การยืนยันตัวตนสำหรับการเรียกเก็บเงินด้วย 3D Secure

หมายเหตุ: ขณะนี้ 3D Secure จำเป็นสำหรับร้านค้า Shopify ที่อยู่ในสหภาพยุโรป

3D Secure เป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต โดยจะเพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนเมื่อมีการชำระเงินออนไลน์ผ่านการเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังโดเมนของผู้ออกบัตร จากนั้นจะนำกลับมาที่โดเมนของร้านค้าออนไลน์เพื่อดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น ร้านค้าออนไลน์ในประเทศที่อยู่ภายใต้ระเบียบ PSD2 นั้นจำเป็นต้องมีการผสานการทำงานการชำระเงินของ 3D Secure เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ PSD2

การชำระเงินที่ได้รับการรับรองโดย 3D Secure จะได้รับการคุ้มครองโดยการถ่ายโอนความรับผิด เมื่อรับรองการชำระเงินด้วย 3D Secure แล้ว ความรับผิดในด้านการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือข้อโต้แย้งจะถูกถ่ายโอนจากตัวผู้ขายไปยังผู้ออกบัตร โดยการถ่ายโอนความรับผิดนี้จะส่งผลให้ผู้ขายไม่ต้องตกเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนยอดเงินหรือข้อโต้แย้งอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ออกบัตรก็มีนโยบายที่จะนำการคุ้มครองในด้านการถ่ายโอนความรับผิดออกด้วยเช่นกันหากเกิดการเรียกคืนยอดเงินเป็นจำนวนมากจนเกินไป ตัวอย่างเช่น นโยบายของ Visa ระบุไว้ว่าผู้ขายที่ได้รับเงินคืนจากการฉ้อโกงด้านการชำระเงินมากกว่า 7,500 ดอลลาร์สหรัฐในหนึ่งเดือนจะไม่สามารถถ่ายโอนความรับผิดไปให้กับผู้ออกบัตรได้อีกต่อไป

หากคุณกำลังใช้งาน Shopify Payments หรือ Stripe เป็นช่องทางการชำระเงินอยู่ คุณจะได้ใช้ขั้นตอนการชำระเงินแบบ 3D Secure โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว Shopify Payments ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้งานของ 3D Secure และจะใช้ 3D Secure เฉพาะเมื่อธนาคารที่ออกบัตรกำหนดไว้เพื่อให้การอนุมัติการทำธุรกรรมนั้นเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น

หากคุณใช้งานช่องทางการชำระเงินจากภายนอกและจำเป็นต้องใช้ 3D Secure คุณสามารถใช้งาน Cardinal ในฐานะผู้ให้บริการ 3D Secure ได้

ทุกครั้งที่คุณเพิ่มบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับแผน Shopify ของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตน หลังจากที่คุณใส่รายละเอียดบัตรเครดิตจาก หน้าการตั้งค่า การเรียกเก็บเงิน คุณจะถูกนำไปยังหน้า 3D Secure ที่คุณสามารถตั้งค่าหรือใส่พิน 3D Secure ของคุณได้

การตรวจสอบยืนยันการซื้อ

ลูกค้าอาจต้องยืนยันวิธีการชำระเงินของตนเพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม และธนาคารของลูกค้าคุณอาจลองเรียกเก็บเงินในรูปแบบการสมัครใช้งาน ซึ่งหมายความว่าลูกค้าต้องยืนยันวิธีการชำระเงินด้วยตนเอง

หากลูกค้าต้องการยืนยันวิธีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของตน Shopify จะส่งอีเมลไปให้ลูกค้า ซึ่งจะมีลิงก์ไปยังร้านค้าของคุณเพื่อให้ยืนยันการชำระเงิน

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจำเป็นต้องรับรองความถูกต้องสำหรับการชำระเงินของฉันที่ดำเนินการแก่ Shopify หรือไม่

จำเป็น หากคุณเลือกใช้บัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงิน คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนยืนยันตัวตนเพื่อดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

PSD2 คืออะไร

ในวันที่ 14 กันยายน 2019 คำสั่งว่าด้วยบริการการชำระเงินฉบับปรับปรุง (Revised Payment Service Directive) หรือที่รู้จักกันในชื่อ PSD2 ได้มีผลบังคับใช้กับทุกประเทศอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหราชอาญาจักร โดยมีระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านที่ประเมินไว้ 18 เดือนสำหรับร้านค้าออนไลน์ในประเทศที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่ง PSD2

PSD2 นำเสนอข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดในการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเลี่ยงของทุจริต คุณจะปฏิบัติตามคำสั่ง PSD2 อยู่แล้วหากใช้งาน Shopify Payments ผ่านการชำระเงินแบบ 3D Secure

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี