การเปรียบเทียบ CCPA และ GDPR

CCPA นั้นมีความคล้ายคลึงกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2018 โดยกฎหมายทั้งสองฉบับต่างมอบสิทธิ์ให้ผู้บริโภคควบคุมข้อมูลของตนได้ ทั้งยังระบุถึงความรับผิดชอบต่างๆ อย่างไรก็ตาม GDPR ได้วางระเบียบให้มีภาระหน้าที่เพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่นข้อกำหนดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองขณะส่งต่อข้ามพรมแดน รวมถึงกำหนดให้ธุรกิจต่างๆ ปฏิบัติตามกฎบางประการเกี่ยวกับการแจ้งเตือนให้แก่บุคคลและผู้กำกับดูแลเมื่อเกิดข้อมูลรั่วไหล

การเตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับ GDPR ใช้ได้กับ CCPA เสียเป็นส่วนมาก แต่การปฏิบัติตาม GDPR ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิบัติตาม CCPA เสียทีเดียว เนื่องจาก GDPR มีผลบังคับใช้กับผู้ที่อยู่อาศัยในยุโรป แต่ CCPA มีผลบังคับใช้กับผู้ที่อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนั้นแล้ว GDPR ยังมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล แต่ CCPA จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคและครัวเรือน และขณะที่ GDPR ตั้งข้อกำหนดสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน CCPA ก็ตั้งข้อจำกัดในการขายข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้น GDPR และ CCPA มีข้อกำหนดในการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลและบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามที่แตกต่างกันออกไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี