัสผ่านใหม่

 9. เปลี่ยนชื่อสกุลไปเป็นชื่อผู้ซื้อของคุณแล้วคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 10. เปลี่ยนอีเมลเป็นอีเมลของผู้ซื้อที่พวกเขาใช้ในฐานะพนักงาน อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อของคุณ เมื่อผู้ซื้อของคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นอีเมลใหม่ในการตั้งค่าของคุณ

 11. หลังจากอีเมลของผู้ซื้อปรากฏในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ โปรดแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณได้เปลี่ยนข้อมูลบัญชีผู้ใช้สำหรับแอป Printful แล้ว คุณสามารถแชร์อีเมลและรหัสผ่านใหม่ที่คุณสร้างขึ้นใหม่กับผู้ซื้อได้ ในส่วนนี้ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้

ขั้นตอนที่ 6: ผู้ซื้อยอมรับทรัพย์สิน

หลังจากที่คุณได้ส่งสินทรัพย์ทั้งหมดที่ตกลงกันไว้แล้ว และผู้ซื้อได้รับสินค้าและดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผู้ซื้อจำเป็นต้องทำเครื่องหมายสินค้าทั้งหมดว่ายอมรับ

หลังจากที่ผู้ซื้อยอมรับ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบว่ากำลังดำเนินการส่งการชำระเงินอยู่ การชำระเงินจาก Escrow.com ทำโดยการโอนเงินผ่านธนาคารและอาจใช้เวลาสูงสุด 5 วันทำการถึงจะปรากฏในบัญชีของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อธนาคารของคุณได้รับเงิน ธนาคารอาจใช้เวลาการดำเนินการก่อนที่เงินจะฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

ขั้นตอนที่ 7: ทีมบัญชีผู้ใช้ Shopify โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของธุรกิจ

ในขั้นตอนนี้ Exchange จะได้รับการแจ้งเตือนว่าธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อจากพนักงานเป็นเจ้าของร้านค้า การถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของจะเกิดขึ้นภายในสามวันทำการ

ทีมบัญชีผู้ใช้ Shopify จะลบบัตรเครดิตของคุณออกและปิดใช้งานบัญชี Shopify Payments ของคุณเพื่อให้เจ้าของรายใหม่สามารถป้อนข้อมูลทางการเงินของตนเองได้ ดูการถ่ายโอนธุรกิจของคุณเพื่อดูว่าขั้นตอนการถ่ายโอนสิทธิ์เป็นเจ้าของทำงานอย่างไร คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์

ประโยชน์ของการใช้ Escrow

สาเหตุที่คุณต้องใช้การชำระเงิน Escrow เมื่อขายธุรกิจของคุณ มีเหตุผลที่แตกต่างกันสองสามประการ ดังนี้:

 • ไม่มีความเสี่ยงที่ผู้ซื้อจะดำเนินการเรียกคืนยอดเงินหลังจากที่คุณได้ถ่ายโอนกิจการของคุณไปให้อีกฝ่ายแล้ว เนื่องจากธุรกรรม Escrow ทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด
 • Escrow และ Exchange ทำงานร่วมกันเพื่อตัดสินข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขาย ข้อโต้แย้งบางประการอาจต้องดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้ง Exchange และ Escrow อาจไม่ได้ตัดสินข้อโต้แย้งบางข้อแต่เพียงผู้เดียว
 • Escrow ช่วยปกป้องคุณจากผู้ซื้อที่หลอกลวงโดยการเก็บการชำระเงินไว้อย่างปลอดภัยและตรวจสอบการชำระเงินของผู้ซื้อ
 • Exchange สามารถปกป้องข้อมูลทางการเงินของคุณและโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณได้อย่างปลอดภัย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี