ผู้ประมวลผลรายย่อยของ Shopify สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ผู้ประมวลผลรายย่อยของ Shopify

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการประมวลผลในขั้นต้นโดย Shopify International Limited (ไอร์แลนด์) Shopify Inc. (แคนาดา) หรือ Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. (สิงคโปร์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของหัวเรื่องของข้อมูล จากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอาจได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์กรอื่นของ Shopify เพื่อการเก็บรักษาและเพื่อการให้บริการของเรา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว การถ่ายโอนข้อมูลไปยังองค์กรต่างๆ ของ Shopify จะได้รับการครอบคลุมโดยกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวภายในองค์กร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้ามพรมแดน โปรดดาวน์โหลดรายงานสรุปเกี่ยวกับ Shopify และการถ่ายโอนข้อมูล (ภาษาอังกฤษ)

ผู้ประมวลผลรายย่อยหลักคือผู้ประมวลผลย่อยที่เราไม่สามารถขาดได้ในการให้บริการของเรา ผู้ประมวลผลรายย่อยเพิ่มเติมคือผู้ประมวลผลรายย่อยที่อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหากผู้ขายใช้งานบริการเพิ่มเติมเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น Shopify Capital Inc. อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของผู้ขายหากผู้ขายมีส่วนร่วมในโปรแกรม Shopify Capital ของเรา

ผู้ประมวลผลรายย่อยหลักของ Shopify

ผู้ประมวลผลรายย่อยหลัก
ผู้ประมวลผลรายย่อย บริการที่มีให้ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ข้อมูลที่ประมวลผล
Shopify Inc. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แคนาดา ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify International จำกัด การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไอร์แลนด์ ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify (Australia) Pty. Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ออสเตรเลีย ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify Commerce India Pvt. Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อินเดีย ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify (Japan) 株式会社 การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ญี่ปุ่น ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สิงคโปร์ ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify UK Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สหราชอาณาจักร ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify Commerce New Zealand Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นิวซีแลนด์ ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify

ผู้ประมวลผลรายย่อยเพิ่มเติมของ Shopify

ผู้ประมวลผลรายย่อยเพิ่มเติม
ผู้ประมวลผลรายย่อย บริการที่มีให้ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ข้อมูลที่ประมวลผล
Shopify Capital Inc. การให้บริการและการปรับปรุงบริการ Shopify Capital สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับให้บริการของ Capital
Shopify (USA) Inc. ให้บริการ Shopify Inbox รวมถึงให้บริการและปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับให้บริการ Shopify Inbox
Oberlo UAB การให้แอปพลิเคชัน Oberlo ลิทัวเนีย ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับให้บริการ Oberlo
กว่างโจว Oberlo สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Co., Ltd การให้แอปพลิเคชัน Oberlo จีน ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับให้บริการ Oberlo
Shopify Commerce Germany GmbH การให้แอปพลิเคชัน Oberlo เยอรมนี ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับให้บริการ Oberlo

ผู้ประมวลผลรายย่อยจากภายนอก

นอกจากนี้ Shopify อาจใช้ผู้ประมวลผลรายย่อยจากภายนอกเพื่อให้บริการของเรา ผู้ประมวลผลรายย่อยหลักคือผู้ประมวลผลย่อยที่เราไม่สามารถขาดได้ในการให้บริการของเรา นอกจากนี้ เราอาจใช้ผู้ประมวลผลรายย่อยเพิ่มเติมหากมีการใช้บริการเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ผู้ประมวลรายผลย่อยสำหรับการจัดการสินค้าของเราจะประมวลผลข้อมูลหากมีการใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เท่านั้น ทั้งนี้ การถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ประมวลผลรายย่อยจากภายนอกจะดำเนินการภายใต้สัญญาดังที่ระบุไว้ในรายงานสรุปเกี่ยวกับ Shopify และการถ่ายโอนข้อมูล

ผู้ประมวลผลรายย่อยจากภายนอกหลัก

ผู้ประมวลผลรายย่อยหลัก
ผู้ประมวลผลรายย่อย บริการที่มีให้ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ข้อมูลที่ประมวลผล
Amazon AWS คลาวด์โฮสติ้ง สหรัฐฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเนื้อหาเว็บไซต์
Bugsnag บันทึกข้อผิดพลาด สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหากจำเป็นสำหรับการบันทึกข้อผิดพลาด
Cloudflare โหลดการปรับสมดุลและการคุ้มครอง DDoS สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มทั้งหมด
Fastly การจัดส่งเนื้อหา สหรัฐฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเนื้อหาเว็บไซต์
Google Maps ให้บริการด้านแผนที่ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นสำหรับการจับคู่ตำแหน่งบนพื้นโลก
แพลตฟอร์มของ Google Cloud คลาวด์โฮสติ้ง สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มทั้งหมด
Mode การวิเคราะห์ข้อมูล สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มทั้งหมด
ServerCentral การจัดส่งเนื้อหา สหรัฐฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเนื้อหาเว็บไซต์
Splunk การบันทึกข้อมูลภายใน สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จําเป็นสำหรับการบันทึกข้อมูลภายใน

ผู้ประมวลผลย่อยจากภายนอกเพิ่มเติม

ผู้ประมวลผลรายย่อยเพิ่มเติม
ผู้ประมวลผลรายย่อย บริการที่มีให้ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ข้อมูลที่ประมวลผล
Brandfox LLC บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
โลจิสติกส์ LLC บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
กลุ่มโลจิสติกส์พอร์ต Inc บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
อุตสาหกรรม Sauceda LLC บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
ShipHero, LLC บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
ฟค้า Inc บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
SalesForce บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
MailGun การส่งผ่านอีเมล สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นสำหรับการทำงานของ Shopify Email หรือตะกร้าสินค้าที่ยังไม่ชำระเงิน
SendData การส่งผ่านอีเมล สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นสำหรับให้บริการ Shopify Email
Twilio การสื่อสารภายนอก สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำหรับการทำงานของ SMS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี