คำสั่งว่าด้วยความเป็นส่วนตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePrivacy Directive)

คำสั่งว่าด้วยความเป็นส่วนตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePrivacy Directive) เป็นกฎชุดหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรป (EU) คำสั่งนี้จะแยกจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) และมีข้อกําหนดเพิ่มเติมสำหรับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของยุโรป โดยคำสั่งดังกล่าวจะควบคุมการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ เช่น คุกกี้ การตลาดผ่านอีเมล และความเป็นส่วนตัวในด้านอื่นๆ

คำสั่งว่าด้วยความเป็นส่วนตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePrivacy Directive) กำหนดให้เว็บไซต์ต้องขอความยินยอมของผู้ใช้ก่อนจัดเก็บคุกกี้ที่ไม่มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งานเบื้องต้นของเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวยังกำหนดไว้ด้วยว่า ผู้ใช้จะต้องรับทราบวัตถุประสงค์ทั่วไปของคุกกี้ก่อนที่ระบบจะขอรับความยินยอมจากผู้ใช้ การดำเนินการเช่นนี้จะบังคับใช้ทั้งกับคุกกี้บุคคลภายในที่เว็บไซต์ของคุณสร้างขึ้นซึ่งมักใช้เพื่อการวิเคราะห์ รวมถึงคุกกี้บุคคลภายนอกที่มักสร้างขึ้นโดยผู้ลงโฆษณาและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยคุกกี้บุคคลภายในและคุกกี้บุคคลภายนอกล้วนใช้ในการวิเคราะห์และการโฆษณาได้

หากคุณเป็นผู้ขายของ Shopify ที่ดําเนินกิจการในสหภาพยุโรป (EU), เขตเศรษฐกิจยุโรป (หรือ EEA ซึ่งประกอบด้วยประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด รวมถึงไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์), สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ หรือดำเนินกิจการกับลูกค้าจากภูมิภาคใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะต้องขออนุญาตจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณในการใช้คุกกี้ที่ไม่มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งานเบื้องต้นของเว็บไซต์ โดยคุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านแบนเนอร์ที่โหลดเมื่อผู้เยี่ยมชมเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ทั้งนี้ คุณสามารถติดตั้งแอป Customer Privacy Banner ของ Shopify หรือค้นหาแบนเนอร์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ใน Shopify App Store ก็ได้

ผู้ขายต้องเลือกว่าต้องการให้ Shopify ใช้คุกกี้ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชมอย่างไร โดยเลือกจากตัวเลือกทั้งสามนี้ ได้แก่: เก็บข้อมูลก่อนได้รับความยินยอม เก็บข้อมูลส่วนหนึ่งก่อนได้รับความยินยอม และเก็บข้อมูลหลังได้รับความยินยอม

ตัวเลือกสำหรับการเก็บข้อมูลของร้านค้าออนไลน์
ตัวเลือก ความหมาย ผลกระทบ
เก็บก่อนได้รับความยินยอม มีการเก็บข้อมูลก่อนได้รับความยินยอมจากลูกค้า การดำเนินการนี้อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ แต่ไม่มีผลกระทบต่อการวิเคราะห์และแคมเปญโฆษณา ไม่มีผลต่อการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์หรือการเก็บข้อมูลทางการตลาด
เก็บเป็นบางส่วนก่อนได้รับความยินยอม การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์จะถูกจำกัดให้อยู่ในช่วงเซสชันการใช้งานของผู้ใช้เท่านั้น และการเก็บข้อมูลทางการตลาดจะถูกบล็อกไว้ก่อนที่ลูกค้าจะให้ความยินยอม ตัวเลือกนี้อาจส่งผลต่อข้อมูลการวิเคราะห์และข้อมูลทางการตลาด นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์อาจลดลงได้

การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้ระบบแจ้งให้คุณติดตั้งแอปแบนเนอร์ความเป็นส่วนตัว

เก็บหลังได้รับความยินยอม (แนะนำ) ไม่มีการเก็บข้อมูลจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากลูกค้า กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้อาจกำหนดให้ใช้ตัวเลือกนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์และแคมเปญโฆษณา เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะปฏิเสธการอนุญาตให้เก็บข้อมูล ตัวเลือกนี้จึงอาจส่งผลต่อข้อมูลการวิเคราะห์และข้อมูลทางการตลาด โดยจำนวนเซสชันทั้งหมดอาจลดลง นอกจากนี้ เมตริกอื่นๆ ที่ระบบจำเป็นต้องใช้จำนวนเซสชันที่เที่ยงตรงในการคำนวณ เช่น อัตราคอนเวอร์ชัน ก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน

การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้ระบบแจ้งให้คุณติดตั้งแอปแบนเนอร์ความเป็นส่วนตัว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี