การเปรียบเทียบ CCPA และ GDPR

CCPA นั้นมีความคล้ายคลึงกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2018 โดยกฎหมายทั้งสองฉบับต่างมอบสิทธิ์ให้ผู้บริโภคควบคุมข้อมูลของตนได้ ทั้งยังระบุถึงความรับผิดชอบต่างๆ อย่างไรก็ตาม GDPR ได้วางระเบียบให้มีภาระหน้าที่เพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่นข้อกำหนดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองขณะส่งต่อข้ามพรมแดน รวมถึงกำหนดให้ธุรกิจต่างๆ ปฏิบัติตามกฎบางประการเกี่ยวกับการแจ้งเตือนให้แก่บุคคลและผู้กำกับดูแลเมื่อเกิดข้อมูลรั่วไหล คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ Shopify ทำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ GDPR ได้ในรายงานสรุป GDPR ของ Shopify

การเตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับ GDPR ใช้ได้กับ CCPA เสียเป็นส่วนมาก แต่การปฏิบัติตาม GDPR ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิบัติตาม CCPA เสียทีเดียว เนื่องจาก GDPR มีผลบังคับใช้กับผู้ที่อยู่อาศัยในยุโรป แต่ CCPA มีผลบังคับใช้กับผู้ที่อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนั้นแล้ว GDPR ยังมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล แต่ CCPA จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคและครัวเรือน และขณะที่ GDPR ตั้งข้อกำหนดสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน CCPA ก็ตั้งข้อจำกัดในการขายข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้น GDPR และ CCPA มีข้อกำหนดในการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลและบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามที่แตกต่างกันออกไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดรายงานสรุป CCPA ของ Shopify (ภาษาอังกฤษ)

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี