การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายของ Shopify Capital

การเบิกเงินสดล่วงหน้าสำหรับผู้ขายคือเงินก้อนที่คุณสามารถสมัครใช้โดยมีค่าบริการคงที่ คุณจะชำระเงินให้ Shopify Capital เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรายวันของคุณ จนกว่าจะชำระเงินครบ

ตัวอย่างเช่น Shopify Capital อาจโอนเงิน $5,000 เป็นเงิน $5,650 จากยอดขายในอนาคตของร้านค้าของคุณด้วยอัตราการโอนเงินผ่านธนาคาร 10% จํานวนเงิน $5,000 ที่ได้รับจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณ และ Shopify Capital จะได้รับ 10% ของยอดขายรวมในแต่ละวันของร้านค้าของคุณจนถึงจํานวนเงินทั้งหมด $5,650 ที่ชําระทั้งหมดที่ต้องชําระแล้ว หลังจากที่คุณเลือกยอดคงค้างเกิน 25% ของยอดทั้งหมดที่จะคืนแล้ว คุณจะมีตัวเลือกในการคืนยอดคงค้างเป็นเงินก้อนเดียว

ทั้งนี้ ไม่มีกำหนดเวลาสำหรับการผ่อนชำระยอดทั้งหมดให้แก่ Shopify Capital จำนวนการโอนเงินผ่านธนาคารรายวันจะกำหนดจากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าของคุณ เนื่องจากอัตราการโอนชำระคือเปอร์เซ็นต์จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าของคุณ จำนวนเงินที่โอนผ่านธนาคารจะหักจากบัญชีธนาคารของธุรกิจของคุณโดยอัตโนมัติ

Shopify Capital เสนอเงินทุนจำนวน 200 ถึง 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 200 ถึง 2,000,000 ดอลลาร์แคนาดา จำนวนรวมที่โอนและอัตราการโอนเงินจะขึ้นอยู่กับข้อมูลความเสี่ยงของกิจการคุณ

ส่งคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

คุณสามารถดูข้อเสนอสำหรับเงินทุนและส่งคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายได้โดยตรงจากหน้าเงินทุนในส่วน Shopify admin

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน

 2. ค้นหาข้อความการมีสิทธิ์จาก Shopify Capital แล้วคลิก ดูข้อเสนอด้านเงินทุน

 3. ในหน้าเงินทุน คุณจะเห็นตัวเลือกเงินทุนหลากหลายตัวเลือก เปรียบเทียบเงื่อนไขของตัวเลือกเงินทุนแต่ละตัว แล้วคลิกที่ส่งคำขอใต้ตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เงื่อนไขของตัวเลือกแต่ละข้อจะรวมถึงจำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนรวมที่โอนที่ Shopify Capital จะซื้อ และอัตราการโอนชำระที่จะถูกหักจากยอดขายในแต่ละวันของคุณและที่ผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนด ตรวจสอบส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างถี่ถ้วน จากนั้นคลิกข้อตกลงของ Shopify Capital เพื่อเปิดในอีกแท็บเว็บเบราว์เซอร์

 5. ดูข้อกำหนดของข้อตกลง Shopify Capital และข้อตกลงเดบิตอนุมัติล่วงหน้าโดยละเอียดหากคุณอยู่ในแคนาดา หากคุณยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ให้กลับไปที่กล่องโต้ตอบตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดแล้วคลิกยอมรับข้อตกลง

หมายเหตุ: เมื่อคุณยอมรับจำนวนเงินแล้ว หากคุณอยู่ในแคนาดาและต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคารของคุณสำหรับการรับชำระเงินด้วย Shopify Payments และการผ่อนชำระ คุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือเพื่อดำเนินการข้อตกลงเดบิตอนุมัติล่วงหน้าใหม่อีกครั้ง

คำขอของคุณจะได้รับการตรวจสอบโดย Shopify Capital จากนั้นคุณจะทราบผลการอนุมัติภายใน 2-5 วันทำการ หากคุณได้รับอนุมัติ เงินที่เบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณเป็น Shopify Payments ขณะที่ยื่นขอเงินทุน ระบบอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการในการอนุมัติคำขอของคุณ

สองวันหลังจากที่คุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย Shopify Capital จะเริ่มหักการโอนชำระรายวันจากบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณโดยอิงตามรายได้จากยอดขายรายวัน

ติดตามการผ่อนชำระการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

หลังจากที่คุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายของคุณแล้ว คุณสามารถติดตามยอดคงค้างของยอดรวมที่ต้องชำระคืนหรือผ่อนชำระได้ในส่วน Shopify admin ของคุณโดยไปที่ การตั้งค่า > เงินทุน

ในหน้าเงินทุน คุณสามารถดู:

 • ยอดคงค้าง
 • จำนวนเงินที่คุณชำระแล้ว เปอร์เซ็นต์ที่คุณชำระแล้วจากยอดรวมทั้งหมด และประวัติการโอนเงิน

คุณสามารถดูรายได้จากยอดขายของแต่ละวันได้ในคอลัมน์ยอดขายรวมของส่วนประวัติการโอนเงิน คุณสามารถดูจำนวนเงินที่ชำระให้ Shopify Capital แล้วได้ในคอลัมน์จำนวนเงิน

ผ่อนชำระยอดคงค้าง

เมื่อคุณผ่อนชำระเกิน 25% ของจำนวนรวมที่โอน คุณจึงจะมีสิทธิ์ผ่อนชำระยอดคงเหลือด้วยจำนวนเงินก้อนเดียว การชำระเงินดังกล่าวจะตัดจากบัญชีธนาคารธุรกิจเดียวกันกับที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

หมายเหตุ: ตัวเลือกการผ่อนชำระยอดคงค้างจะใช้งานได้หลังจากที่คุณผ่อนชำระจำนวนรวมที่โอนอย่างน้อย 25%

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน

 2. คลิก โอนยอดคงเหลือ

 3. ตรวจสอบยอดคงค้างที่ต้องการโอนในหน้าต่างที่ปรากฏ หากแน่ใจดีแล้วว่าต้องการโอนยอดคงค้างเต็มจำนวน ให้ทำเครื่องหมายถูกในกล่องอนุญาต จากนั้นคลิก โอนยอดคงค้าง

  การประมวลผลการผ่อนชำระเป็นเงินก้อนของคุณอาจใช้เวลาสูงสุด 3 วันทำการ การผ่อนชำระตามปกติในช่วงระยะการดำเนินการจะยุติลงชั่วคราว

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการผ่อนชำระคืนเงินในครั้งเดียวของคุณเสร็จสมบูรณ์

ค่าผ่อนชำระมีอะไรบ้าง

หากต้องการคำนวณจำนวนเงินที่จะผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital ในแต่ละวัน ให้ใช้อัตราการโอนเงินออกกับรายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้า

สำหรับวัตถุประสงค์ในการคำนวณค่าผ่อนชำระ รายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วในวันนั้น โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ วิธีการประมวลการชำระเงิน หรือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรือคืนเงินในภายหลัง

คำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ

เมื่อคำนวณการโอนเงินผ่านธนาคาร คำสั่งซื้อเดียวที่ไม่รวมอยู่ในรายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าคือคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบที่ดำเนินการเมื่อ Shopify Payments อยู่ในโหมดการทดสอบ หากไม่ได้เปิดใช้โหมดการทดสอบเมื่อทำการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะรวมอยู่ในรายได้จากยอดขายรายวันของร้านค้าเมื่อทำการคำนวณการผ่อนชำระประจำวัน

คำถามที่พบบ่อย

 • การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายคืออะไร
 • การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายทำงานอย่างไร
 • การโอนเงินผ่านธนาคารทำงานอย่างไร
 • วิธีการคำนวณการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยคืออะไร
 • มีกำหนดเวลาส่งรายได้จากยอดขายในอนาคตในจำนวนที่ตกลงกันไว้ให้แก่ Shopify Capital หรือไม่

การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายคืออะไร

การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายคือเงินทุนหนึ่งก้อนที่มอบให้แก่คุณเพื่อแลกกับจำนวนรายได้ของยอดขายในอนาคตที่ตกลงกันไว้ เช่น คุณอาจได้เงินก้อนจำนวน $10,000 เพื่อแลกกับการขายรายได้จากยอดขายในอนาคตมูลค่า $11,300 ให้แก่ Shopify Capital

การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายทำงานอย่างไร

หากคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงเงินทุน Shopify Capital จะมอบตัวเลือกการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายให้แก่คุณในจำนวนที่แตกต่างกัน รวมถึงจำนวนรวมที่โอนและอัตราการผ่อนชำระที่แตกต่างกัน เมื่อคุณส่งคำขอเบิกเงินล่วงหน้าที่เหมาะสมสำหรับคุณ หากได้รับการอนุมัติ Shopify Capital จะฝากเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีธนาคารของคุณ

เมื่อทำยอดขายได้ คุณจะผ่อนชำระให้แก่ Shopify Capital เป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ (อัตราการผ่อนชำระ) ของยอดขายในแต่ละวันจนกว่า Shopify Capital จะได้รับรายได้จากยอดขายในอนาคตตามที่ตกลงกันไว้ (จำนวนรวมที่โอน)

การโอนเงินผ่านธนาคารทำงานอย่างไร

ในแต่ละวันที่คุณทำยอดขาย เปอร์เซ็นต์ตายตัว (อัตราการผ่อนชำระ) จะถูกใช้กับมูลค่ารวมของยอดขายเพื่อคำนวณการโอนเงินผ่านธนาคารของคุณ ในวันที่คุณขายได้มาก การโอนเงินผ่านธนาคารของคุณจะมียอดสูงตามไปด้วย เช่นเดียวกันกับในวันที่คุณขายได้น้อย การโอนเงินผ่านธนาคารก็จะต่ำลง คุณจะทำการผ่อนชำระจนกว่า Shopify Capital จะได้รับเงินจากรายได้ของยอดขายในอนาคตในจำนวนที่ตกลงกันไว้ครบ (จำนวนรวมที่โอน) การโอนเงินผ่านธนาคารแต่ละรายการจะถูกหักออกจากบัญชีธนาคารของคุณและผ่อนชำระให้กับ Shopify

เมื่อคุณผ่อนชำระเกิน 25% ของจำนวนรวมที่โอน คุณจึงจะมีสิทธิ์ผ่อนชำระยอดคงค้างด้วยจำนวนเงินก้อนเดียว

ตารางนี้แสดงตัวอย่างของการโอนเงินผ่านธนาคาร 5 วันของผู้ขายที่ขายรายได้จากยอดขายในอนาคตมูลค่า $15,000 ให้กับ Shopify Capital ด้วยอัตราการผ่อนชำระ 10%:

ตัวอย่างของการโอนเงินผ่านธนาคาร
วันที่ รายได้ต่อวัน ส่วนแบ่งของ Shopify Capital คงเหลือ
1 $100 10 ดอลลาร์ $14,990
2 $150 $15 $14,975
3 $125 $12.50 $14,962.50
4 $175 $17.50 $14,945
5 $105 $10.50 $14,934.50

วิธีการคำนวณการโอนเงินผ่านธนาคาร

ในแต่ละวันที่คุณทำยอดขาย เปอร์เซ็นต์ตายตัวจะถูกนำมาใช้กับรายได้รวมของยอดขายเพื่อคำนวณการโอนเงินผ่านธนาคารของวันนั้น โดยเปอร์เซ็นต์ที่ว่านี้เรียกว่าอัตราการผ่อนชำระที่คุณยอมรับเมื่อเลือกข้อเสนอเงินทุน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการคำนวณค่าผ่อนชำระ คือรายได้จากยอดขายรวมประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วในแต่ละวัน โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ วิธีดำเนินการชำระเงิน หรือแม้ว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรือคืนเงินในภายหลังก็ตาม คำสั่งซื้อเดียวที่ไม่รวมอยู่คือคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบที่ดำเนินการเมื่อ Shopify Payments อยู่ในโหมดการทดสอบ

อัตราดอกเบี้ยคืออะไร

ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายไม่ใช่เงินกู้ คุณขายรายได้จากยอดขายในอนาคตในจำนวนที่ตกลงกันไว้ให้กับ Shopify Capital และในแต่ะละวัน เปอร์เซ็นต์คงตัว (อัตราการผ่อนชำระ) ของรายได้จากยอดขายจะผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital จนกระทั่งเราได้รับรายได้จากยอดขายที่ขายครบ (จำนวนรวมที่โอน)

มีกำหนดเวลาส่งรายได้จากยอดขายในอนาคตในจำนวนที่ตกลงกันไว้ให้แก่ Shopify Capital หรือไม่

ไม่มี ไม่มีกรอบเวลาหรือกำหนดเวลาส่งรายได้จากยอดขายในอนาคตในจำนวนที่ตกลงกันไว้ (จำนวนรวมที่โอน) ให้แก่ Shopify Capital คุณสามารถทำการผ่อนชำระได้นานตราบเท่าที่มีรายได้ จนกระทั่ง Shopify Capital ได้รับจำนวนรวมที่โอนทั้งหมด ทั้งนี้ยอดการผ่อนชำระจะขึ้นอยู่กับจำนวนยอดขายในแต่ละวัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี