คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Shopify Capital

คุณสามารถหาคำตอบของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Shopify Capital ได้ที่นี่

ใช้เวลานานเท่าไรจึงจะได้รับเงินทุนจาก Shopify Capital

หลังจากดูจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าและขอข้อเสนอที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณแล้ว คุณจะทราบว่าคำขอของคุณได้รับการอนุมัติหรือไม่ภายใน 2-5 วันทำการ หากคำขอได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับเงินทุนผ่านบัญชีธนาคารของคุณภายในวันทำการวันถัดไปทันที

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณเป็น Shopify Payments ขณะที่ยื่นขอเงินทุน ระบบอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการในการอนุมัติคำขอของคุณ

ทุกคนสามารถขอเงินทุนจาก Shopify Capital ได้หรือไม่

ไม่ได้ หากคุณมีสิทธิ์ขอเงินทุน ระบบจะเชิญให้คุณดูตัวเลือกเงินทุนของคุณเอง เฉพาะผู้ขายที่ได้รับข้อเสนอเงินทุนเท่านั้นที่สามารถขอเงินทุนจาก Shopify Capital ได้

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าตนเองมีสิทธิ์ขอเงินทุนหรือไม่

หาก Shopify Capital พบว่าคุณมีสิทธิ์ขอเงินทุน คุณจะได้รับอีเมลและข้อความเชิญใน Shopify admin ให้ดูจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าของคุณ แต่หากคุณไม่ได้รับคำเชิญให้ดูตัวเลือกเงินทุน หมายความว่าคุณยังไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

Shopify Capital ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าฉันมีสิทธิ์รับเงินทุนหรือไม่

ปัจจุบัน เกณฑ์ตัดสินหลักๆ ได้แก่:

  • ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหราชอาณาจักร
  • ธุรกิจของคุณมีความเสี่ยงต่ำ
  • ร้านค้าของคุณมี Shopify Payments หรือผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอกที่เปิดใช้อยู่
  • ร้านค้าของคุณประมวลผลยอดขายจำนวนหนึ่ง

หมายเหตุ: ขณะนี้เงินกู้ Shopify Capital ให้บริการเฉพาะร้านค้า Shopify ที่อยู่ในรัฐของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเลือกเท่านั้น แต่การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายของ Shopify Capital พร้อมใช้งานในทุกรัฐที่เหลือของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร

ขณะนี้ไม่มีบริการสินเชื่อ Shopify Capital ในแคนาดา

Shopify Capital ประเมินร้านค้าและเสนอเงินลงทุนเป็นประจำ หากร้านค้าของคุณยังไม่ได้รับสิทธิ์ในตอนนี้ คุณจะได้รับสิทธิ์ในอนาคต

จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าแล้วของฉันจะใช้งานได้นานเท่าใด

โดยทั่วไปแล้วข้อเสนอเงินทุน Shopify Capital จะมีอายุ 30 วัน แต่จะมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าสามารถเพิ่ม ลด หรือเพิกถอนได้ทุกเมื่อ

จะเกิดอะไรขึ้นหากจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าแล้วหมดอายุ

หากจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าแล้วหมดอายุ คุณจะไม่สามารถขอจำนวนเงินนั้นได้อีกต่อไป และระบบจะลบจำนวนเงินนั้นออกจากหน้าเงินทุนของคุณ หากคุณยังได้มีสิทธิ์รับเงินทุนล่วงหน้า ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าของคุณแทนที่จำนวนเงินที่หมดอายุแล้ว หากคุณยังไม่มีสิทธิ์ ระบบก็จะไม่แสดงจำนวนเงินในหน้าเงินทุน

Shopify Capital เสนอยอดเงินจำนวนเท่าไหร่

Shopify Capital เสนอเงินทุนจำนวน 200 ถึง 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 200 ถึง 2,000,000 ดอลลาร์แคนาดา

ฉันสามารถต่อรองจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าได้หรือไม่

ไม่ได้ เงื่อนไขสำหรับตัวเลือกเงินทุนของคุณถูกกำหนดโดยขั้นตอนการรับประกันของ Shopify Capital ซึ่งไม่สามารถเจรจาหรือเปลี่ยนแปลงได้

ฉันจะรับเงินทุนเพิ่มเติมได้หรือไม่

เป็นไปได้ หลังจากได้รับเงินทุนจาก Shopify Capital แล้ว ผู้ขายบางส่วนมีสิทธิ์รับเงินทุนเพิ่มเติม หากคุณได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ระบบจะแจ้งเตือนคุณผ่านอีเมล

ทำไมจึงมีการแก้ไขจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าของฉันหลังจากที่ฉันขอเงินทุนไปแล้ว

Shopify Capital จะดำเนินการตรวจสอบคำขอเงินทุนทั้งหมด ในระหว่างที่ตรวจคำขอของคุณ เราก็ได้ทำการแก้ไขจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าที่คุณขอ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น

กระบวนการรับประกันความเสี่ยงของ Shopify Capital มีสองขั้นตอนด้วยกัน ในขั้นตอนแรก ร้านค้าของคุณจะถูกปักธงว่าอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนล่วงหน้า ในขั้นตอนที่สอง ทีม Shopify Capital จะพิจารณาคำขอของร้านค้าของคุณ และพบว่าร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์รับเงินทุนที่คุณร้องขอ จากนั้นพวกเขาจะแก้ไขจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าสำหรับร้านค้าของคุณ เพื่อให้จำนวนเงินเหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ทำไมคำขอเงินทุนของฉันจึงถูกปฏิเสธ

กระบวนการรับประกันความเสี่ยงของ Shopify Capital มีสองขั้นตอนด้วยกัน ในขั้นตอนแรก ร้านค้าของคุณถูกปักธงว่าอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนล่วงหน้า ในขั้นตอนที่สอง ทีม Shopify Capital จะพิจารณาคำขอของร้านค้าของคุณ และพบว่าร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์รับเงินทุนในขณะนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง คุณก็จะได้รับคำชิญให้ดูจำนวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าของคุณอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี