ผู้ประมวลผลรายย่อยของ Shopify

Shopify ใช้ผู้ประมวลผลรายย่อยดังต่อไปนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลลูกค้า

Subprocessers ของ Shopify
ผู้ประมวลผลรายย่อย บริการที่มีให้ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
Shopify Inc. การให้บริการและการปรับปรุงบริการ Shopify Payments แคนาดา
Shopify International จำกัด การให้บริการและการปรับปรุงบริการ Shopify Payments ไอร์แลนด์
Shopify Capital Inc. การให้บริการและการปรับปรุงบริการ Shopify Capital สหรัฐฯ
Shopify (Australia) Pty. Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ออสเตรเลีย
Shopify Commerce India Pvt. Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อินเดีย
Shopify (Japan) 株式会社 การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ญี่ปุ่น
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สิงคโปร์
Shopify UK Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สหราชอาณาจักร
Shopify Commerce New Zealand Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นิวซีแลนด์
Shopify (USA) Inc. ให้บริการแอปพลิเคชัน Kit และ Ping รวมถึงให้บริการและปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สหรัฐฯ
Oberlo UAB การให้แอปพลิเคชัน Oberlo ลิทัวเนีย
กว่างโจว Oberlo สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Co., Ltd การให้แอปพลิเคชัน Oberlo จีน
Shopify Commerce Germany GmbH การให้แอปพลิเคชัน Oberlo เยอรมนี
Akamai การจัดส่งเนื้อหา สหรัฐฯ
Amazon AWS คลาวด์โฮสติ้ง สหรัฐฯ
Brandfox LLC บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ
Bugsnag บันทึกข้อผิดพลาด สหรัฐฯ
Cardinal Commerce ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติตาม PSD2 ในการชำระเงิน สหรัฐฯ
Cloudflare โหลดการปรับสมดุลและการคุ้มครอง DDoS สหรัฐฯ
Fastly การจัดส่งเนื้อหา สหรัฐฯ
Google Maps ให้บริการด้านแผนที่ สหรัฐฯ
แพลตฟอร์มของ Google Cloud คลาวด์โฮสติ้ง สหรัฐฯ
โลจิสติกส์ LLC บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ
MailGun การส่งผ่านอีเมล สหรัฐฯ
Mode การวิเคราะห์ข้อมูล สหรัฐฯ
กลุ่มโลจิสติกส์พอร์ต Inc บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ
อุตสาหกรรม Sauceda LLC บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ
ServerCentral การจัดส่งเนื้อหา สหรัฐฯ
ShipHero, LLC บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ
เทคโนโลยีหย่อน, Inc การสื่อสารภายใน สหรัฐฯ
TaskUs ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า สหรัฐฯ
Twilio การสื่อสารภายนอก สหรัฐฯ
ฟค้า Inc บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ
Zendesk Inc. ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า สหรัฐฯ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี