การคุ้มครองผู้บริโภค

ใช้หน้านี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคส่งเสริมสิทธิ์ของผู้บริโภคและความปลอดภัยของสาธารณะ โดยจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

คุณสามารถขยายธุรกิจของคุณและเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้โดยการขายสินค้าของคุณในหลายเขตอำนาจ เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้า Shopify ของคุณจะไม่ถูกระงับการใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจที่คุณประกอบธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

คุณต้องให้ข้อมูลติดต่อปัจจุบันที่ถูกต้องในร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยประกอบด้วย:

  • ชื่อธุรกิจของคุณ
  • ที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าสามารถติดต่อคุณได้หากมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียน หรือการเรียกร้องสินไหม
  • ที่อยู่จริงของธุรกิจของคุณ

ข้อมูลติดต่อของคุณต้องเปิดเผยต่อสาธารณะและเข้าถึงได้ง่าย

นโยบายการคืนเงิน

ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของคุณที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เปิดเผยต่อสาธารณะ และเข้าถึงได้ง่าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มนโยบายของร้านค้า เช่น นโยบายการคืนเงิน นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงใน การใช้บริการ นโยบายการจัดส่ง หรือนโยบายร้านค้าตามกฎหมายไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

การจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่ง

ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไทม์ไลน์การจัดส่งโดยประมาณ ก่อนที่ลูกค้าจะดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสิ้น คุณควรอธิบายให้ชัดเจนว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดกว่าที่สินค้าที่สั่งซื้อจะมาถึง

หากคำสั่งซื้อของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า คุณต้องแจ้งข้อมูลนี้ให้กับลูกค้าของคุณทราบ

การอวดอ้างด้านประสิทธิภาพของสินค้า

การอวดอ้างเกี่ยวกับสินค้าของคุณต้องเป็นความจริงและมีหลักฐานที่เป็นเอกสารรองรับ ในบางเขตอำนาจ กฎหมายอาจกำหนดให้มีการทดสอบการอวดอ้างที่เพียงพอและเหมาะสม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify

การเรียกคืนสินค้า

คุณต้องติดตามการเรียกคืนสินค้าในเขตอำนาจที่คุณประกอบธุรกิจ

หากมีการเรียกคืนสินค้าที่คุณขายหรือเคยขายไปในอดีต คุณจะต้องลบสินค้าที่ถูกเรียกคืนจากร้านค้าออนไลน์ของคุณทันที

ในกรณีที่กฎหมายกำหนด คุณอาจต้องแจ้งลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ถูกเรียกคืนไปและแนะนำขั้นตอนถัดไปให้กับพวกเขา

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับแนวทางการรับรู้ของผู้บริโภคของเขตอำนาจได้ทางออนไลน์ เช่น:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี