มุมมองของ Shopify ต่อการขายข้อมูลส่วนตัว

Shopify ไม่เชื่อว่าทางแพลตฟอร์มกำลังขายข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคภายใต้ CCPA ในการให้บริการ Shopify อาจแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการรายอื่น ยกตัวอย่างเช่น Shopify ให้บริการในบางส่วนโดยการจัดเก็บข้อมูลไว้กับผู้ให้บริการคลังข้อมูลคลาวด์ ผู้ให้บริการเหล่านี้จะมีข้อผูกมัดตามสัญญาเพื่อให้ดำเนินการเฉพาะบริการที่ร้องขอ และห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง หรือแบ่งปันต่อไปอีก และเนื่องจาก Shopify ไม่เชื่อว่าตนกำลังขายข้อมูลส่วนตัว คุณจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกไม่รับการขายข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือของลูกค้าคุณ

ผู้ขายและพาร์ทเนอร์ควรพิจารณาว่าพวกเขากำลังขายข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ และจำเป็นต้องมีการเสนอตัวเลือกไม่รับการขายหรือไม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี