การเลือกสิทธิ์อนุญาตของพนักงานสำหรับสมาชิกพนักงานที่แตกต่างกัน

ประเภทของสิทธิ์อนุญาตที่คุณเลือกจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของสมาชิกพนักงาน นี่เป็นตัวอย่างตำแหน่งที่พบได้บ่อยภายในธุรกิจ รวมถึงสิทธิ์อนุญาตที่สามารถให้แก่พนักงานที่มีตำแหน่งดังกล่าว คุณสามารถใช้ตัวอย่างเหล่านี้ในการเลือกสิทธิ์อนุญาตให้แก่พนักงานของคุณได้

สิทธิ์อนุญาตพื้นฐานของสมาชิกพนักงาน

บัญชีผู้ใช้ประเภทนี้จะแต่กต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ คุณควรกำหนดว่าคุณต้องการให้สมาชิกพนักงานของคุณทำสิ่งใด ตัวอย่างเช่น สมาชิกพนักงานของคุณทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอยู่หรือไม่ หรือเขาเป็นผู้จัดการดูแลร้านค้าของคุณ

คุณควรให้บัญชีผู้ใช้ส่วนตัวแก่สมาชิกพนักงาน หากพวกเขาใช้ Shopify admin เป็นประจำ และหากสมาชิกพนักงานจำเป็นต้องติดต่อขอความช่วยเหลือจากฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify การมีบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวจะสามารถบ่งบอกได้ว่าพวกเขามีสิทธิ์อนุญาตใดบ้างในร้านค้าของคุณ และจะช่วยให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ์อนุญาตที่คุณให้เขาเหล่านั้น นอกจากนี้สมาชิกพนักงานของคุณจำเป็นต้องให้บัญชีผู้ใช้ของตนแก่ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าขณะให้ความช่วยเหลือ

ตัวอย่างเช่น สำหรับสมาชิกพนักงานที่ต้องเข้าไปอัปเดตร้านค้าออนไลน์ของคุณเป็นหลัก คุณอาจให้สิทธิ์การเข้าถึงการอนุญาตดังต่อไปนี้:

 • สินค้า
 • การตั้งค่า
 • ธีม
 • โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ
 • การนำทาง

แต่หากคุณกำลังตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตสำหรับพนักงานฝ่ายขายอยู่ คุณอาจต้องให้สิทธิ์อนุญาตดังต่อไปนี้

 • คำสั่งซื้อ
 • ร่างคำสั่งซื้อ
 • บัตรของขวัญ
 • ลูกค้า
 • โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ

สิทธิ์อนุญาตสำหรับสมาชิกพนักงานในแอป Shopify

พนักงานของคุณสามารถเข้าสู่ระบบแอป Shopify บนมือถือ โดยใช้ข้อมูลประจำตัว Shopify ของตัวเองได้ แต่หากสมาชิกพนักงานมีสิทธิ์อนุญาตที่จำกัด พวกเขาจะสามารถเข้าดูได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตในแอป Shopify เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ดูหน้าแรกของ Shopify admin ปุ่มหน้าแรกก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในแอป Shopify

เพื่อเข้าดูหน้าจอคำสั่งซื้อ พนักงานต้องมีมากกว่าสิทธิ์อนุญาตในการดูหน้าคำสั่งซื้อในผู้ดูและระบบ Shopify โดยสิทธิ์ที่พนักงานพึงมีเพื่อดูหน้าจอคำสั่งซื้อ มีดังนี้:

 • คำสั่งซื้อ
 • สินค้า

พนักงานที่ไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตข้างต้นในส่วน Shopify admin จะไม่สามารถดูหน้าจอคำสั่งซื้อได้เมื่อเข้าสู่แอป Shopify

การจัดการช่องทางการขายในแอป Shopify

หากสมาชิกพนักงานจำเป็นต้องแก้ไขส่วนต่างๆ ของร้านค้าออนไลน์ในแอป Shopify พวกเขาจำเป็นต้องมีมากกว่าสิทธิ์อนุญาตที่เกี่ยวข้องในร้านค้าออนไลน์ เพื่อทำการแก้ไขในช่องทางการขาย สมาชิกพนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตในหน้าแรก รายงาน และแอป นอกเหนือจากสิทธิ์อนุญาตสำหรับงานนั้นๆ ตัวอย่างเช่น สิทธิ์อนุญาตที่พนักงานต้องใช้ในการสร้างและแก้ไขโพสต์บล็อกมีดังนี้

 • หน้าหลัก
 • รายงาน
 • แอป
 • โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ

สมาชิกพนักงานที่ไม่มีสิทธิ์อนุญาตข้างต้นใน Shopify admin จะไม่สามารถดูหน้าจอบล็อกได้ เมื่อเข้าสู่ระบบในแอป Shopify

สิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้พัฒนา

นี่เป็นตัวอย่างของประเภทสิทธิ์อนุญาตที่คุณสามารถให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ หากคุณให้คนอื่นออกแบบหรือจัดเตรียมร้านค้าของคุณ เช่น ผู้พัฒนา หรือผู้ร่วมงาน

 • คำสั่งซื้อ
 • สินค้า
 • ธีม
 • โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ
 • การนำทาง
 • โดเมน

โดยทั่วไปแล้วบัญชีผู้ใช้ประเภทนี้จะไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงรายละเอียดบัญชีผู้ใช้หรือไม่สามารถเข้าไปในส่วนการเงินของร้านค้าได้ (ตัวอย่างเช่น หน้าแรก การตั้งค่า หรือรายงาน) แต่ผู้พัฒนาหรือผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงในส่วนที่มีการใส่โค้ดไว้ (ตัวอย่างเช่น การนำทาง ธีม รวมถึงเพจและโพสต์บล็อก) ดังนั้นหากผู้พัฒนาต้องการทดสอบผู้ให้บริการการชำระเงิน พวกเขาจำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงคำสั่งซื้อ

ผู้พัฒนาอาจต้องการใช้แอปในบางกรณี และวิธีที่ดีที่สุดคือให้พวกเขาติดต่อคุณเพื่อขอสิทธิ์อนุญาตเหล่านั้น การทำเช่นนี้จะทำให้คุณไม่โดนเรียกเก็บค่าใช้งานแอปโดยไม่ทราบสาเหตุ ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ ผู้พัฒนาควรขอสิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงบัตรของขวัญด้วยเช่นกัน

สิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้ทำบัญชี

ลองพิจารณาการให้สิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบเพื่อให้สมาชิกพนักงานของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น (รวมถึงคำสั่งซื้อ รายงานและสิทธิ์การเข้าถึง Shopify Payments)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี