การประมวลคำร้องขอข้อมูล CCPA

CCPA อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของบุคคลในการเข้าถึงและลบข้อมูลส่วนตัวของตนเอง โดยหน้านี้ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้:

 • วิธีที่คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มของ Shopify เพื่อจัดการคำร้องขอข้อมูล
 • สิ่งที่คุณอาจต้องดำเนินการแยกจาก Shopify หากคุณได้รับคำร้องขอข้อมูล

ดำเนินการคำขอเข้าถึงข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์

CCPA ให้สิทธิ์แก่ผู้ที่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียในการส่งคำร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของตนได้ในลักษณะที่คล้ายกันกับ GDPR หากลูกค้ายื่นคำร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง คุณก็ควรตอบกลับภายใน 45 วัน และในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากความซับซ้อนหรือจำนวนคำร้องขอ คุณก็ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจำเป็นต้องใช้เวลาอีก 45 วัน ส่วนในกรณีที่คุณตัดสินใจว่าจะไม่ตอบรับตามคำร้องขอดังกล่าว คุณก็ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 45 วันว่าเหตุใดคุณจึงไม่ดำเนินการ

หมายเหตุ: เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถส่งคำร้องขอสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบยืนยันว่าตัวตนของผู้ยื่นคำร้องขอตรงกับลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับการร้องขอ
 2. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ลูกค้า
 3. ค้นหาชื่อของลูกค้า
 4. ใต้ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ให้คลิกที่ร้องขอข้อมูลลูกค้า

ระบบจะส่งข้อมูลส่วนตัวที่สามารถใช้ระบุตัวตนเกี่ยวกับลูกค้ารายดังกล่าวซึ่งได้จัดเก็บไว้ไปยังที่อยู่อีเมลของผู้เป็นเจ้าของร้านค้า

จากนั้นระบบก็จะส่งคำร้องขอของคุณไปยังแอปจากภายนอกที่คุณติดตั้งไว้่ในร้านค้า โดยผู้พัฒนาแอปจากภายนอกดังกล่าวจะเป็นผู้ติดต่อคุณเกี่ยวกับคำร้องขอนี้แยกต่างหาก

เสร็จแล้วคุณจึงสามารถรวมข้อมูลที่คุณได้รับกับข้อมูลอื่นใดก็ตามที่คุณอาจจะจัดเก็บไว้เกี่ยวกับลูกค้ารายนี้แล้วนำไปมอบให้แก่ลูกค้า ขณะที่ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวไปให้อีกฝ่าย คุณควรอธิบายให้ลูกค้าทราบด้วยว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณจัดเก็บมีอะไรเฉพาะเจาะจงและมีหมวดหมู่ใดบ้าง

ในการเตรียมการสำหรับ CCPA ให้ไตร่ตรองคำถามดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถส่งมอบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่กำหนดให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ได้รับการร้องขอหรือไม่
  พยายามวางแผนจัดการคำขอล่วงหน้าโดยการเก็บแผนที่ของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณ (หรือผู้ให้บริการที่คุณใช้อย่าง Shopify) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ
 • คุณได้พิจารณาถึงผู้ให้บริการรายอื่นที่คุณอาจใช้ ซึ่งอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าของคุณแล้วหรือยัง
  ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจรวมถึงแอปจากภายนอก ช่องทางการขาย และผู้ให้บริการการชำระเงิน
 • คุณมีข้อมูลติดต่อของผู้ให้บริการจากภายนอกทั้งหมดที่คุณใช้ซึ่งอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าคุณเอาไว้หรือไม่

ดำเนินการคำร้องขอลบข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนั้นแล้ว CCPA ยังอนุญาตให้ผู้ที่อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถส่งคำร้องขอลบข้อมูลส่วนตัวของตนได้อีกด้วย ในกรณีที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว คุณต้องดำเนินการหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าทำไมคุณจึงจะไม่ดำเนินการตามคำร้องขอที่ว่านี้ภายใน 45 วัน

หมายเหตุ: เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถส่งคำร้องขอลบข้อมูลลูกค้าได้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบยืนยันว่าตัวตนของผู้ยื่นคำร้องขอตรงกับลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่กำลังจะถูกลบ
 2. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ลูกค้า
 3. ค้นหาชื่อของลูกค้า
 4. คลิกลบข้อมูลส่วนบุคคล

จากนั้นระบบก็จะส่งคำร้องขอของคุณไปยังแอปจากภายนอกที่คุณติดตั้งไว้่ในร้านค้า โดยผู้พัฒนาแอปจากภายนอกดังกล่าวจะเป็นผู้ดำเนินการหรือติดต่อคุณเกี่ยวกับคำร้องขอนี้แยกต่างหาก

Shopify จะประมวลผลคำร้องขอของคุณหลังจากระยะเวลาบัฟเฟอร์ 10 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่คุณสามารถยกเลิกคำร้องขอดังกล่าวได้ หากต้องการยกเลิกคำขอลบข้อมูลที่กำลังรอดำเนินการอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าและ ID ลูกค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

เมื่อคุณส่งคำร้องขอลบข้อมูล Shopify จะปกปิดเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ระบุตัวตนเท่านั้น (เช่นชื่อและที่อยู่) เราจะยังคงเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อแบบไม่เปิดเผยชื่อเอาไว้สำหรับกรณีที่คุณต้องใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการบัญชี และคุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากที่เราลบข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Shopify จะไม่ลบข้อมูลส่วนตัวหากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (180 วัน) เผื่อสำหรับกรณีที่เกิดการเรียกคืนยอดเงิน หากมีการส่งคำขอให้ลบออกในกรอบเวลาข้างต้น คำขอดังกล่าวจะค้างดำเนินการเช่นนั้น และ Shopify จะดำเนินการเมื่อผ่านเวลาที่เหมาะสมแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องส่งคำขออื่น หากคุณต้องการล้มเลิกช่วงเวลาที่ต้องรอนี้ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ในการเตรียมการสำหรับ CCPA ให้ไตร่ตรองคำถามดังต่อไปนี้:

 • คุณจัดเก็บข้อมูลลูกค้าใดๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณหรือพิมพ์เก็บลงกระดาษหรือไม่
 • มีบุคคลจากภายนอกรายอื่นที่คุณอาจต้องติดต่อเพื่อร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือไม่
 • มีข้อกำหนดในท้องถิ่น เช่น กฎหมายด้านภาษี ซึ่งอาจกำหนดให้คุณต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้แม้ว่าพวกเขาจะส่งคำร้องขอลบข้อมูลเข้ามาหรือไม่
  CCPA กำหนดว่าไม่จำเป็นต้องลบข้อมูลหากมีความจำเป็นสำหรับสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:
  • ดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์หรือดำเนินการตามสัญญา
  • ตรวจสอบหรือป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  • แก้ไขข้อบกพร่องหรือซ่อมแซมฟังก์ชั่นการทำงานของบริการ
  • ใช้สิทธิ์เสรีภาพในการแสดงออก เปิดโอกาสให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์เสรีภาพในการแสดงออก หรือใช้สิทธิ์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • มีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือการวิจัยทางสถิติที่ผ่านพิชญพิจารณ์และจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ หากเจ้าของข้อมูลได้ให้คำยินยอมหลังบอกกล่าวเอาไว้แล้ว
  • ช่วยให้สามารถนำไปใช้งานภายในเพียงอย่างเดียวในลักษณะที่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า โดยอิงจากความสัมพันธ์ของลูกค้ากับตัวธุรกิจ
  • ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี